Hopp til innhold

– Det mest alvorlige som har skjedd det norske mobilnettet

Feilen som rammet Telenor i går er det mest alvorlige som har skjedd mobilnettet i Norge siden oppstarten, ifølge selskapet.

Ragnar Kaarhus, administrerende direktør i Telenor Norge

Feilen i mobilnettet skyldtes verken flommen i Innlandet eller angrep fra utenforstående, ifølge Ragnar Kaarhus, administrerende direktør i Telenor Norge

Foto: NRK

Telenor opplyste lørdag morgen at mobiltrafikken var normalisert, 18 timer etter at feilen oppsto.

– Når du ser på avbruddets lengde, er det klart at dette er den mest alvorlige hendelsen i nyere tid på mobilnettet vårt, sier administrerende direktør Ragnar Kårhus i Telenor Norge til NRK.

– Det er sterkt beklagelig for alle berørte, ikke minst fordi vi har en flomsituasjon på Østlandet, legger han til.

– Skyldes ikke angrep

Et sett av hendelser som påvirket hverandre utløste feilen, ifølge Kårhus.

– En av utfordringene vi hadde var overraskende mye trafikk på ett trafikkpunkt her i Oslo. Det vi er nødt til å se mer på er hva som har drevet frem den betydelige trafikkstrømmen, sier Telenor-direktøren.

Ifølge Kårhus skyldtes feilen i mobilnettet ikke et villet angrep fra noen utenforstående, som for eksempel hackere eller terrorister.

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge

Foto: Telenor

Vi er trygge på at vi kan avvise at det skyldtes noen utenforstående, uttaler Kårhus.

Telenor-direktøren sier at mobilnettet lørdag stort sett er stabilt, men at selskapet jobber med å se over endringene.

Nye problemer i flomområder

At flere mobilkunder i Gudbrandsdalen i dag likevel fortsatt har problemer, skyldtes at seks basestasjoner i området mistet kommunikasjonen på grunn av flommen fredag.

– Dette er en helt annen feilsituasjon enn det som forårsaket feilen i går. Dette har med flommen å gjøre, og er begrenset til området hvor flommen er, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til NRK.

– Vi får fremdeles ikke lov til å bevege oss inn på området til fire av basestasjonene. Ved to av dem har vi fått lov til å gå inn, og der holder vi nå på med feilretting, opplyser Amundsen.

Må avgi rapport

Magnhild Meltveit Kleppa

– Det er totalt uakseptabelt med en slik situasjon, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til NRK.

Foto: NRK

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mener det er uakseptabelt at Telenors mobilnett lå nede i så mange timer, slik det gjorde i 18 timer.

– Det er totalt uakseptabelt med en slik situasjon, sier Kleppa til NRK.

Hun mener det viktigste nå er å kartlegge alle sider ved saken, og å drøfte tiltak som kan forhindre lignende situasjoner senere.

– Telenor er de første som må avgi rapport om hva som har skjedd, fastslår hun.

Rapporten skal til Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet, som skal vurdere tiltak. Kleppa vil ha rask fremdrift i arbeidet.

– Vi snakker om dager, ikke måneder, sier hun.

Overrasket tilsynsdirektør

Problemene i mobilnettet kom helt overraskende på direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet.

– Det var en viktig sak i Norge med flommen, og samtidig fungerte ikke mobilnettet. Dette var skikkelig vondt for en tilsynsdirektør, sier Jensen til NRK.

Han forventer av nasjonale teleoperatørerer at nettene virker.

– Det er viktig for meg å si at de også gjør det. De norske mobilnettene er fantastisk stabile, blant de mest stabile i verden. De har nesten aldri problemer, påpeker Jensen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ