Mer tvang mot psykisk syke

Bruk av tvangsvirkemidler økte med 20 prosent fra 2001 til 2007. Sørlandet sykehus topper statistikken.

Tvangsinnlagt på lukket avdeling

Illustrasjonsfoto

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Stikk i strid med politiske løfter viser ferske tall at bruk av tvang mot psykisk syke bare fortsetter å øke. Det kommer fram i en fersk rapport fra SINTEF.

Endring i pasientsammensetning

I rapporten kommer det blant annet fram at den samlede bruken av tvangsmidler (antall ganger) økte fra 2001 til 2007. Totalt ble tvang brukt overfor mer enn 1.200 pasienter i 2007, skriver Aftenposten.

Bruk av belter og remmer har økt i samme periode. Mer enn 4.000 ganger i 2007 ble en psykisk syk bundet fast på denne måten. Til sammen var det rundt 1.000 pasienter som ble utsatt for dette, og pasientene har ligget i remmer eller belte i til sammen 3.400 timer.

Endringene i pasientsammensetningen ved psykiatriske avdelinger kan være noe av forklaringen på økningen.

- Vi har fått flere pasienter med samtidig psykiske lidelser og rusproblemer, i tillegg til flere rusutløste psykoser. Dette er en økende utfordring, sier divisjonsdirektør Ellinor Major i Helsedirektoratet.

Hun legger til at selv om de absolutte tallene viser en økning fra 2001 til 2007 så vet de ikke hvor stor andel av det totale antall pasienter innen psykisk helsevern det blir brukt tvang mot.

Størst økning i sør

Mest tvang i forhold til antall opphold er det ved Sørlandet sykehus, Haugesund sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og ved Akershus universitetssykehus.

Minst bruk av tvang er det ved Sykehuset Namsos, Nordlandsykehuset og Valen sykehus i Hordaland.

Hvorfor forskjellene er så store, har ekspertene ingen sikker forklaring på.

SISTE NYTT

Siste meldinger