NRK Meny
Normal

Mer til jernbanen

Regjeringen ønsker å øke pengebruken til jernbanen. De to neste årene er det satt av 11,5 milliarder kroner.

NSB tog

Regjeringen vil øke bevilgningene til tog på 13,4 prosent.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Regjeringen har foreslått å sette av 2,5 milliarder kroner i budsjettforslaget til den nye transportplanen.

100 mrd i transportplanen

I transportplanen for perioden 2010-2019 er det lagt opp til en planramme på 100 milliarder kroner.

Økningen på 2,5 milliarder i budsjettet for 2011 er basert på en jevn opptrapping i bevilgningsnivået for perioden 2011-2013.

Til jernbaneformål er det foreslått bevilgninger på til sammen 11,5 milliarder kroner, en økning på 13,4 prosent.

– Vi vil stanse forfallet på vei og bane. I 2010 brukes det 18 milliarder mer på vei og bane enn i 2005. Arbeidet starter nå med å ta igjen etterslepet og dermed avfeier vi enhver tvil rundt den nasjonale transportplanen i fireårsperioden, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til NTB.

Regjeringen foreslår å bruke 4,9 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

– Regjeringen viser vilje til å løfte fram grønne satsinger innenfor strammere økonomiske rammer, sier Snorre Serigstad Valen, SVs miljøpolitiske talsperson til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011.

Her kan du lese hva regjeringen ønsker å satse på i ditt fylke.

– Sakker akter ut

Ikke alle er like imponert over bevilgningene.

– Dette er ikke et veldig ekspansivt samferdselsbudsjett, sier Frp-leder Siv Jensen til NRK, og får støtte av NHO-presidenten.

– Regjeringen sakker akter ut i forhold til sin egen plan på vei og bane, sier John Bernander.

1000 km ny asfalt

Statens vegvesen får en økning på 1,5 milliarder kroner som tilsvarer 11,2 prosent. Innenfor området til veiformål er det også tilskudd til rassikring på drøyt 1 milliard kroner.

I budsjettet er det også lagt opp til en kraftig økning av særskilte tilskudd til kollektivtransport. Innenfor bevilgningsforslaget på 513 millioner kroner skal 431 millioner gå til en belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene.

– Neste år blir det et stort løft for drift og vedlikehold på vegnettet. Sterk økning i bevilgningene vil gi 1000 kilometer med nytt asfaltdekke på riksvegene. Veksten i etterslepet i vedlikeholdet blir stansa. Det blir økning i bevilgningene til investeringer, med en milliard kroner til rassikring, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Transnova-prosjektet ble etablert i 2010 for å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. Det er satt av 73,2 millioner til formålet på budsjettet for 2011.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger