Mer krangel om «Navarsete-tunnelen»

Regjeringspartiene, KrF og Venstre vil gi offisiell kritikk av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell uten å ta opp kritikken i Stortinget. – Glem det, sier lederen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Martin Kolberg (Ap), er oppgitt over stortingsflertallet om «Navarsete-tunnelen»

Martin Kolberg er lite fornøyd med at regjeringen, KrF og Venstre vil kritisere tidligere statsråder uten behandling i Stortinget.

Blokkene på Stortinget krangler fortsatt om hva som skal skje videre med Bård Vegar Solhjells håndtering av den såkalte Navarsete-tunnelen i Lærdal.

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre mener det ikke er nødvendig å åpne en formell sak med behandling i Stortinget, mens Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet mener at full stortingsbehandling er veien å gå, skriver Bergens Tidende.

Valget av E16-trase i en fordyrende tunnel gjennom Lærdal ble ekstra betent da det ble kjent at daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) hadde ringt sin statsrådskollega Bård Vegar Solhjell (SV), som hadde saken på sitt bord.

Telefonsamtalen ble ikke journalført.

800 millioner

Statens vegvesens foretrukne trase ville gå like ved Navarsetes eiendom i Lærdal, men ikke berøre den direkte. Kort tid før regjeringen gikk av i fjor høst, besluttet miljøvernminister Solhjell at E16 isteden skulle legges i en lang tunnel som doblet kostnadene til totalt 800 millioner kroner for hele prosjektet.

Beslutningen til miljøvernministeren var i tråd med vedtaket i kommunestyret i Lærdal.

Navarsetes hus

NAVARSETES HUS: Etter at Liv Signe Navarsete snakket med Bård Vegar Solhjell ble det bestemt at den traseen for E16 blir lagt i tunnel, og dermed lenger bort fra hennes eget hjemsted i Lærdal kommune.

Foto: Eva Marie Felde / NRK

I januar besluttet de fire borgerlige partiene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite at de ville undersøke saken. Undersøkelsen er nå avsluttet med kritikk av Stoltenberg-regjeringen og Solhjell for å ha tatt en lite
skjønnsom beslutning, samtidig som den var av åpenbar politisk karakter. I tillegg hadde den ligget i departementet i halvannet år.

Den tilnærmingen er ikke mulig å svelge for lederen for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg (Ap).

Full krangel

Han reagerer både på kritikken og de borgerlige partienes beslutning om å fremme en protokolltilførsel. Dette innebærer kritikk av en navngitt person som ikke er god praksis for komiteen, mener han, og sier Stortinget må ta stilling til om Solhjells opptreden var lite skjønnsom.

Unødvendig med en debatt for debattens skyld når realiteten er at stortingsflertallet er enige om at det var lite skjønnsomt å ta beslutningen, sier Venstres medlem i komiteen, Abid Q. Raja.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger