Hopp til innhold

Mer kokain i EU, men ikke i Norge

2,5 prosent av Norges befolkning har prøvd kokain en eller annen gang i løpet av livet. I Danmark er tallet dobbelt så høyt.

Stor narkoliga i Vest-Oppland er rullet opp.

Ifølge SIRUS er ikke kokain særlig utbredt i Norge.

Foto: Eeg, Jon / Scanpix

Kokain har gått inn som det mest brukte illegale rusmiddelet i Europa etter cannabis. Antall kokainbeslag har økt hvert år de siste tjue årene, og siden 2004 har økningen vært særlig stor.

Det kommer frem av årsrapporten fra Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN).

Under EUs gjennomsnitt

Mens kokainbruken øker på kontinentet, har Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ingen indikasjoner om at kokain blir mer utbredt på norsk jord.

I de ferskeste, landsomfattende befolkningsundersøkelsene svarer omtrent 2,5 prosent at de har prøvd kokain en eller annen gang i løpet av livet.

I aldersgruppen 15-34 år er det snakk om fire prosent. Tallet ligger uansett langt under EUs gjennomsnitt.

Ifølge Odd Hordvin fra SIRUS er kokain generelt sett et lite utbredt rusmiddel i Norge, og det finnes ingen tall som tyder på at bruken øker på lik måte som i resten av Europa.

– De landsomfattende undersøkelsene vi har gjort viser at det ikke har vært noen økning av kokainbruk i Norge de siste årene, sier han.

Han legger likevel til at blant de mellom 21 og 30 er utbredelsen atskillig høyere.

– Det finnes helt sikkert enkelte miljøer der bruken øker, sier han og trekker frem ungdomsmiljøer i storbyene som et eksempel.

Danskene på topp

I motsetning til våre danske naboer kan vi i Norge anse oss selv som flinke til å holde oss unna kokain.

I Danmark svarer hele 9,5 prosent i aldersgruppen 15-34 år at de har prøvd kokain en eller annen gang i løpet av livet. Dette er dobbelt så mange som i Norge.

Bare britene og spanjolene slår danskenes kokainforbruk.

Odd Hordvin har ingen god forklaring på dette motsetningsforholdet.

– Det er vanskelig å avgjøre, men det skyldes kanskje kulturelle forskjeller? Det kan ha med tilførsel av stoffet å gjøre, prisnivå eller popularitet. Amfetamin, på den annen side, er mindre utbredt i Danmark, sier han.

Dødelig selv i små doser

I Europa dør omtrent tusen mennesker som følge av kokainbruk årlig.

Ifølge EONNs-direktøren Wolfgang Götz er det viktig å ta kokainproblemer på alvor.

– Altfor mange i Europa betrakter fortsatt kokainbruk som en relativt harmløs komponent i en vellykket livsstil. Men vi ser i stadig større grad at konsekvensene for folkehelsen øker i takt med bruken av kokain, sier han i en pressemelding fra EONN.

Götz understreker at kokain er ikke bare et svært avhengighetsskapende stoff.

– Bruken kan være dødelig, selv ved sporadisk bruk av lave doser, sier han.

I tillegg til at kokainbruken er lav i Norge fremhever Hordvin at også innholdet av ren kokain i Norge har blitt lavere.

I løpet av de fire siste årene har andelen ren kokain blitt redusert fra 50 til 25 prosent. Det betyr at stoffet som selges gjennomsnittlig ikke inneholder mer enn én fjerdedel kokain. Resten av innholdet består av sukker, stivelse eller andre stoffer som forsterker eller etterligner det narkotiske stoffets effekter.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT