Menneskerettsekspert: – Overrasket over Breivik-dommen

Professor i rettsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter, Kjetil M. Larsen, mener at ingenting av det som kom frem under rettssaken i Skien fengsel var i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Anders Behring Breivik smiler i retten

Anders Behring Breivik fikk i Oslo tingrett medhold i at soningsoppholdet hans bryter med menneskerettighetene.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Jeg er absolutt overrasket over dommen, sier Larsen til NRK.

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik fikk i Oslo tingrett medhold i deler av søksmålet sitt mot staten, etter at han gikk til sak fordi han mener soningsforholdene ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og Skien fengsel bryter menneskerettighetene.

Kjetil Larsen

Kjetil M. Larsen tror staten anker dommen og at den dermed ikke får så stor virkning enda.

Foto: UiO

I dommen fra Oslo tingrett konkluderes det med at soningsforholdene representerte en krenkelse av menneske­rettighetskonvensjons artikkel tre.

«Soningsregimet innebærer en umenneskelig behandling av Breivik; terskelen for alvorlighet er overskredet. Som det fremgår av drøftelsen ovenfor, er de viktigste momentene i denne sammenheng isolasjonens lange varighet, mangelfull begrunnelse ved vurderingen av om isolasjon er strengt nødvendig, og begrensede forvaltningsmessige klagemuligheter», heter det i dommen.

Tror ikke på umiddelbar virkning

Anders Behring Breivik

Breivik og hans advokat Øystein Storrvik vil ikke anke dommen, og er fornøyd med at retten mener isolasjonen krenker menneskerettighetene.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Larsen mente før rettssaken at det var nokså klart at Breiviks soningsforhold ikke var i strid med menneske­rettighetskonvensjons artikkel tre.

– Etter rettssaken var jeg mer overbevist om det. Jeg synes at det som fremkom under saken tilsa nokså klart at det ikke var tale om noen krenkelse av artikkel tre, sier han.

– Jeg ser at Oslo tingrett har vurdert dette annerledes og må lese grundig gjennom dommen for å se hva de bygger dette på, legger han til.

Han tror ikke dommen i første omgang får stor betydning for Kriminalomsorgen og Breivik selv, fordi han regner med at staten kommer til å anke.

– Men hvis dommen blir stående må kriminalomsorgen foreta tiltak for å motvirke virkning isolasjonsregimet har for Breivik, og imøtekomme den kritikk som tingretten kommer med, sier han.

– Et varsku om isolasjonsbruk

Advokat og ekspert på menneskerettigheter og bruk av isolasjon, Thomas Horn, sier til NRK at det aller viktigste i dommen er at retten har lagt vekt på at Kriminalomsorgen ikke har foretatt tilstrekkelig grundige vurderinger av om det er behov for den typen strenge inngrep som Breivik har blitt utsatt for.

Thomas Horn intervjues på sitt kontor

Thomas Horn synes retten har gjort en grundig vurdering av soningsforholdene til Breivik.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Umiddelbart må den føre til at Kriminalomsorgen setter seg ned og foretar de vurderingen som retten etterspør. Det gjelder uavhengig av om saken ankes eller ei, sier han.

Han mener at det at Norge har en domstol som er villig til å se nyansert og grundig på en sånn sak, er et uttrykk for at vi har en god rettsstat.

– Retten har foretatt en veldig bred totalvurdering ut ifra en rekke hensyn som konvensjonen legger opp til. Slik sett fremstår dommen som nøye begrunnet, sier han.

– Det er et kraftig varsku om at vi ikke må bruke isolasjon med mindre det er strengt nødvendig.

SISTE NYTT

Siste meldinger