Mennesker med falsk EØS-id jobber for billig for bakmenn

En spesialenhet er i ferd med å avdekke et kriminelt nettverk som forfalsker EØS-papirer slik at illegale innvandrere kan jobbe for luselønn.

Utenlendinger søker om D-nummer

PÅ ID-JAKT: Her på Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere på Skatt Øst får rundt 65000 årlig hjelp til å skaffe seg norske identitetspapirer.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

Marit Nordsveen Bjørndal er ID-ekspert i Skatteetaten.

SÅRBARE: Det er de mest sårbare gruppene som utnyttes av de kriminelle nettverkene, sier Marit Nordsveen Bjørndal i Skatt Øst.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Et tverrfaglig team har den siste tiden avdekket at 300 EØS-borgere som oppholder seg i Norge, selger identiteten sin videre til personer som ikke har arbeids- eller oppholdstillatelse.

Norske arbeidsgivere ansetter EØS-borgere som har papirene i orden.

EØS-borgerne låner ut navnet sitt og identiteten til folk som oppholder seg her ulovlig. Slik skaffer de seg falske identitetspapirer så de får tillatelse til å jobbe i Norge.

Disse personene tjener så lite som 20 kroner i timen. Resten av pengene tar EØS-borgeren og bakmannen.

– Utnytter de sårbare

– Med en gang man åpner opp for en gruppe med mange rettigheter, er det også noe man gjerne utnytter i en annen sammenheng også, sier Marit Nordsveen Bjørndal, id-spesialist i Skatt Øst til NRK.

Metoden lurer norske myndigheter, og utnytter sårbare mennesker.

– Det dreier seg om de mest sårbare. De som er her ulovlig, for eksempel asylsøkere med avslag som må forlate riket, sier Bjørndal.

Bjørndal jobber sammen med aktører fra Arbeidstilsynet, Nav, Tollvesenet, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt i gruppen som har avdekket misbruket.

Dette er ett av fem sentre i landet, og er en del av regjeringens satsing på arbeidslivskriminalitet.

– Utkonkurrerer norske aktører

Bjørn Marhaug

MONOPOL: Bjørn Marhaug sier nettverkene forsøker å utkonkurrere lovlige virksomheter.

Foto: Skatt øst

Som et resultat av sosial dumping kan nettverket med billig arbeidskraft utkonkurrere bedrifter som driver på lovlig vis.

– Dette er aktører som har vært i Norge i flere år og som kjenner det norske systemet og markedet de konkurrerer i. De ønsker å få monopol og sette norske aktører ut av spill, sier koordinator for arbeidslivskriminalitet i Skatt Øst, Bjørn Marhaug.

– Klarer de det?

– I enkelte bransjer er de veldig nær ved å lykkes, sier Marhaug.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger