Hopp til innhold

Menn sykler mer enn kvinner i byene: – Vi er dummere

Mangel på sykkelveier i byene fører til at kvinner ikke bruker sykkelen like mye som menn. I de store byene er det flest menn som tar risikoen og sykler blant bilene.

Created by InfoDispatcher

Farlige kryss, stor trafikk, smale og få sykkelveier gjør at kvinner sykler mindre enn menn i de største byene. Det viser undersøkelser utført av Urbanet Analyse.

– Årsaken til det kan være at kvinner legger større vekt på trygghet når de sykler, imens menn sykler på arbeidsreisen og vil komme seg fortest mulig frem, sier trafikkforsker Ingunn Opheim Ellis.

Likere i sør

I en undersøkelse trafikkforskeren har utført i de største byene i Norge ser hun at det er flere menn enn kvinner som bruker sykkelen. Unntaket er Kristiansand hvor andelen kvinner som sykler ofte er i flertall.

I Kristiansand er kvinnene fornøyde med bytilbudet for syklister.

– Jeg synes tilretteleggingen er god i Kristiansand. Den er ikke like bra over alt, men på de viktige hovedveiene er den bra, sier Kristin Løvdal Topstad som bruker sykkelen til og fra arbeid.

Sykkelgrafikk
Foto: Grafiker: Joakim Nordström

– Vi er dummere

Are-Morten Bruun

SYKLER I OSLO: Are-Morten Bruun synes å sykle til jobben er den beste måten å starte dagen på. Han ønsker seg flere sykkelveier.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Are-Morten Bruun sykler daglig én mil hver vei til og fra arbeidet i Oslo, for å lure inn litt trening i en travel hverdag. Han forteller at han ønsker seg flere sykkelveier og han mener mangelen kanskje er noe av grunnen til at det ofte er menn som sykler.

– Om vi ikke er tøffere enn kvinnene så er vi kanskje litt dummere. Vi sykler jo med livet som innsats noen ganger, sier han før han smetter mellom to busser ved Opera-huset på vei hjem.

Føler seg tryggere

Forskerne mener at tilgangen til sykkelveier er avgjørende for hvor ofte man sykler i byene og at særlig kvinner vegrer seg for å sykle i veibanen.

– Syklistene i Kristiansand føler seg tryggere enn syklistene i de andre byområdene. Dette henger sammen med at i Kristiansand finnes det gode sykkelveier, sier Ellis.

Ingunn Opheim Ellis er klar på hvordan man skal få flere kvinner på sykkelen.

– Samfunnet må legge godt til rette for syklister. Vi må behandle og prioritere dem som en viktig gruppe i trafikkbildet. Det er det viktigste tiltaket vi kan gjøre, sier forskeren.

AKTUELT NÅ