Mener ungdomsinstitusjon brukte unødvendig tvang

Ungdom på institusjon måtte holde seg på rommet resten av dagen hvis de forsov seg. Dårlig oppførsel ble av og til straffet med tvang. Sivilombudsmannen er bekymret etter tilsyn.

Klokkergårdenkollektivet i Hedmark

FÅR KRITIKK: Ungdomsinstitusjonen Klokkergårdenkollektivet behandler ungdom med atferds- og rusproblemer.

Foto: Mats Sparby

– Dette er ungdom som trenger trygghet og stabilitet. Måten dette gjøres på skaper usikkerhet for ungdommene, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Tidligere i år gjennomførte ombudsmannen tilsyn ved den ideelle institusjonen Klokkergårdenkollektivet i Hedmark. På institusjonen bor ungdom mellom 13 og 18 år med rus- og atferdsproblemer. Det er plass til 15 tenåringer, mange er sendt dit ufrivillig.

– Vi er bekymret, sier Falkanger

Begrenset bevegelsesfrihet

Det er flere grunner til at Falkanger er bekymret. Her er noen av funnene som ble gjort i forbindelse med ombudsmannens tilsyn.

  • I 2016 var det gjort tre vedtak om fysisk tvang. Klokkergården hadde samme år fattet et høyt antall vedtak om begrensninger i bevegelsesfriheten til beboere, totalt 90 vedtak. Like mange vedtak var gitt for begrensninger i elektroniske kommunikasjonsmidler, som telefon.
  • Ungdom som forsov seg om morgenen måtte tilbringe resten av dagen på rommet. Sivilombudsmannen mener det er en uforholdsmessig straff, som kan bidra til at ungdommen føler seg isolert.
  • Ved enkelte anledninger hadde ansatte av det motsatte kjønn vært til stede under urinprøvetaking. Sivilombudsmannen mener det kan oppleves nedverdigende for beboeren.
  • Rømninger, rusing og andre brudd på regler kunne bli straffet med "faseløshet". Med det fikk ungdommen ikke ha mobil eller ukepenger. Ungdommen måtte også følges av en voksen overalt bortsett fra på soverommet. Ifølge sivilombudsmannen oppleves det som straff og nedverdigende blant flere av ungdommene på institusjonen.
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

BEKYMRET: Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er ikke fornøyd etter tilsyn med ungdomsinstitusjonen Klokkergårdenkollektivet i Hedmark.

Foto: pressebilde

Spesielt kritisk er Falkanger til bruken av såkalte "motivasjonsturer". Noen ganger skjer det frivillig, men ofte blir turen brukt når ungdommer har rømt, holder på hemmeligheter eller har ruset seg. I opp til to uker blir ungdommen sendt bort fra institusjonen med to voksne til et hus ute i skogen. Flere må dra mot sin vilje, uten å få vite hvorfor.

Ungdommene blir holdt igjen i en gang hvis de skal dra. Hvis de nekter får de ikke gå tilbake inn til de andre på institusjonen. Ifølge Sivilombudsmannen har ungdommer blitt stående i flere timer i gangen, før de til slutt har blitt med på tur. En gang er det også brukt fysisk makt for å få ungdommen med, ifølge Falkanger.

Gjør flere endringer

Øystein Skoglund

IKKE GREIT: Det var ikke greit å bruke fysisk makt da en ungdom ikke ville på "motivasjonstur", erkjenner Øystein Skoglund ved Klokkergårdenkollektivene i Hedmark.

Foto: Mats Sparby

– Av og til er ungdommen i fare for å skade seg selv og andre, og da må man noen ganger bruke fysisk tvang, sier Øystein Skoglund ved Klokkergårdenkollektivene i Hedmark.

Han understreker samtidig at det ikke skulle blitt brukt fysisk makt da en ungdom ble sendt på "motivasjonstur" mot sin vilje.

– Det er ikke greit.

Etter Sivilombudsmannens besøk har institusjonen gjort flere endringer. Det er slutt på forsovelsestraff, det er innført spyttprøver i tillegg til urinprøver fordi det er mindre krenkende og det blir gjort vedtak hver gang en ungdom bli "faseløs", slik at det er mulig for ungdommen å klage på straffen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger