Mener Stortinget ikke kan vurdere sikkerheten i Afghanistan

Senterpartiet mener en bredere behandling må til for å finne ut om land som Afghanistan er trygge nok for asylreturer.

Heidi Greni, Senterpartiet

Stortingsrepresentant for Sp, Heidi Greni forteller til NRK at saken om asylreturer trenger bredere behandling og regjeringens kompetanse for å vurdere om land er trygge nok for returer.

Foto: NRK

– Vi ser store utfordringer i at Stortinget skal gå inn og vurdere hele Afghanistan som utrygt, samtidig som vi vet at det er mange områder i andre land som er like utrygge.

Det sier Heidi Greni, Senterpartiets stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag. Partiet bestemte onsdag at de ikke går med på SVs hasteforslag om midlertidig stans i returer til Afghanistan. Også Arbeiderpartiet, Høyre, og Frp har gått mot forslaget.

– Vi har vedtatt at vi vil ha en ordentlig, ordinær komitébehandling av disse viktige spørsmålene. Det er uaktuelt å støtte et hastevedtak uten en grundig gjennomgang i komiteen.

– Har ikke kompetansen

Hun mener det ikke er Stortinget sin rolle å vurdere områder som trygge eller ikke. Det må regjeringen og UDI gjøre, sier Greni.

– Stortingsrepresentanter har ikke kompetansen eller de sikkerhetspolitiske opplysningene regjeringen har. Vi har ikke grunnlaget for å ta stilling til om det er trygt i Afghanistan eller andre land.

Likevel er hun klar på at Senterpartiet vil se grundig på innholdet i SVs forslag.

– Dette er et vanskelig spørsmål, men gruppa var relativt samlet i synet på at hastebehandling ikke er veien å gå.

Ap kalte inn hjelp

Jonas Gahr Støre sier til NRK at Arbeiderpartiet kalte inn hjelp fra to statsråder for å være trygge på at forholdene i Afghanistan er «akseptable» før de fattet sin beslutning.

Jonas Gahr Støre

Ap vil ikke stanse alle returer til Afghanistan, men få ned antall midlertidige behandlinger av asylsøknader.

Foto: NRK

– De svarene legger vi til grunn, og holder regjeringen ansvarlig for at det er akseptabelt å returnere til Afghanistan, sier han.

Selv om Arbeiderpartiet ikke går inn for stans i returene, er det et engasjement innad i partiet for å få ned antall midlertidige behandlinger av unge asylsøkere, sier Støre.

– Norges dilemma er når det kommer folk mellom 16 og 18 år som får sine søknader behandlet og avslått. De blir ikke returnert med en gang. De får være her til de blir 18, og da kommer den situasjonen da det er en vanskelig og sår beslutning som må gjennomføres.

Vil ikke si ja til returstans

Støre mener en stans i alle returer vil sende et galt signal, og er klar på at de som får avslag på opphold skal reise tilbake. Derfor vil ikke partiet gå inn for en slik stans, men heller jobbe for å få ned midlertidigheten.

Han tror måten å håndtere midlertidigheten på er å innføre det partiet har kalt «sårbarhetskriterier», som går ut på å gi hver enkelt asylsøker som blir vurdert bredere kriterier om vedkommendes situasjon i hjemlandet. Arbeiderpartiet har fremmet forslaget i Stortinget.

– Jeg tror vi trenger en bred diskusjon om hele asyl- og flyktningpraksisen vår, om hvem vi hjelper og om vi hjelper de med størst behov, sier Støre.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger