Mener regjeringen har somlet i metoo-arbeidet

Opposisjonen synes det haster å få på plass et lavterskeltilbud for seksuelt trakasserte.

Hadia Tajik under NHOs årskonferanse

ETTERLYSER GREP: Aps nestleder Hadia Tajik savner handling fra regjeringen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dersom en konflikt om seksuell trakassering ikke løses på arbeidsplassen, må man i dag ta saken til retten. Dette skjer nesten aldri. Det betyr at terskelen er for høy, mener Likestillingsombudet.

Stortinget vedtok i juni i fjor at regjeringen skulle utrede et lavterskeltilbud for håndhevelse av forbudet mot seksuell trakassering. Det er nå inne i regjeringsplattformen, men opposisjonen mener det likevel er gjort for lite, for sent.

– Dette har ikke regjeringen levert på. De har heller ikke gitt en god forklaring på hvorfor, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NRK.

Hun mener det haster å få på plass et bedre tilbud.

– Jeg ser helst at de leverer på dette i løpet av kort tid. Den verdensomspennende metoo-kampanjen viser at omfanget og behovet er stort, sier Tajik.

SV: – Hull i rettssikkerheten

Freddy André Øvstegård

LEVERTE 12 FORSLAG: Freddy André Øvstegård er likestillingspolitisk talsperson for SV.

Foto: SV / Presse

SV leverte før jul et forslag med 12 tiltak mot seksuell trakassering. Freddy André Øvstegård er «100 prosent enig» i at diskrimineringsnemnda kan håndheve lovverket, slik Likestillings- og diskrimineringsombudet foreslår.

– Det er et hull når det gjelder rettssikkerheten til kvinner som blir utsatt for seksuell trakassering i dag. Mange blir kasteballer i systemet, fordi det ikke er noen som kan behandle deres saker, sier stortingsrepresentanten.

Øvstegård sier mange ikke har ressurser til å ta sakene for domstolen, som i dag er det eneste tilbudet, og mener temaet har vært aktuelt så lange at «tiden for utredninger er forbi».

– Vi har utfordret likestillingsministeren på at det er behov for lavterskeltilbud. Da har man alltid vist til at det er en utredning. Punktet i den nye regjeringserklæringen er nok en gang noe som allerede var i gang, sier Øvstegård.

KrF: – Vanskelig å forstå

I november i fjor, fire dager før SV, fremmet Rødt sine egne Metoo-forslag for Stortinget. Rødt tok også til orde for å gi likestillingsnemnda kompetanse til å håndtere saker som seksuell trakassering.

Også KrF støtter forslaget fra Likestillingsombudet.

– Det er et godt forslag å få på plass et lavterskeltilbud man kan henvende seg til og få råd om veien videre, sier KrFs likestillingspolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold.

– Noen ganger tar ting veldig lang tid. Regjeringen kan handle raskt i denne saken, og det er vanskelig å forstå hvorfor dette må utredes all den tid det er opplagt hva dette tilbudet skal være, sier han.

Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet sier hun er positiv til Likestillingsombudets forslag, men bemerker at partiet ikke har behandlet dette ennå.

Miljøpartiet De grønne sier de også ønsker at flere oppgaver legges til Diskrimineringsnemnda.

– MDG ivrer etter å få på plass et lavterskeltilbud for seksuell trakassering gjennom Likestillings- og diskrimineringsombudet, samt Diskrimineringsnemnda. Dette har vi stemt for på Stortinget, sier stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.

Nøkkeloverrekkelser i den nye Solbergregjeringen

NYTT DEPARTEMENT: Linda Hofstad Helleland (H) er ny i stolen i Barne- og likestillingsdepartementet. Hun overtok stillingen 17. januar.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Helleland: For tidlig å svare

Den ferske barne- og likestillingsministeren Linda Hofstad Helleland sier departementet vil utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.

– Det er en utredning av problemstillingen Stortinget har bedt om. Mandatet for utredningen er ennå ikke klart, så det er for tidlig å svare på nærmere detaljer rundt framdriften, sier Helleland til NRK.

– Bakgrunnen for at det er domstolene (og ikke Diskrimineringsnemnda) som behandler disse sakene i dag er at saker om seksuell trakassering ofte innebærer større bevismessige utfordringer enn andre saker. Det vil naturlig inngå i utredningen av et lavterskeltilbud om det er den nye Diskrimineringsnemnda som skal behandle saker om seksuell trakassering, sier hun.

Ap-regjering gjorde ikke endringer

Helleland trekker fram at partene kan forstå og oppleve hendelser svært ulikt. Sakene finner ofte sted i lukkede rom der bare partene er til stede, slik at det ikke finnes vitner.

Det var med denne begrunnelsen Stoltenberg 2-regjeringen ikke ville gjøre endringer i håndhevingen av saker om seksuell trakassering da forslag om ny likestillingslov ble fremmet for Stortinget i 2013. Den samme vurderingen lå til grunn da regjeringen foreslo endringer i håndhevingsapparatet våren 2017 uten å foreslå at den nye diskrimineringsnemnda skal håndheve disse sakene.

Hofstad Helleland sier en rekke departementer har satt inn tiltak mot seksuell trakassering i ulike sektorer som helse, utdanning, kultur, justis og forsvaret.

– I tillegg til å utrede et lavterskeltilbud for håndheving av saker, vil jeg invitere til et møte for å høre hva ulike aktører gjør for å bekjempe seksuell trakassering og få innspill til hva de mener jeg som likestillingsminister bør gjøre. Jeg vil også sette saken på dagsorden på myndighetenes nasjonale likestillingskonferanse i februar, sier Helleland.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger