SV beskylder egen regjering for å være gjerrig overfor de fattigste

SV mener regjeringa er for gjerrige overfor sosialhjelpsmottakere i Norge. – Du kommer ikke i jobb av å være fattig.

Karin Andersen (SV)

– Karin Andersen i SV er enig med Nav - sosialhjelpsatsene må opp.

Stortingsrepresentant Karin Andersen har lenge kjempet for høyere sosialhjelpsatser.

Som NRK melder i dag advarer også Nav mot at sosialhjelpa enkelte steder i landet er så lav at folk risikerer å bli sittende fast i fattigdom.

Kaller egen regjering gjerrig

– Jeg tror ikke noe at på at resultatet blir bedre, altså at flere kommer ut i arbeid, ved å være så gjerrige med sosialhjelpa som vi er i dag, sier Andersen til Politisk Kvarter på NRK P2.

Dermed taler hun regjeringas arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm, midt i imot.

Ap-statsråden har nemlig ingen tro på at høyere veiledende satser vil få flere folk ut av sosialhjelp og over i arbeid.

– Hvis man baserer sosialhjelpa på et nivå som gir et inntrykk av at det er en ytelse man kan leve av over tid, så mister man også det nødvendige trykket i systemet som sier at folk skal ut av dette, enten over i en annen trygdeytelse eller ut i arbeid, har Bjurstrøm sagt til NRK.

Ministeren påpeker også at den individuelle oppfølginga brukeren får ute i kommunene er viktigere enn statens veiledende satser.

Les mer om Nav her

Advarer mot høye utbetalinger

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen, Høyre.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Bjurstrøm får støtte fra Høyres arbeidspolitiske talsmann, stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen.

– Sosialhjelpa må ikke være sånn at man får mer utbetalt for å være utenfor arbeidslivet enn i arbeidslivet, sier han til Politisk Kvarter.

Røe Isaksen understreker samtidig at han ikke er fremmed for at mange kan få økt sosialhjelp – men kun om de gjør noe aktivt, som å delta på kurs eller andre tiltak.

– Jeg tror ikke løsninga er at man får mer penger uansett, sier han.

– Mitt hovedpoeng er at hvis du har for store økonomiske bekymringer, greier de ikke konsentrere seg om aktiviseringa, svarer Andersen.

Høy dødelighet

SV-politikeren advarer også mot å tro at frittstående kurs eller vanlig arbeidstrening er nok i alle tilfeller.

– Selv om det er meninga at alle skal gå på sosialhjelp i svært kort tid, er det ikke alltid sånn, sier hun.

Hun viser til en studie ved Høgskolen i Oslo som viser at langtidsmottakere av sosialhjelp har høyere dødelighet enn uførepensjonister.

– For mange i denne gruppa er det å kvalifisere seg for arbeidslivet svært vanskelig, sier hun.

Splid i regjeringa

Hun håper nå at den interne rapporten fra Nav legger press på SVs regjeringspartnere.

– Det er ikke noen hemmelighet at det har vært stor uenighet mellom SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet i denne saken, sier Andersen.

SV er nemlig alene i regjering om å ville innføre en nasjonal minstesats for sosialhjelp. Dagens satser er kun veiledende – og det er opp til kommunene å bestemme hvor høye eller lave utbetalingene skal være.

Slik bør det fortsatt være, mener Røe Isaksen.

– Jeg er redd for at statlige satser vil føre til at kommunepolitikere rundt omkring, som i dag er forpliktet til å være med å bekjempe fattigdom i sin kommune, ikke vil se på det, sier han.

Grønngul støtte til røde SV

Men Høyre-mannen får ikke støtte fra sentrumspartiene Venstre og KrF. Begge partier har i morgentimene mandag sendt ut pressemeldinger der der støtter Navs faglige råd til regjeringa.

– Sosialhjelpsatsene må økes for å avskaffe fattigdom, mener Kjell Ingolf Ropstad, KrFs arbeids- og sosialpolitiske talsperson.

I en pressemelding skriver han at han er glad for at Nav nå gir sitt faglige råd til regjeringa.

Venstre påpeker at de foreslår å øke sosialhjelpssatsene med 20 prosent i sitt alternative statsbudsjett.

Også Frp mener det er på høy tid å ta en gjennomgang av regelverket.

Partiet har tidligere bedt regjeringa legge fram forslag om å gjøre den kommunale sosialhjelpa om til et statlig ansvar under Nav.

–Det at flere kommuner ikke foretar en justering av satsene i henhold til prisutviklingen går også at de aller svakeste får mindre mat for pengene for hvert år, skriver leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (FrP), i en pressemelding.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger