Hopp til innhold

Mener politikere bør takke nei til å gå foran i vaksinekøen

Regjeringen gir 500 vaksinedoser til Stortinget, Slottet og Høyesterett. Samtidig er litt over halvparten av sykepleiere fullvaksinert. – Hver enkelt politiker med respekt for seg selv bør takke nei, sier intensivsykepleier. – Kritisk nøkkelpersonell, svarer helsedepartementet.

Illustrasjon av vaksinasjon

Regjeringen gir 500 vaksinedoser til Stortinget, Slottet og Høyesterett. Litt over halvparten av sykepleiere har blitt fullvaksinert.

Foto: Marit Hommedal / NTB

– Stortinget har klart å gjøre jobben sin gjennom hele pandemien hittil. Derfor forstår jeg ikke begrunnelse om å prioritere politikerne foran i køen nå. På lik linje som andre burde de også måtte vente på innkalling fra hjemkommunene sine, sier Kari Bue.

Karin Bue

Intensivsykepleier Kari Bue reagerer på at andre prioriteres i vaksinekøen når ikke alle hennes kollegaer er vaksinert ennå.

Foto: Privat

Hun er intensivsykepleier ved Rikshospitalet, og reagerer på at regjeringen vil avgi inntil 500 vaksinedoser til personell på Stortinget, Slottet og Høyesterett.

– Når helsepersonell fortsatt ikke ferdig vaksinert og yrkesgrupper som lærere, barnehageansatte og politi har ikke engang har kommet på prioriteringslisten er det absurd at regjeringen velger å prioritere stortingspolitikere, sier hun.

– Hver enkelt politiker med respekt for seg selv bør takke nei.

Ikke fornøyd med prioriteringen

– Det vitner om dårlig vurderingsevne. Vi har fortsatt helsepersonell som jobber med syke barn og voksne, som fortsatt ikke har fått sin første dose vaksine, sier Gro Lillebø.

Hun er foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital.

Gro

Foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital Gro Lillebø synes folk burde si ja til vaksinen.

Foto: Kristin Henriksen, Norsk Sykepleierforbund

Ferske tall fra Norsk Sykepleierforbund viser at kun rundt halvparten av norske sykepleiere er fullvaksinerte.

Likevel mener hun at alle som blir tilbudt vaksine bør takke ja.

– Jeg stiller spørsmål ved vurderingen og signaleffekten den har, sier Lillebø.

Stortingspolitikere takker nei

Leder i Rødt Bjørnar Moxnes reagerte da han mottok melding om regjeringens beslutning.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg skjønner godt at folk synes det er underlig, og at flere vil se på dette som «politiker-privilegier», sier Moxnes.

Bjørnar Moxnes

Leder i Rødt Bjørnar Moxnes vil takke nei til tilbudet fra regjeringen.

Moxnes går under aldersgruppen 25–39 år, og skulle egentlig vært plassert lenger bak i køen, etter at regjeringen endret rekkefølgen på vaksinasjon.

Likevel kommer han til å bli tilbudt vaksine. Partilederen har bestemt seg for å takke nei til tilbudet.

Videre foreslår han at grupper som lærere og barnevern prioriteres, da politikere kan utføre store deler av arbeidet sitt med god avstand.

– Min vurdering er at det ikke er riktig å gå foran i vaksinekøen foran grupper som er langt mer smitteutsatt. Jeg skjønner at flere reagerer på at politikerne får et slags «fast-track» foran andre.

Også stortingspolitiker Maria Aasen-Svensrud (Ap) stiller seg kritisk til å sette sprøytestikk

Maria Aasen-Svensrud (Ap) ser alvorleg inn i kameraet.

Stortingspolitiker Maria Aasen-Svensrud (Ap) ønsker å vente i solidaritet.

Foto: Bernt Sønvisen

før hun har blitt innkalt av kommunen sin.

– Jeg venter på min tur. Jeg ser fram til å bli vaksinert jeg også, men de som jobber direkte med mennesker og har liten mulighet til å skjerme seg på jobb, burde få dosen før meg, sier Aasen-Svensrud til NRK.

Likevel mener hun at avgjørelsen for den enkelte burde forbli et personlig valg.

– Jeg respekterer at det finnes ulike årsaker til at folk ønsker å takke ja til dette. Det får hver enkelt vurdere, sier hun.

Beslutningen om å vaksinere personellet kommer ikke etter anbefaling fra FHI. Assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen, vil ikke kommentere at prioriteringen gjøres uten råd fra fagmyndighetene.

Folkehelseinstituttet får prioritere 20

Nå vil også 20 medarbeidere fra FHI bli prioritert for vaksinasjon. Instituttet sier de har en sentral rolle i pandemihåndteringen, med flere ansatte som gjør tilsvarende oppgaver som dem i helsetjenesten.

– Men vi har ikke pasientnær kontakt. Vi har dermed ikke bedt om å bli prioritert i kraft av den rollen vi har, sier hun.

Knudsen legger til at FHI i likhet med flere andre har ansatte som ikke kan være på hjemmekontor, for eksempel laboratorieansatte.

Helsedepartementet: – Kritisk nøkkelpersonell

Statssekretær Lars Jacob Hiim

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet sier personene som nå tilbys vaksine tidligere er avgjørende for å ta Norge gjennom pandemien.

Foto: Torbjørn Tandberg

– Dette er kritisk nøkkelpersonell som innehar funksjoner som er strengt nødvendige for å ivareta håndteringen av pandemien, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretæren sier til NRK at en av tre voksne nordmenn har fått sin første vaksinedose, og at de fleste i risikogruppene er snart vaksinert.

Ifølge helsedepartementet prioriteres de 500 nøkkelpersonene for å sikre at demokratiet og samfunnet i Norge fungerer. Departementet legger også til at vaksineringen er frivillig, og vil skje i regi av Forsvarets sanitet.

Derfor mener statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet at vaksinasjonen ikke vil belaste vaksinasjonsarbeidet i kommunene.

– Vi har hele veien prioritert vaksinering av helsepersonell i pasientnært arbeid, slik at vi er sikre på at innbyggerne får gode helsetjenester.

Kan skape merarbeid

Den eneste yrkesgruppa som får direkte prioritering for koronavaksine etter gjeldende retningslinjer fra FHI, er helsearbeidere. Regjeringen gir ikke uttrykk for at de ønsker å prioritere flere grupper.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc ved vindu

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc forklarer at regjeringen gjør ytterligere geografisk omfordeling av vaksiner hvor smitten er høy.

Foto: Borgos Foto AS

– I områder der smitten er høy, følger vi FHIs råd om ytterligere geografisk omfordeling av vaksiner, som vil gjøre at også lærerne som bor der vil få vaksine raskere, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Å prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper vil skape et enormt merarbeid for kommunene uten at det fører til en betydelig raskere vaksinering, begrunner statssekretæren og viser til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

AKTUELT NÅ