Mener politibevæpning er skivebom

Politiets fellesforbund sier nedgangen i kriminalitet under terrortrusselen mot Norge er et argument for generell bevæpning av politiet. – Skivebom, mener politilederne.

Leder i Norges Politilederlag, Jonny Nauste, om generell bevæpning av politiet etter terrortrusselen.

Jonny Nauste i Norges Politilederlag er mot Politiets Fellesforbunds vedtak om å gå inn for generell bevæpning av politiet.

Sigve Bolstad

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener politiets håndtering av terrortrusselen er ett argument for generell bevæpning av politiet.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Jeg skal ikke bruke terrortrusselen som et hovedargument for at norsk politi bør ha generell bevæpning. Men økt trusselnivå i framtida er ett av flere argumenter for generell bevæpning.

Sitatet over er hentet fra dagens Klassekampen og det tilhører lederen for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Samtidig viser Bolstad til at kriminaliteten i Oslo politidistrikt gikk ned under terrortrusselen da det i praksis var generell bevæpning av politiet.

Det mener lederen for Norsk politilederlag, Jonny Nauste, er skivebom.

Politilederne snakker førstelinjen midt i mot

For der Politiets Fellesforbund, som organiserer den jevne polititjenstemann og -kvinne, er for bevæpning, er Norges Politilederlag mot.

– Vi mener ordningen med fremskutt lagring slik vi har i dag er bra nok slik situasjonen er i Norge. Vi er redd en generell bevæpning kan føre til at også kriminelle bevæpner seg. Det vil også gi et mer millitært og mindre sivilt preg på politiet, og vi frykter at kontakten med publikum blir dårligere, sier Nauste til NRK.

Han mener en eventuell nedgang i kriminalitet under terrortrusselen skyldes mer synlig politi i gatene fremfor at politiet bærer våpen på hoften til en hver tid.

– Betyr det at det er antallet politifolk og ikke bevæpningen som eventuelt har ført til lavere kriminalitet under terrortrusselen?

– Ja, vi tror det antall tjenestemenn i gatene som er nøkkelen til suksess, og vi tror at kriminaliteten vil gå ned dersom vi når målet om to polititjenestemenn og -kvinner per 1 000 innbygger innen 2020, sier Nauste.

Samtidig uttalte justisminister Anders Anundsen (Frp) allerede 29. juli i år at terrortrusselen kommer uavhengig av om politiet har generell bevæpning eller ikke (se video).

Justisminister Anders Anundsen (Frp) om terrortrussel og politibevæpning

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener generell bevæpning av politiet ikke ville hatt noen betydning for politiets håndtering av terrortrusselen mot Norge.

– Jeg mener det er en avsporing å diskutere generell bevæpning i lys av terrortrusselen. Trusselbildet ville uansett gjort det nødvendig med tiltak fra politiets side.

Det til tross for at han er medlem i en regjering som i utgangspunktet er for generell bevæpning av politiet.

– Svensk politi skyter seks ganger mer enn norsk

Hadia Tajik

Leder Hadia Tajik i justiskomiteen på Stortinget viser til Sverige når hun argumenterer mot generell bevæpning av politiet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Også Hadia Tajik (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget, er skeptisk til å konkludere med bevæpning av politiet på bakgrunn av det som skjedde under terrortrusselen.

– Jeg er tilbøyelig til å være enig med politilederne om mulig årsak til nedgang i kriminaliteten under terrortrusselen selv om det er for tidlig å konkludere, sier Tajik til NRK.

Hun sier at dersom nedgangen skulle hatt en direkte sammenheng med bevæpningen, så ville man sett denne nedgangen også i land som har generell bevæpning av politiet til daglig.

– Det ser man ikke. I Sverige har man generell bevæpning. Der skyter politiet seks ganger mer enn i Norge. Én person dør hvert år og åtte personer blir skadd av politiskudd. Hvert tiende skudd fra svensk politi er vådeskudd som reslutat av feil håndtering av våpen. Det er en situasjon jeg ikke ønsker i Norge, sier Tajik.

Bolstad sier erfaringene fra uken med terrortrusselen langt på vei motbeviser argumentet om feilvurdringer.

– Jeg har ingen informasjon om slikt og vil skryte av norsk politi, sier Bolstad til Klassekampen.

Den slutningen er ikke Tajik enig i.

– Det er ikke mulig å konkludere på den måten på bakgrunn av en øket trusselsituasjon i Norge i noen få dager. Da er det mer naturlig å se til land der man har væpnet politi. Da ser man at faren for skarpe situasjoner er høyere enn når man har våpen lett tilgjengelig i bilen slik vi har i Norge, sier Tajik.

SISTE NYTT

Siste meldinger