Mener ny EU-regel gjør at dyktige sjåfører parkeres

Lastebileierforbundet reagerer på at yrkessjåfører med redusert syn skal miste førerkortet på grunn av nye EU-regler.

Lastebiler står parkert ved E6 i Rygge

FRYKTER Å BLI PARKERT: Lastebileierforbundet frykter de mister 200 sjåfører neste år.

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / NLF

Neste år har yrkessjåfører med syn på kun ett øye ikke lengre mulighet til å få dispensasjonen som trengs for å ha førerkort klasse 2 og 3 for lastebil og buss.

I 2016 ble det innført nye helsekrav for førerkort i Norge, som følger EUs førerkortdirektiv.

Geir A. Mo

– TRENGS PÅ VEIENE: Leder for Lastebileierforbundet, Geir A. Mo, sier de 200 yrkessjåførene det dreier seg om er dyktige og erfarne sjåfører.

Foto: NRK

Det førte til innskrenkninger i muligheten til å gi dispensasjon fra kravene.

Innstrammingen kan ramme rundt 200 lastebil- og bussjåfører i Norge.

– Vi er for fokus på at sjåførene skal ha god helse, men når det gjelder de som har dispensasjon i dag, mener vi at de fortsatt skal ha dispensasjon, så lenge helsetilstanden deres ikke forverrer seg, sier Geir A. Mo, leder i Norges Lastebileierforbund til NRK.

– Galt å frata levebrødet på grunn av regelendringer

Mo sier gruppa det dreier seg om er dyktige, erfarne sjåfører, og at han ikke kjenner til at noen av dem har vært involvert i noen trafikkulykker.

Morten Stordalen

– MÅ BESTÅ SYNSTEST: – Så lenge man består synstesten med bare syn på ett øye, så bør de absolutt beholde førerkortet, sier stortingspolitiker Morten Stordalen i Transport- og kommunikasjonskomiteen for Fremskrittspartiet.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Når vi fratar dem dispensasjonen, mister de jobben sin. Det er unødvendig når den medisinske tilstanden deres ikke har forverret seg.

– Men de oppfyller jo ikke i utgangspunktet krava til å kjøre lastebil og buss?

– Sjåførene har oppfylt de krava som lå til grunn da de fikk dispensasjon, og de har utført yrket sitt på en god måte. Da er det for galt å frata oppgående mennesker arbeidet fordi man endrer et regelverk.

Ifølge Lastebileierforbundet bør det heller være en helsevurdering av hver enkelt sjåfør.

– Hvis helsetilstanden ikke har forverret seg, så trenger vi den arbeidskrafta ute på veiene, sier Mo.

Frp: – Bør beholde lappen om de består synstest

Morten Stordalen, første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget (Frp), sier Norge burde gjøre unntak fra EUs førerkortregler.

Jan Johansen i Trygg trafikk

– SIKKERHET VIKTIGST: – Jeg har forståelse for at reglene kan virke byråkratiske og urettferdige, men det er viktig å påpeke at det er hensynet til trafikksikkerheten som er avgjørende, og det er det viktigste for oss, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Frp-politikeren trekker paralleller til debatten i vår om hvilke krav man skal stille til eldre bilførere.

Ifølge Stordalen vil det være naturlig å ta opp også denne yrkessjåførgruppa når samferdselsministeren allerede har varslet en gjennomgang av førerkortkrav.

– Vi skal ivareta trafikksikkerheten. Det gjør vi ved at yrkessjåførene må bestå synstester hvert femte år på tyngre kjøretøy for å fornye førerkortet. Så lenge man består synstesten med bare syn på ett øye, bør de absolutt beholde førerkortet.

Både Kirsti Leirtrø i Arbeiderpartiet og Høyres Helge Orten i transportkomiteen sier de ønsker å se nærmere på problemstillinga, og vurdere om det er grunnlag for å videreføre dispensasjonsmuligheten.

- For det er skrikende behov for flere buss-og lastebilsjåfører i transportnæringa, sier Leirtrø.

Trygg Trafikk ønsker innstramningen velkommen

– Dette regelverket lot hensynet til trafikksikkerhet ha avgjørende betydning. Derfor ønsker vi det velkommen, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Han peker på at de nye helsekravene gjør det tydeligere hvem som skal ha rett til å kjøre bil, og forhindrer at fastleger skal bruke skjønn, som i noen tilfeller kan slå galt ut.

– Jeg har forståelse for at reglene kan virke byråkratiske og urettferdige, men det er viktig å påpeke at det er hensynet til trafikksikkerheten som er avgjørende, og det er det viktigste for oss, sier Johansen til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger