Hopp til innhold

Mener mafiatiltalte Cappelen var nødt til å navngi Eirik Jensen

Narkobaronen Gjermund Cappelen (48) valgte å ikke samarbeide med politiet når det gjaldt sitt øvrige kriminelle nettverk av frykt for sitt eget liv, sier forsvarer Benedict de Vibe.

Cappelens kontrolltårn

Fra toppetasjen fra det gamle flytårnet på Fornebu styrte Cappelen sitt narkoimperium med jernhånd. Politiet har funnet detaljerte regnskaper over hasjen Cappelen solgte.

Foto: Privat/Håvard Hagen / NRK

Investor Gjermund Cappelen

Mafiatiltalte Gjermund Cappelen har erkjent oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj.

Mandag skal den første delen av en av norgeshistoriens mest omfattende narkotikasaker for retten.

Eirik Jensen

Polititoppen Eirik Jensen er siktet for grov korroupsjon og medvirkning til grov narkotikaforbrytelse, etter at Gjermund Cappelen navnga ham i avhør.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Bærumsmannen Gjermund Cappelen er av politiet pekt ut som hovedmannen i en organisert kriminell gruppe. Han er tiltalt for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj.

– Han har erkjent forholdene i tiltalen fullt ut. Han har sagt at det er han som er ansvarlig for oppbevaringen, og hovedansvarlig for omsetningen, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til NRK.

Jensen mener hevn ligger bak

Lysaker stasjon

På en japansk restaurant ved Lysaker stasjon utenfor Oslo fikk Gjermund Cappelen overlevert i underkant av én million kroner i kontanter høsten 2013. Dette var ment som betaling for en del av en narkotikainnførsel til Norge fra Nederland.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Det totale omfanget av Cappelens narkovirksomhet er langt større. Politiet mener Cappelen har tjent minst 125 millioner kroner. Cappelen selv anslår at han har smuglet inn mellom 20 og 25 tonn hasj til Norge over 20 år.

Denne innførselen behandles som en egen straffesak, som først kommer for retten neste år. Det er i innførselssaken, der tiltale fortsatt ikke er klar, at polititoppen Eirik Jensen har blitt trukket inn.

Cappelen har i avhør fortalt at Jensen hjalp ham med å bringe hasjen inn til Norge, i bytte mot pengebeløp.

Jensen har konsekvent avvist påstandene, og hevder Cappelen var hans informant. Overfor NRK har Jensen tidligere antydet at Cappelen har et hevnmotiv for å trekke ham inn i saken.

Målrettede avhør

Benedict de Vibe

Forsvarer Benedict de Vibe avviser at hevn er grunnen til at Cappelen snakket om Eirik Jensen i avhør.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Dette avviser Cappelen.

Hans forsvarer Benedict de Vibe forteller at Spesialenheten spurte målrettet om bærumsmannens kontakt med «en offentlig tjenestemann», etter han ble pågrepet i desember 2013.

Da skal det ifølge Cappelen ha gått 20 år fra han møtte Jensen første gang. Etter å ha blitt konfrontert med opplysningene på cella på Ila, valgte Cappelen å fortelle om kontakten.

– Da han ble konfrontert med at politiet kjente til dette, tenkte Cappelen at «greit, når de vet det, så kan jeg like godt fortelle historien slik den er. Skal jeg først fortelle historien, kan jeg ikke fortelle den uten Jensen», sier de Vibe, som påpeker at Jensen er den eneste personen Cappelen har navngitt.

Grunnen til dette var at Cappelen var redd for represalier fra andre det i det omfattende kriminelle miljøet han omga seg med.

– Han tenker på tilværelsen videre, både for seg selv om familien. Skulle han samarbeidet med politiet når det gjelder de andre nordmennene i saken, ville han måttet se seg over skulderen resten av livet, sier de Vibe, og legger til:

– Det hadde ikke vært noe liv.

Narkogarasje i Oslo

I denne garasjen på Røa i Oslo fingerte politiet et innbrudd, og fjernet rundt 110 kilo hasj i 2013.

Foto: Håvard Hagen / NRK

Fant 109 kilo i garasje

Det siste møtet mellom Cappelen og Jensen skjedde kort tid etter at politiet fingerte et innbrudd i en garasje i Sørkedalsveien i Olsen. I tiltalen mot narkonettverket heter det at totalt 109 kilo hasj ble oppbevart i garasjen.

Spesialenheten for politisaker har siktet Jensen for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet, men hva den endelige påtaleavgjørelsen vil lyde på, er fortsatt uklart.

De Vibe avviser at ondt blod er grunnen til at Cappelen valgte å navngi polititoppen.

– Nei, det har aldri vært noe uvennskap eller noen grunn til at noen skal hevne seg på noen, slik det er antydet fra den andre siden, sier de Vibe til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger