Hopp til innhold

Mener landbruket kan få ned klimautslippene selv

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) vil ha ned kjøttforbruket i Norge, men går ikke med på å endre norsk landbruk slik at det blir færre bønder.

Kor mykje kjøt skal me kutte for klimaet?

Politisk kvarter: Hvor mye kjøtt skal vi kutte for klimaet?

CO₂ i atmosfæren
416 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

I forrige uke la Miljødirektoratet frem rapporten Klimakur 2030. Der trekkes kjøttbruk frem som et av enkelttiltakene som vil gi størst klimaeffekt.

Hvis alle nordmenn i snitt går ned til 333 gram rødt kjøtt i uka, reduserer vi klimautslippene med nesten 3 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, heter det i rapporten.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier hun følger norske kostholdsråd om mindre kjøtt og mer grønnsaker.

– Jeg vil at vi skal spise med mer grønt på tallerkenen. Men hvis vi skal slutte å spise rødt kjøtt, som er det store spørsmålet her, har det stor betydning for hvordan vi bruker våre ressurser i vårt land, sier Bollestad.

Vil ha landbruk i hele landet

Olaug Bollestad

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Foto: NRK

Bollestad peker på to hovedutfordringer: Klimaet, og at Norge må produsere 60-70 prosent mer mat innen 2050.

– Jeg ønsker ikke at vi skal endre norsk landbruk på en slik måte at vi har mindre bruk for norske bønder. Vi vil ha fokus på hva landbruket kan gjøre for å få ned klimautslippene. Da har vi bruk for hver eneste bonde og det de kan gjøre, sier Bollestad.

Konsekvensene av det reduserte kjøttforbruket som skisseres i «Klimakur» er 5000 færre årsverk i landbruket og en reduksjon på 10 prosent av landbruksarealet i Norge.

– Vi ønsker et landbruk i hele landet. Vi ønsker å bruke de norske ressursene, og det handler om hvordan vi kan få landbruket til å slippe ut mindre klimafarlige gasser og samtidig produsere mat forbrukerne skal og kan bruke. Jeg mener rapporten har for lite fokus på hva landbruket kan bidra med, sier Bollestad.

MDG: – Vi er altfor kjøttavhengige

MDG-talsmann Arild Hermstad mener regjeringen og Bollestad sender doble signaler.

Arild Hermstad

MDG-talsmann Arild Hermstad.

Foto: NRK

– Dette er det viktigste enkelttiltaket. Vi er altfor kjøttavhengige i dag, sier han.

Hermstad mener hele landbrukspolitikken må oppdateres.

– Hvis vi skal ta i bruk ressursene i hele landet, må vi slutte å importere så mye fôr til husdyrene, produsere mye mer frukt og grønt og bli mer selvforsynt på proteinene folk kommer til å spise fremover.

Hermstad mener rapportens svakhet er at den ikke presenterer en annen plan. MDG vil blant annet ha økt toll på importert kjøtt.

– Vi må ha en plan for hvordan klimamålene harmonerer med mål om bosetting i hele Norge og gi mer støtte til utkantbøndene. Ingen sier at vi skal kutte ut kjøttforbruk. Vi må lage en modell for landbruk som tåler kostholdsendringene som er bra for både helsen vår og miljøet, sier han.

Sp: Velg norsk kjøtt

Senterpartiets miljøpolitiske talsperson, Sandra Borch, svarer kontant «nei» på om nordmenn bør spise mindre kjøtt enn i dag.

– Nordmenn bør være bevisste på å velge norsk kjøtt. Denne debatten er en fullstendig avsporing. Norge produserer verdens reneste og mest klimavennlige mat, sier hun.

Hun mener MDG unnlater å ta opp en viktig del av rapporten som sier at Norge vil ha vanskeligheter med å gå over til plantebasert jordbruk.

– Jeg mener vi bør fortsette å produsere kjøtt med stolthet, og vil utfordre regjeringen til å komme med et forslag til omstilling, sier Borch.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ