Kristenfolket mobiliserte før aborthøring

Stortinget kommer ikke til å få høre én eneste legeorganisasjon som er mot reservasjonsretten i dagens høring. Til gjengjeld stiller fem kristne organisasjoner.

Morten Dahle Stærk

AKTIV: Morten Dahle Stærk sier den nye organisasjonen Arbeidsgruppe for tro og verdier vil fremme det kristne verdigrunnlaget på en reflektert måte. Første mål er å overbevise Stortinget om å la fastleger reservere seg mot aborthenvisning.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi opplever at kristne leger er i minoritet, og at deres verdier er truet av store omveltninger i samfunnet, og da ønsker vi å stille oss på deres side, sier Morten Dahle Stærk.

Til daglig er han sjef for Luther forlag. Men i dag stiller han og Jan Halvor Harsem i Stortingets åpne høring om fastlegers rett til å si nei til å henvise kvinner til abort.

Stærk synes kampen for fastlegers reservasjonsrett er så viktig at han opprettet «Arbeidsgruppen for tro og verdier» for å delta.

– Vi opprettet denne gruppen for kun en uke siden, fordi vi mener at dette er en viktig sak som mange bør engasjere seg i.

Stærk er langt fra den enste reservasjonstilhengeren som vil gi sitt syn til helse- og omsorgskomiteen i dag.

Hele ni av tretten organisasjoner som skal delta i høringen mener fastleger må få muligheten til å nekte å henvise pasienter til svangerskapsavbrudd.

  • Se hvem som skal delta i faktaboksen

Raser mot skjevt utvalg

Sammensetningen gir høringen en klar slagside, mener Mette Løkeland i Norsk gynekologisk forening (NGF).

– Det er et demokratisk problem for helse- og omsorgskomiteen at det er en så skjev fordeling av organisasjoner som deltar i høringen, sier hun til NRK.no.

Hun skulle gjerne argumentert mot reservasjonsrett for fastleger under den åpne høring i Stortinget, men NGF rakk ikke melde seg på innen fristen.

Audun Lysbakken, som sammen med Torgeir Micaelsen i Ap tok initiativ til høringen, er klar over at reservasjonstilhengerne er overrepresentert. Han sier de prøvde å få NGF og andre motstandere til å melde seg på, men at mange likevel ikke overholdt fristen.

– Det vanlige er at organisasjonene selv melder seg på høringen. Dette har også vært en veldig medieomtalt høring. Jeg skulle gjerne hatt flere der, men det må de nesten ta ansvar for selv, sier SV-lederen til NRK.no.

Bakgrunnen for høringen er SVs representantforslag «om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning».

Målet er å stanse regjeringens planer om å endre loven slik at fastleger kan si nei til å henvise kvinner til abort.

Mette Løkeland i Norsk gynekologisk forening

MOTSTANDER: Norsk gynekologisk forening er mot reservasjonsmulighet for fastleger, og Mette Løkeland skulle gjerne forklart hvorfor under høringen i Stortinget.

Foto: Norsk gynekologisk forening

Men nå frykter gynekolog Løkeland at skjevheten i utvalget kan føre Helse- og omsorgskomiteen i det hun mener er feil retning.

– Problemet er at det blir en slagside som ikke representerer den rådende holdningen i samfunnet. Selv om komiteen kanskje er klar over det, så vil de bli påvirket av å høre så mange snakke for reservasjonsrett, sier hun til NRK.no.

Når komiteer på Stortinget holder åpne høringer, er det opp til organisasjonene selv å melde seg på innen fristen. NGF var ikke klar over at det var slik det fungerte, og rakk ikke melde seg på i tide.

– Slike åpne høringer blir veldig tilfeldig sammensatt når det gjøres på denne måten. Store organisasjoner kjenner til prosessen og vet at de må følge med på nettsiden for å se fristen, men vi var uvitende om at det var slik det fungerte, sier Løkeland.

– Men dette er jo en sak der dere har engasjert dere sterkt, har dere ikke et eget ansvar for å kjenne prosessene?

– Det kan du si, men jeg mener likevel at Stortinget også har et ansvar når det gjelder hvordan de annonserer det.

Mener kristne verdier er under press

Ifølge Stærk i «Arbeidsgruppen for tro og verdier» må motstanderne selv ta ansvar for å bygge allianser og stille opp når Stortinget inviterer til høring. Selv fikk han beskjed om høringen via Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett, som også skal delta.

Hele fem av organisasjonene som har meldt seg på høringen er kirkesamfunn eller foreninger som kjemper for å fremme det kristne livssynet. Stærk er ikke overrasket over at kristne organisasjoner har engasjert seg sterkt i saken.

– En ting er at abortloven og ekteskapsloven går mot det kristne tradisjonelt har engasjert seg for, men denne saken berører også hvordan det skal være mulig å tilhøre minoriteten i et samfunn som har et lovverk som er annerledes enn det man kanskje selv ønsker, sier Stærk.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Stortinget

HØRING: Mens motstanderne føler seg forbigått, har kristenfolket mobilisert kraftig foran Stortingets høring om fastlegers rett til å nekte å henvise kvinner til abort.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Stærk mener aktive kristne er en minoritet som må beskyttes. Han har ingen bakgrunn fra helsevesenet, men ser på reservasjonsretten som et spørsmål om legers menneskerettigheter og religionsfrihet.

– Man har en europarådsresolusjon som sier at leger skal ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, sier han.

– Uthuler kvinners rett til fri abort

Løkeland i Norsk gynekologisk forening understreker at hun ikke har noen problemer med at kristenfolket og reservasjonstilhengerne har mobilisert. Hun reagerer mest på at ingen leger som er mot reservasjonsretten skal delta i høringen.

Det var heftig debatt innad i Den norske legeforening før de til slutt fattet et vedtak om at de støttet fastlegers mulighet til å reservere seg av samvittighetsgrunner. Men både NGF og Yngre legers forening er uenige.

– Vi representerer den yrkesgruppen som håndterer disse sakene, og vi har et veldig tydelig standpunkt mot reservasjonsretten. Vi mener det vil føre til en uthuling av kvinners rett til selvbestemt abort, sier Løkeland.

Gynekologen jobber ved Hospitalet Betanien. Hun er også stipendiat ved Universitetet i Bergen der hun forsker på abort. Løkeland frykter at også ansatte på sykehusene ville kunne reservere seg mot stadig mer dersom fastlegene får en slik mulighet.

– I dag kan helsepersonell kun reservere seg mot å delta i selve abortinngrepet, men de kan ikke nekte å skrive under på begjæring, fylle ut abortjournaler, trille ned på operasjon, eller legge inn intravenøst, sier hun.

NGF har nå sendt en skriftlig høringsuttalelse til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Der skriver de blant annet:

«Bortfall av henvisningsplikt eller adgang til reservasjon uthuler pasientens lovfestede rettigheter og er med på å signalisere overfor pasienten at legen hever seg moralsk over dem. Vi mener at leger som ikke kan hjelpe pasienter til lovhjemlet behandling pga. personlig overbevisning må velge en legefunksjon/rolle som ikke er i konflikt med egne etiske reservasjoner».

Erklæring om reservasjonsrett

OMSTRIDT: Debatten om reservasjonsrett blusset opp igjen etter at regjeringspartiene inngikk en avtale med KrF som åpner for at fastleger med loven i hånd kan si nei til å henvise kvinner til abort.

Foto: NRK

NRK presiserer: Tidligere i dag skrev vi at Stortinget ikke kommer til å høre en eneste lege som er mot reservasjonsretten. Det medfører ikke riktighet. Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege i organisasjonen Sex og samfunn, argumenterte mot at leger skal få mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort.

SISTE NYTT

Siste meldinger