Mener Krekar må dømmes til to år i fengsel

OSLO TINGRETT (NRK): Påtalemyndigheten mener mulla Krekars trusler mot Halmat Goran øker terrortrusselen mot Norge.

Mulla Krekar i Oslo tingrett

Najmuddin Faraj Ahmad kom med en plakat i den første dagen av den pågående rettssaken. «54. ganger i en norsk rettssal. Skamløst. Hvor er menneskerettighetene?», sto det blant annet på plakaten.

Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, er tiltalt for oppfordring til straffbare handlinger og trusler mot kurderen Halmat Goran. Bakgrunnen er uttalelser Krekar har kommet med i intervjuer med den kurdiske TV-kanalen NRT og NRK.

– Jeg skal sende en gave til den som dreper ham. Hvorfor skulle jeg ikke være glad for det? spør Krekar retorisk i NRK-intervjuet, sendt i februar i år.

Politiadvokat Vegard Rødås mener uttalelsene er så alvorlige at Krekar bør dømmes til to år i fengsel, minus de 232 dagene Krekar har sittet i varetekt.

– Krekar er allerede dømt til to år og ti måneder i fengsel for lignende hendelser, uten at det hjalp. Vi må vise at det norsk straffelov som gjelder her, ikke sharialovgivning, sier Rødås.

– Fare for at liv går tapt

Statsadvokat Torunn Gran sa i sin avsluttende prosedyre i straffesaken at det finnes en reel fare for at noen kan forsøke å drepe Goran som følge av det Krekar har sagt. Hun viser blant annet til at terrorforsker Magnus Ranstorp i sin redegjørelse sa at trusselbildet når det gjelder ekstrem islamisme er uvanlig høyt i Europa.

Gran viser også til at PST har gjort lignende vurderinger i Norge.

– Det er en utvikling der unge mennesker i Europa, Norge og andre deler av verden har adoptert en jihadistisk tankegang, og sluttet seg til IS. Blant disse vil tiltaltes utsagn finne gjengklang, sier Gran.

Etter min vurdering er det svært skadelig at det agiteres for drap på Dagsrevyen, i beste sendetid, fordi det foreligger en fare for at noen skal følge denne oppfordringen, og at liv skal gå tapt.

Rødås, Meling og Gran i retten

Politiadvokat Vegard Rødås (t.v.) og statsadvokat Torunn Gran med Krekars forsvarer Brynjar Meling i retten.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Øker terrorfaren

Politiadvokat Vegard Rødås, som la fram påtalemyndighetens vurderinger når det gjelder straffenivå, går ennå lenger. Rødås mener det er på det rene at Krekars gjentatte trusler øker den generelle terrorfaren i Norge.

– Vi har etablert at truslene mot fornærmede øker som følge av uttalelsene. Hvis det kommer noen fra IS og velger å effektuere dette, er det vanskelig å kalle det noe annet enn et terrorangrep, sier Rødås.

Han er ikke enig med Krekars forsvarer Brynjar Meling i at det er formildende at Krekar kun har svart på spørsmål han ble stilt i NRK-intervjuet, og viser til at Krekar kunne valgt å ikke stille til intervju, ikke svare, eller svare på en annen måte.

175.000 i oppreisning

Halmat Gorans bistandsadvokat, Kristin Fagerholt Lund, mener det er skjerpende at Krekar ble dømt for lignende trusler i 2012. Hun la ned påstand om at Krekar skal betale oppreisning på 175.000 kroner til hennes klient.

Goran sa til NRK tidligere denne uken at hans livskvalitet har blitt dårligere som følge av truslene.

Dei som fornærmar islam, fortener å døy, seier mulla Krekar i eit NRK-intervju. Mullaen støttar norske ungdommar som krigar for IS, og han seier han vil sende ei gåve til den som tek livet av ein av kurdarane han tidlegare er dømt for å ha truga.

Se det omstridte NRK-intervjuet her.

SISTE NYTT

Siste meldinger