Mener kommunene bør ta imot flere kvoteflyktninger

– Vi kan ikke fortsette med disse jojo-tilstandene. Vi trenger en jevn tilstrømming av flyktninger, sier styreleder i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Gunn Marit Helgesen.

gunn marit helgesen

BYGGER NED DET SOM ER BYGGET OPP: Rundt om i landet bygges nå flyktningmottak – og boliger ned. Gunn Marit Helgesen, styreleder i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, tror ikke dette er lurt.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er i dag rekordhøye tall på mennesker på flukt i verden.

FNs høykommissær for flyktninger meldte i 2016 at 65 millioner mennesker var på flukt, der tallet var det høyeste siden andre verdenskrig.

Dette står i sterk kontrast til de lave tallene på flyktninger som i dag tas inn i Norge. Styreleder i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) Gunn Marit Helgesen, mener norske kommuner bør ta imot flere.

flyktning over grensen

HØY FLYKTNINGSTRØM I 2015: En mann triller en liten jente over grensen fra Russland til Norge på en sykkel i 2015. Storskog grensestasjon utenfor Kirkens opplevde i 2015 en storm av flyktninger.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Norske kommuner har både nok mottakskapasitet og kompetanse til å ta imot flere kvoteflyktninger. Det er dårlig økonomi for kommunene hvis vi nå må bygge ned det vi har bygget opp, sier Helgesen.

Vil være forberedt

Under den omtalte flyktningkrisen i 2015 tok Norge imot flere flyktninger enn noen gang. Den høye tilstrømmingen av asylsøkere førte til at landets kommuner måtte bygge opp mottak og flyktningboliger, i tillegg til at flere måtte ansettes i flere nye kommunale stillinger.

En hard asylpolitikk fra regjeringens side gjør at denne strukturen i mange kommuner nå ruster ned.

Dette mener Helgesen er uheldig.

– Dette er veldig kostbart for kommunene. Vi må derfor vurdere å ta inn flere kvoteflyktninger for å få en jevnere tilstrømming til kommunene og stanse disse jojo-tilstandene, sier hun.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) besøker Telespinn i Hjartdal i Seljord kommune for å se på deres integreringsarbeid.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøker Telespinn i Hjartdal i Seljord kommune for å se på deres integreringsarbeid i 2016. Kafiya Ali Hassan, Sylvi Listhaug, ordfører i Seljord Halfdan Haugan (Ap), rådmann i Seljord kommune Kari Gro Espeland og Bjørg Minnesjord Solheim.

Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Styrelederen påpeker at det kan bli vanskelig å få kommunene med på en «ny runde» med oppbygging dersom det tidligere flyktningarbeidet nå skal bygges ned.

Helgesen er bekymret for at Norge kan komme til å stå ovenfor en situasjon hvor de plutselig blir nødt til å ta imot en flyktningstrøm, likt som i 2015.

– Antall flyktninger i verden har ikke gått ned, selv om det har gjort det her til lands. Kvoteflyktningene skal også fordeles jevnt mellom landene. Ingen forventet en rekord da den kom i 2015 heller, sier Helgesen.

– Ikke aktuelt

Integreringsminister Sylvi Listhaug sier til NRK at det ikke er aktuelt for Frp og regjeringen å ta imot flere kvoteflyktninger nå.

– Kommunene har gjort en god jobb med å bosette rekordmange flyktninger. Samtidig har vi store utfordringer med å integrere de som allerede er i Norge. Resultatet av integreringsarbeidet er ikke gode nok og altfor mange flyktninger og innvandrere står utenfor arbeidslivet, sier hun.

Middagsselskap med Frp-velgere med innvandrerbakgrunn.

– Kommunene har gjort en god jobb med å bosette rekordmange flyktninger. Samtidig har vi store utfordringer med å integrere de som allerede er i Norge, sier Listhaug.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hun sier videre at de endelig har fått kontroll med asylinnvandringen til Norge, og at hun vil advare mot å sende ut nye signaler som kan oppfattes som at man inviterer asylsøkere til å reise til Norge.

– Det så vi konsekvensen av i 2015 da det kom over 31.000. Det er også viktig å understreke at selv om asyltilstrømningen er lav kommer det veldig mange på familiegjenforening. Disse skal også lære norsk, om våre verdier og ikke minst komme i jobb. Kommunene har en stor jobb foran seg med å håndtere situasjonen med dem som allerede er bosatt og integreringsresultatene må bli bedre, sier hun.

Mister kompetanse og kvalitet

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) er utgangspunktet at Norge skal ta inn 7000 asylsøkere i 2017 og 2018. Det er likevel stor usikkerhet knyttet til tallene, der UDI påpeker at det kan bli flere enn forventet.

Helgesen forteller de har sett på kommunenes kompetanse innen bosetting og integreringsresultater i samarbeid med arbeidsliv og utdanning. Hun mener flere er godt rustet for å ta imot flyktninger og at dette er viktig å opprettholde.

– Kommunene mister kompetanse og kvalitet dersom dette legges ned. Noen kommuner er for eksempel gode på integrering av ungdom, noe som er kjempeviktig, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger