Mener Justisdepartementet har dummet seg ut

Justisdepartementet gikk for langt med instruksen som anbefalte å tvangsflytte mulla Krekar, mener advokat Jon Wessel-Aas. Han støtter rettens oppheving.

Jon Wessel-Aas

Advokat Jon Wessel-Aas sier det var grunnleggende rettsprinsipper at departemetet instruerte Oslopolitiet om flyttevedtaket.

Foto: NRK

Borgarting lagmannsrett var ikke nådig i sin kritikk av departementets behandling av Krekar-saken da de kom med sin kjennelse fredag ettermiddag.

Retten mener Justisdepartementet urettmessig har gitt politiet instrukser om tvangsflytting av Krekar, noe de ikke har myndighet til.

Dette er det motsatte av hva Oslo tingrett kom fram til, der politiets vedtak om å tvangsflytte mulla Krekar, eller Faraj Ahmad Najmuddin som han heter, til Kyrksæterøra i Trøndelag, ble opprettholdt.

Advokat Jon Wessel-Aas er enig med kjennelsen fra Borgarting.

– Retten sier instruksen er ugyldig. Departementet har ikke adgang til å gi instrukser på dette området her, og i tillegg mener retten at instruksen kan ha påvirket politiets vedtak.

– Mener du at departementet har dummet seg ut i denne saken?

– Man kan gjerne bruke det uttrykket. Departementet har i alle fall gått utover sin kompetanse.

Han sier det var flere jurister som påpekte dette da instruksen ble gitt.

Smekk på lanken

Iflge jurist Anine Kierulf sier lagmannsrettens dom at departementet ikke burde kommet med denne instruksen og at politiet ikke burde fulgt den.

– Noe klarere uttrykk for smekk på lanken, er det vanskelig å finne, sier Kierulf til NRK.

– Må instruksen trekkes tilbake?

– Den må ikke trekkes tilbake, den kan bare ikke brukes lenger. Men hvis jeg var departementet, hadde jeg skrevet en ny instruks, svarer Kierulf.

Anine Kierulf om lagmannsrettens kjennelse

– Grunnleggende rettsprinsipper

Wessel-Aas mener at lagmannsretten har sett en sammenheng mellom instruksen som ble gitt fra Justisdepartemetet og politiets vedtak om tvangsflytting.

– Denne kjennelsen hindrer ikke politiet i å treffe et nytt vedtak på selvstendig grunnlag, men nå sitter jo Krekar varetektsfengslet for andre forhold, så da er det vel andre grunner til at det ikke er så aktuelt.

– Dette kan virke som juridiske krumspring?

– Dette er ganske grunnleggende rettsprinsipper. I den grad det er snakk om noen krumspring her, er det justisdepartementet som prøvde seg på det, mener advokaten.

Saken kan ankes av politiet. Erling Husabø, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, mener det er sannsynlig at saken havner i Høyesterett.

– Det er et sannsynlig scenario at denne saken havner i Høyesterett, men det kommer an på om politiet anker. Krekar er allerede varetektsfengslet, så det haster ikke å behandle saken på nytt. Det kan derfor tenkes at politiet bruker litt tid før de bestemmer seg for om de skal anke, sier Husabø til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger