Mener dronning Sonja fortjener mer ros for kvinnekampen

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener Dronning Sonja ikke har fått nok anerkjennelse for sin innsats for kvinnekampen.

Dronning Sonja har gjort mye for kvinner, mener NHO-direktøren

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er glad for at Dronningen har omfavnet kvinnene i næringslivet, og mener Dronningen får for lite anerkjennelse for kvinnekampen hennes.

Da Dronning Sonja ble kronet tok folket godt i mot henne, men hoffet var ikke klare for en kvinne. Kong Olav var enkemann da han tok over, og rundt ham var det bare menn.

– Den gang jeg kom inn på slottet, så var det ingen kvinner noen steder. Det var èn etter hvert, men det var den eneste. Så det var en mannsdominert bastion som ikke var like lett å leve i, sier dronningen i programmet «Kunsten å være Dronning» i jubileumsserien om kongeparet, som vises torsdag.

Rundt kongen var det bare menn

Rundt Kong Olav var det bare menn. Så kom Sonja inn i huset. Det var ikke alle som var klare for det.

Å måtte kjempe seg til den retten Dronningen hadde til å være med og kunne delta, for å kunne stå ved Kongens side, tror Prinsesse Märtha Louse har vært hard og lang.

– Det er mange kamper som er blitt kjempet der altså, sier prinsessen.

Skogen Lund mener Dronningen sitt arbeid har ført til konkrete samfunnsendringer.

– Ikke minst betydningen for kvinner i forsvaret. Dette tror jeg ikke vi har vært flinke nok til å anerkjenne henne for opp igjennom årene, sier hun.

Dronningen har befalskurs, og er brigader i hæren. Hun er den første kvinnen i kongefamilien med militær grad, og er oberst.

I tillegg til kvinnenes inntog i forsvaret, påpeker Skogen Lund flere andre sider ved Dronningens arbeid hun setter pris på.

Et forbilde

– Hun har vært et flott forbilde. Hun er en veldig dyktig kvinne og hun er en veldig varm og inkluderende person slik jeg har lært henne å kjenne. Hun har jo hatt en viktig og en synlig rolle og jeg mener hun har brukt den rollen på en klok måte. Hun har gjort mye arbeid som ikke har syntes så mye i offentligheten men som har betydd mye for de som er blitt berørt av det, sier hun.

– Hun har gjort mye for integrering av innvandrerkvinner, og hun har jo et brennende engasjement for kunsten, og har gjort mye for kvinnelige kunstnere. Og nå har hun heldigvis også favnet rundt oss i næringslivet, og det er vi veldig veldig takknemlige for, sier hun videre.

Berit Ås

Feminist og politiker Berit Ås støtter NHO-sjefen i at Dronningen ikke har fått nok anerkjennelse for sitt arbeid for kvinner.

Foto: Pressebilde

– Hun gjennomfører ting

NHO-sjefen får støtte fra Berit Ås, som var SVs første leder og blant annet er kjent som en viktig kvinneforsker og grunnlegger av Kvinneuniversitetet.

Hun sier Sonja allerede tidlig på 1980-tallet viste interesse for kvinneforskning og også deltok i undervisningen på Kvinneuniversitetet.

– Sonja har formet dronningrollen på en overbevisende og god måte, sier hun.

Ås påpeker Dronningens vilje til å gjøre og gjennomføre ting, og hvilket positivt signal det gir til unge kvinner.

– Kvinner ellers i landet vet jo at hvis de prøver å få til ting som de virkelig brenner for, så er det mye større grad av hindringer for dem enn menn, mener Ås.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger