Hopp til innhold

– Trolig flere enn én av ti som er voldtatt

Det er sannsynlig at flere enn én av ti kvinner er voldtatt slik en fersk rapport slo fast denne uken, mener Amnesty og forskerne bak rapporten. Årsaken er at såkalte «sovevoldtekter» ikke er tatt med.

Rapport om vold og voldtekt

Justisminister Anders Anundsen og helseminister Bent Høie og familieminister Solveig Horne mottok rapporten som er den største undersøkelsen om vold og overgrep i Norge noensinne. Flere ble overrasket over tallene som trolig er enda høyere.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Patricia Katee

Amnestys politiske rådgiver Patricia Kaatee roser undersøkelsen til NKVTS, men mener det er synd at 'sovevoldtekter' er med i voldtektstallene.

Foto: Gry Monica Hellevik / Amnesty International i Norge

Denne uken slo en landsomfattende studie om vold og overgrep fast at hele 9,4 prosent av norske kvinner har blitt voldtatt og at halvparten av dem som blir voldtatt er under 18 år.

Studien er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Nå kommer det frem at både Amnesty og NKVTS selv tror at tallene er enda høyere.

Gjør det vanskelig for kvinner utsatt for «sovevoldtekt»

– Det er synd undersøkelsen begrenser voldtekt til seksuell omgang ved bruk av fysisk makt eller trusler, og ikke inkluderer voldtekt av en person som er bevisstløs eller av andre årsaker er ute av stand til å motsette seg handlingen, sier Amnestys politiske rådgiver Patricia Kaatee.

Amnesty mener dette skaper en forestilling om at en «ordentlig» voldtekt forutsetter bruk av vold, og gjør det vanskeligere for kvinner som er utsatt for en såkalt «sovevoldtekt» å forstå hendelsen som en kriminell handling.

– Det betyr også at det faktiske omfanget av voldtekt i Norge er enda høyere enn det undersøkelsen tilsier, påpeker Kaatee.

Overgrep i påvirket tilstand ikke slått sammen med voldtektstall

Siri Thoresen er en av forskerne bak rapporten. Hun er enig i at tallene på voldtekter trolig er høyere, blant annet på grunn av at sovevoldtekter ikke medregnet.

– Vi har stilt spørsmål om personer har opplevd overgrep mens de har vært i en bevisstløs tilstand, men ikke om de har opplevd penetrering i en bevisstløs tilstand. Vi er klar over at dette sannsynligvis fører til en underestimering av antallet voldtekter i Norge, sier Thoresen og utdyper:

– Tallene på seksuelle overgrep i ruspåvirket tilstand er presentert i rapporten, men ikke slått sammen med voldtektstallene på grunn av usikkerheten om hvilke seksuelle handlinger det dreide seg om. Grunnen til det er at vi ikke har ønsket en overestimering i rapporten og ønsket å unngå at voldtektstallene ble stilt i tvil på grunn av usikkerhet i målingene, sier hun.

Overgrep mot barn ikke medregnet

Et annet element i rapporten som kan føre til en underestimering er at seksuelle overgrep mot barn under 13 år ikke er medregnet i voldtektstallene.

– Kravene til et overgrep mot barn er ikke de samme som overgrep mot voksne. Da er ikke kravene om bruk av fysisk makt eller trusler om vold til stede fordi barn lettere kan lures med på seksuelle handlinger de ikke forstår, sier Thoresen.

Thoresen sier at NKVTS Vi ikke er veldig overrasket over tallene i rapporten.

– På forhånd hadde vi regnet med rundt syv prosent ut ifra tidligere undersøkelser, og vi endte med 9,4 prosent. Tidligere undersøkelser har stilt spørsmål på en mer forsiktig måte. Vi har spurt mer konkret for å være så sikre som mulig. Samtidig ville vi ikke inkludere ting det kunne bli stilt spørsmål om, sier forskeren.

Anundsen om voldsrapport

Justisminister Anders Anundsen om voldsrapporten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger