Normal

Mener bønder og jegere lokker ulv til boligområder

Bygdefolk for rovdyr: – Hvis folk var så redde for ulven, så hadde de sluttet å kaste slakteavfall og åte rundt om kring.

Ulv i boliområde

En radiomerket ulv ble observert midt i boligområdet på Nesodden i april 2014.

Foto: Jens Christian Mitchell / NTB scanpix

Der hvor ulven har vært nærmest bebyggelsen, så har det ofte vært utlagt åte.

Det viser en ny kartlegging av de GPS-merkede ulvene i Slettås- og Osdalsreviret, som rovdyrforskere ved Høgskolen i Innlandet har gjort.

Nå reagerer ulveforkjemperne:

– Folk må slutte å legge ut åte, slakteavfall og dårlig innpakket søppel hvis de er så redde for ulv, mener Ingunn Lund Vang, pressekontakt i Bygdefolk for rovdyr.

– Vi er bekymret over at det at ulven naturlig tiltrekkes av åter og avfall gjentatte ganger brukes til å rettferdiggjøre søknader om å skyte den, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Ifølge Statens naturoppsyn er det tillatt å legge ut åte til jakt på flere arter i Norge, deriblant rødrev og jerv.

–Ofte ser vi at årsaken til at ulv og bjørn er nærgående er at de finner kilder til mat, som for eksempel åter. Da må vi ofte ut for å forsøke å skremme dem bort, sier Lars Bendik Austmo, sjef for Rovviltseksjonen i Statens naturoppsyn.

Lars Bendik Austmo

ROVVILTSJEF: Statens naturoppsyn må til tider skremme bort nærgående ulver. Ofte er det åte i nærheten av husene der ulvene lusker.

Foto: Statens naturoppsyn

Det er ikke uten konsekvenser at ulven beveger seg nært bolighus.

I disse dager vurderer Stortinget en lovendring som Klima- og miljødepartementet har foreslått. Den skal gjøre det mulig å lisensfelle flere ulver.

Bakgrunnen er at folk blir redde når ulven komme for nært.

Etterlyser strengere regler

– I Canada er det vanlig å håndtere søppel og slakteavfall på en helt annen måte enn i Norge, for å sikre befolkede områder mot besøk av rovdyr, påstår Lund Vang i Bygdefolk for rovdyr.

Også WWF mener bruk av åte med fordel kunne vært mer regulert.

Miljødirektoratet har satt i gang et arbeid med forskrift om bruk og håndtering av åte. Grunnen er at direktoratet har fått flere henvendelser om rovdyr på steder hvor det har vist seg å være åte, slakteavfall eller annet avfall i nærheten av bebyggelse.

– Enkelte av disse hendelsene er derfor mulig å forebygge gjennom å regulere åtebruk, bekrefter Knut Morten Vangen, leder for Viltseksjonen i Miljødirektoratet.

– Bare tull at åte har skylda

Sauebonde og leder i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag, Marius Andersen mener åte-teorien ikke henger på greip.

- Dette er bare tull. Det er så strenge regler for håndtering av kadaver i Norge. Hvis jeg avliver en sau på grunn av sykdom så må den leveres på et mottak registrert av Mattilsynet.

Marius Andresen

SAUEBONDE: Marius Andresen har ingen tro på at utlegging av åte er årsak til at ulven kommer inn på tunet.

Foto: Truls Antonsen

– Det er jo ingen som vil ha bedervet kjøtt liggende rundt. Og storviltjakta er over for lenge siden, så derfra kommer det ikke noe slakteavfall nå.

– Mange legger ut mat til rådyr rundt bolighus, men hvis dét hadde lokket til seg rovdyr, så hadde vi sett mye mer blodspor og kadaver av hjortedyr drept av ulv nært bebyggelsen.

Jegerne tror heller ikke noe på at åte har skylden for nærgående ulv.

– Ulven er ingen åtseleter. Den spiser elg og rådyr. Dette blir et veldig feilspor i debatten. At åte kan forklare at ulven blir nærgående høres rart ut, mener informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Ulven trekker mot bolighus om vinteren

Rovdyrforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Innlandet bekrefter at ulven i utgangspunktet er sky. Selv har han sett få bilder av ulv ved bolighus på dagtid, bortsett fra enslige vandringsulver som hvert vår sprer seg fra sine oppvekstrevir.

Petter Wabakken, ulveforsker

ULVEFORSKER: Petter Wabakken ved Høgskolen i Innlandet kartlegger hvor ulvene i Slettås- og Osdalsreviret beveger seg.

Foto: Høgskolen i Innlandet

– De er der mest om natten. Og mest mot slutten av vinteren, når snøen ligger dypest lenger oppe i terrenget.

Da trekker ulvene ned i dalene og lavereliggende strøk, der snøen er lavere, der det er boliger, veiene brøytet og det er lettere å jakte. Dit trekker også elgene, der er det lettere å finne mat. Og det er elg ulven lever vesentlig av.

Høgskolen i Innlandets kartlegging, som altså viser at det ofte var åte der ulven var nær bebyggelse, er bare foreløpig og må analyseres grundigere før forskerne kan slå fast en direkte sammenheng mellom åte og ulv.

– Det finnes tilfeller der ulv er skutt på åte. Det er vanlig å jakte på rev med åte om vinteren. Ulver jakter også på rev, så det kan også være at ulven tiltrekkes av reven og ikke av selve åta.

Det er tidligere kommet påstander om at det foregår utlegging av forgiftet åte for at ulv skal bli forgiftet. Politiet i Innlandet har undersøkt slike opplysninger tidligere, men har ikke klart å dokumentere at det har skjedd.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger