Hopp til innhold

Patruljerende politi: – Vi blir færre og færre

Regjeringens mål om to politifolk per tusen innbyggere er ikke nok lenger. Dagens kriminalitetsbilde krever flere, mener patruljerende politi.

Wiktor Furøy, avsnittsleder, Oslo politidistrikt

BEKYMRET: Avsnittsleder ved patruljeseksjonen i Oslo politidistrikt, Wictor Furøy, merker at de blir færre og færre patruljerende politifolk.

Foto: Helle Westrum / NRK

– Vi gjør så godt vi kan. Men jeg føler at vi kommer til kort mye oftere enn tidligere og det gjør at jeg og mine medarbeidere ofte har dårlig samvittighet, fordi vi vet folk ringer og ber om hjelp. De bør få hjelp, men får det ikke, fordi vi har viktigere ting å gjøre, sier Wictor Furøy.

Som avsnittsleder for patruljeseksjonen ved Sentrum politistasjon i Oslo har han patruljert i 24 år, men aldri før kjent så mye på at de er altfor få der ute.

Ofte blir vanlig patruljevirksomhet avbrutt av ekstraordinære hendelser. Som da regjeringen nylig skulle skifte ut statsråder. Da måtte Furøy stå på Slottsplassen.

Wictor Furøy på jobb på Slottsplassen

Wictor Furøy på jobb på Slottsplassen for å holde vakt under statsrådskiftet.

Foto: NRK

– Vi må dekke over 2000 slike arrangementer gjennom året her nede i sentrum. Vi bruker veldig mange av våre patruljer til arrangementer som er knyttet til Slottet, regjeringen, Stortinget, statsbesøk og demonstrasjoner. Det er de samme politipatruljene som egentlig er satt av til normal patruljetjeneste, sier Furøy.

Utdatert mål

Målet om to politifolk per tusen innbyggere, som regjeringen styrer etter, var et mål Politidirektoratet formulerte som et minimum for snart 12 år siden.

Siden målet snart er nådd, har regjeringen besluttet å kutte 150 plasser i politiutdanningen.

Men Politidirektoratet mener målet nå er utdatert. Grunnen er at det har vært en kraftig utviklingen i flere typer alvorlig kriminalitet de siste årene.

Håkon Skulstad, politidirektør

Håkon Skulstad, assisterende politidirektør.

Foto: Tore Linvollen / NRK

– Det er mer alvorlig vold, mer internasjonalt forgrenet kriminalitet, og kriminaliteten flyttes over på digitale flater. Det har også vært en nesten dramatisk økning i seksuallovbrudd, ofte mot barn. Det kreves større etterforskningskraft for å levere polititjenester med samme kvalitet, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Regjeringen krever omstilling

– Ambisjonen om to per tusen omsatt til situasjonen i 2020 vil nok kreve en ytterligere styrking av politiet, sier Skulstad, som også trekker frem befolkningsendring og urbanisering som trender som gjør at behovet for politifolk øker.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener svaret på større kriminalitetsutfordringer ikke nødvendigvis er flere politifolk, men omstilling og flere politifolk med annen bakgrunn. Og han mener politiet har fått penger til å gjøre nettopp det.

Jøran Kallmyr

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi har blant annet foreslått 400 millioner mer til politiet til neste år, altså en reell styrking. Det er blant annet for å øke etterforskningskapasiteten og ansette flere politifolk, sier Kallmyr.

Samtidig er Kallmyr enig i at det trengs mer ressurser enn det som ble anslått for 12 år siden, og viser til budsjettøkninger på knapt fem milliarder siden 2013.

Men hos politifolkene som patruljerer gatene i Oslo merker de lite til budsjettøkningene.

– Jeg kjenner til at samlet sett så er det flere ansatte i politiet på spesialavdelinger og folk som jobber inne. Men for oss som jobber ute hele døgnet, som er igjen i det vanlige patruljerende politiet, blir det bare færre og færre, sier Furøy.

Avsnittsleder i Oslo politidistrikt, Wiktor Furøy

Avsnittsleder i Oslo politidistrikt, Wictor Furøy.

Foto: Helle Westrum / NRK

AKTUELT NÅ