Hopp til innhold

Mener bærbare panservernvåpen er overraskende effektive

Norge har sendt ytterligere 2000 panservernvåpen til Ukraina. En svensk militær ekspert er overrasket over hvor effektive bærbare panservernvåpen er mot russiske stridsvogner.

oAPlNwKi4_A

Tårnet på en ødelagt stridsvogn tidlig under angrepet på Ukraina. Vi vet ikke hvilket våpen denne ble utsatt for. Men ammunisjonen som er lagret i tårnet på de russiske stridsvognene gjør dem utsatt for selv lette, bærbare panservernvåpen, mener en militær ekspert.

Foto: VYACHESLAV MADIYEVSKYY / Reuters

– Flere stridsvogner er bekjempet med våpen som vi i visse tilfeller ikke trodde kunne slå ut en stridsvogn.

Det sier oberstløytnant Joakim Paasikivi til NRK.

Han nevner et svenskprodusert engangsvåpen de kaller «pansarskott» og russiskproduserte RPG7 som eksempler på dette.

Også norskproduserte M72 er eksempel på et lett, bærbart panservernvåpen.

Oberstløytnant Joakim Paasikivi, Försvarshøgskolan i Stockholm.

Oberstløytnant Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan mener heimevernsstyrker med bærbare panservernvåpen kan føre vellykket strid mot fienden, som de har gjort i Ukraina.

Foto: Anders G Warne / Försvarshögskolan

Joakim Paasikivi er oberstløytnant i den svenske hæren og underviser i militær strategi ved Försvarshögskolan i Stockholm.

Han mener ukrainernes vellykkede bruk av slike panservernvåpen dels skyldes at våpnene er lette å flytte rundt og finne gode stillinger å skyte fra.

Dårlig konstruert

Men ifølge Paasikivi kommer det også av at de russiske stridsvognene er dårlig konstruert.

– Ammunisjonen er lagret i kanontårnet. Treff i nærheten av kanontårnet gjør fort at det oppstår ammunisjonsbrann. Ammunisjonen eksploderer, tårnet flyr av og besetningen dør, sier Paasikivi.

jm2SsUYT8ao

En russisk soldat på toppen av en russisk stridsvogn i Ukraina den 4. mars i år. Disse vognenes konstruksjon gjør dem mer utsatt enn vestlige lands stridsvogner, mener oberstløytnant Joakim Paasikivi.

Foto: MAKSIM LEVIN / Reuters

Flere bilder av ødelagte stridsvogner i Ukraina viser nettopp kanontårn som ligger for seg selv et stykke unna selve vogna. I andre tilfeller fører ammunisjonsbrannen til at hele stridsvogna går i lufta.

– Denne katastrofale effekten av å bli beskutt med bærbare panservernvåpen har i hvert fall overrasket meg, sier Joakim Paasikivi.

Brukt på bred front

I tillegg til dem de fra før hadde selv, har Ukraina fått tusenvis av slike bærbare panservernvåpen fra en rekke land, også Norge.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, PalleYdstebø, sier ukrainerne har brukt våpnene kreativt og godt.

– De har brukt dem i både i regulære hæravdelinger i forsvar og i små, lette styrker som har operert i skogene og angrepet russiske styrker som har vært bundet til veiene, sier han.

«Jegerstrid»

Paasikivi mener ukrainerne har drevet en meget vellykket «jegerstrid», altså bak fiendens fremste linjer, blant annet ved bruk av panservernvåpen med forskjellig rekkevidde.

En ødelagt russisk stridsvogn ved Trostianets. Byen var en av de første som ble tatt av russerne, men i helgen tok ukrainske styrker tilbake kontroll over byen.

Også på denne russiske stridsvogna ved Trostianets ser kanontårnet ut til å være blåst av.

Foto: FADEL SENNA / AFP

– Framfor alt har de påført russerne store tap langs veiene ved å gjennomføre bakholdsangrep. De har skutt på lett pansrede eller upansrede støttekjøretøy som tankbiler og lastebiler.

Mot lett pansrede kjøretøy vil også den norskproduserte M72 ifølge Paasikivi ha en «nesten garantert» effekt.

Flere våpen fra Norge

Norge forsynte tidlig ukrainerne med 2000 slike våpen, men de har også fått dem fra flere andre land.

Nå opplyser Forsvarsdepartementet at Norge har sendt ytterligere 2000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), 20. februar 2022

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier Norge har sendt ytterligere 2000 M72 panservernvåpen til Ukraina.

Foto: NRK

– Dersom Ukraina lykkes i å slå tilbake Russlands angrep, vil det både sikre ukrainsk suverenitet og bidra til å opprettholde normen om fredelig konfliktløsning og respekt for landegrenser i Europa, skriver forsvarsminister Odd Roger Enoksen i en pressemelding.

Sverige har sendt til sammen 10.000 engangsvåpen av typen «pansarskott» til Ukraina. Det er også et engangsvåpen, men kraftigere enn M72.

Russia Ukraine War - soldat bærer på en NLAW

En ukrainsk heimevernssoldat med et bærbart panservernvåpen i utkanten av hovedstaden Kyiv.

Foto: Efrem Lukatsky / AP

Renessanse for heimevernsstyrker

Det er for tidlig å trekke langtgående slutninger om krigen i Ukraina. Men ifølge Paasikivi kan den i Norden gi en renessanse for heimevernsstyrker og lett infanteri (soldater som hovedsakelig går til fots).

– Det finske territorialforsvaret og det svenske og det norske heimevernet er usedvanlig gode kandidater til gjennomføre den her typen av framgangsrik strid, sier han.

Han viser til at de kjenner terrenget og vet hvor jernbanen og veien går og kan velge bra steder å kjempe fra.

I Norge har flere heimevernsledere lenge fortalt om mangel på både ammunisjon, klær og utstyr. Samtidig anerkjenner også Krigsskolens Palle Ydstebø Heimevernets fortrinn.

– HV og andre mobiliserbare styrker med god grunnutdanning og oppdrag i terreng de kjenner, kan sammen med resten av Forsvaret i alle fall kan skape tilstrekkelig usikkerhet hos motstanderNE. De blir nødt til å tenke seg litt mer om, ta større hensyn og kanskje ta litt mindre risiko enn det de kanskje hadde ønsket, sier Ydstebø.

«Tegneserie om kamp mot stridsvogner»

Heimevernets mulighet til å slå til mot stridsvogner er ikke et helt nytt tema. Oberstløytnant Palle Ydstebø, som forøvrig også er historiker, minner om HV-heftet «Kamp mot panser».

HV i kamp mot panserstyrker gikk som en serie i Heimevernsbladet under den kalde krigen. Den var lagd av majorene Kjell Lorvik og Andreas Hauge.

Fra serien om Heimevernets muligheter til å bekjempe panserstyrker. Den var lagd av Andreas Hauge og Kjell Lorvik og sto i sin tid i Heimevernsbladet.

Heftet kom ut under den kalde krigen og gikk også som en opplysende serie i Heimevernsbladet.

– Den hadde tegninger av Andreas Hauge og handlet om kreativ bruk av det du hadde allerede da, altså M72 og 84-milimeter, sier Ydstebø.

Mens M72 er et engangsvåpen er det svenskproduserte 84-milimeter et gjenbruksvåpen, også kalt Carl Gustaf. Det brukes fortsatt i det norske forsvaret og i mange andre lands forsvar. Carl Gustaf er kraftigere enn M72, men samtidig tyngre å bære på, selv om det har kommet i lettere versjoner med årene.

Soldater fra 2. bataljon under deres instrumenterte trening på Rena. Her med panservernvåpen av typen M72.

Her trener norske soldater på bruk av paservernvåpen av typen M72. Norge har sendt til sammen 4000 slike til det Ukrainske forsvaret.

Foto: Anette Ask / Forsvaret / NTB

Effektiv bruk av droner

Ifølge oberstløytnant Paasikivi er en annen lærdom fra Ukraina hvor effektive droner er også for lette infanteristyrker, om enn ikke de tyngste våpensystemene.

– I det minste bør de kunne bruke droner til å spane, så de kan se hvor fienden er og ikke minst; hvor er fienden ikke?

AKTUELT NÅ