Mener avskrekkingskampanje er en suksess

11 millioner personer har lest regjeringas informasjonskampanje på Facebook, der migranter advares mot å komme til Norge. Migrasjonsforskere mener det kan ha motsatt effekt.

Sylvie Listhaug

FORNØYD: Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) viser Facebooksiden som er laget for å hindre migranter som ikke har krav på beskyttelse å komme til Norge.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Det har åpenbart hatt en god spredning, så dette er noe vi kommer til å gjøre mer av, forteller en fornøyd innvandringsminister, Sylvi Listhaug (Frp).

Regjeringas Facebookside «Stricter asylum regulations in Norway» (strengere asylreguleringer i Norge) ble opprettet for å hindre grunnløse asylsøkere å reise til Norge.

Facebooksiden er tilrettelagt på seks ulike språk, og forteller blant annet om hva som kan skje dersom man velger en farlig båtreise over Middelhavet, og at Norge har innført grensekontroll.

Listhaug mener det viktig å sende et signal om at Norge har strammet inn asylpolitikken.

Regjeringsas Facebook-kampanje

11 millioner personer skal ha lest regjeringas informasjonskampanje på seks ulike språk.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Men vet du om det har noen effekt?

– Det er i alle fall viktig å få frem denne informasjonen. Det at folk får vite fra norske myndigheter hvilket regelverk som gjelder, vil jo ha en effekt, svarer innvandringsministeren.

Hun innrømmer at det er vanskelig å måle om kampanjen virker.

– Det er et sammensatt bilde, men det er et marked som er styrt av menneskesmuglere, og vi ser at signaler har stor effekt. Land som er liberale får veldig mange, land som strammer inn får færre.

– Kan tiltrekke reisende

Jan-Paul Brekke

følge forsker Jan-Paul Brekke kan det å gi opplysninger om Norge, vise bilder og snakke om landet, føre til økt, positiv oppmerksomhet, som snarere gjør at Norge blir et alternativ for dem som ikke hadde landet på lista tidligere.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Jan-Paul Brekke, som er forskningssjef ved Ipsos MMI, sier imidlertid at kampanjen kan ha motsatt virkning.

– Tallet er veldig høyt, men det som er avgjørende, er om det har noen effekt på dem som nås, og om de vil revurdere sine utreisevalg.

Han understreker at han ikke kjenner til effekten av akkurat denne kampanjen.

– Utfordringen for myndighetene er å skulle formidle det budskapet uten samtidig å tiltrekke de menneskene de ønsker å holde unna.

Ifølge Brekke kan det å gi opplysninger om Norge, vise bilder og snakke om landet, føre til økt positiv oppmerksomhet, som snarere gjør at Norge blir et alternativ for dem som ikke hadde landet på lista tidligere.

– Samtidig som de ønsker å avskrekke med innleggene på Facebook og andre steder, så risikerer man at det kan virke attraktivt for noen å ha Norge som et alternativ, og å lyse opp Norge på kartet for dem.

– Hører mer på bekjente

Brekke forteller at forskningen viser at hvilket land migranter og flyktninger ønsker å dra til i større grad påvirkes av informasjon de får fra personer de kjenner, og som har erfaringer fra landet, enn informasjon som spres av offisielle myndigheter.

– De som reiser vil se at det ligger en viss interesse bak en slik myndighetskampanje, en negativ reklame, mens andre kilder som man kjenner og som man vet ikke har noen egeninteresse, vil man kanskje stole mer på, sier forskeren.

SISTE NYTT

Siste meldinger