Meling: – Ikke PSTs ansvar å oppfylle Fremskrittspartiets valgløfter

Advokaten til mulla Krekar mener saken har politisk slagside så lenge partiet som sitter med justisministeren har som valgkampløfte å bli kvitt Krekar.

Brynjar Meling og mulla Krekar

Advokat Brynjar Meling: – Jeg tror aldri mulla Krekar havner i Italia, og jeg er ikke engang sikker på at det kommer noen utleveringsbegjæring, sier han.

Foto: Peder Bergholt / NRK

Mulla Krekar ble mandag dømt til tolv års fengsel i en italiensk rett for terrorplanlegging.

Hans forsvarer Brynjar Meling ba om garantier for at han skulle få komme tilbake til Norge dersom han reiste til Italia for å delta i rettssaken. Det fikk han ikke.

– Han fikk en datostemplet utreisetillatelse, hvor han skulle overleveres italienske myndigheter. Det skjedde uten at vi fikk vite om det var snakk om varetektsfengsling, eller fikk vite om hva som skulle skje med ham når dommen var ferdig sonet, sier han.

Melding mener at dersom mulla Krekar har begått et straffbart forhold, ville det i så falll ha skjedd i Norge. Da burde saken blitt etterforsket av PST.

Meling mener at både PST og justisministeren burde ha formidlet til Italia:

Hold dere unna, vi har kontroll på dette, vi etterforsker våre egne lovbrudd, vi etterforsker våre egne kriminelle, dere får ta dere av det som skjer i Italia, vi tar oss av det som skjer i Norge

Brynjar Meling, advokat til mulla Krekar

– Demokratisk problem

Han mener hele situasjonen er et demokratisk problem.

– Isolert sett er PST i en vanskelig situasjon. Det har jeg full forståelse for, men at man er bragt hit uten at det er satt en stopper for det, er et demokratisk problem.

Advokaten til Krekar går kraftig ut, og mener bestemt at Italia-sporet er valgt for å få mulla Krekar ut av landet.

– Siv Jensen har sagt at hun er villig til å bryte menneskerettighetene for å bli kvitt mulla Krekar. Frp har sittet med justisministerne, som alle har forsøkt på forskjellige måter å skalte og valte med denne mannens situasjon. Nå er det Italia-sporet de har valgt å følge det siste året, og derfor velger jeg å gå så kraftig ut som jeg gjør nå, sier han.

Politisk slagside

Han mener saken har en politisk slagside så lenge partiet som sitter med justisministeren, har som valgkampløfte å bli kvitt klienten.

– PST blir brukt av Justisdepartementet til å få mulla Krekar ut av landet, sier han.

Det er et utsagn PST avviser på det sterkeste.

– Jeg hører det blir sagt, men det er ikke noe vi kan forholde oss til. Dette er en sak som håndteres av italiensk påtalemyndighet. På samme måte håndteres dette nå av norsk påtalemyndighet, og nå domstolen som involveres i blant annet spørsmål om varetektsfengslingen, sier politiadvokat i PST Line Nyvoll Nygaard

Unndragelsesfare

PST mener det foreligger både objektive og konkrete holdepunkter for unndragelsesfare. At mulla Krekar kan flykte før dommen forligger, og viser til flere punkter som årsak til at de har valgt å varetektsfengsle ham i fire uker.

– Vi viser for det første til at han ikke har reist for å delta i sin egen sak, til tross for at norske myndigheter har lagt til rette for at han kunne gjøre det. Han motsatte seg utlevering sist han ble begjært utlevert til Italia, og ikke minst er han nå domfelt med en meget streng straff, riktignok ikke rettskraftig, i Italia, sier hun.

Politiadvokat i PST Line Nyvoll Nygaard

DEKNING: Line Nyvoll Nygaard i PST mener et er fullt mulig å gå i dekning i Norge for mulla Krekar, som er en av årsakene til at han i dag ble varetektsfengslet.

Foto: Peder Bergholt / NRK

De mener det underbygger at han risikerer mange år fengsel dersom han domfelles for forholdet han nå er tiltalt for.

– Grunnen til at vi pågrep Krekar og begjærte han varetektsfengslet nå i dag er at han var etterlyst av myndighetene i Italia for pågripelse med henblikk på utlevering. Det er snakk om utlevering til straffeforfølging i Italia, sier hun.

PST legger til grunn at Italia er en rettsstat som er bundet av internasjonale forpliktelser, slik som Norge. Herunder den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

mulla Krekar mener at det hele er basert på falske anklager, og at han ikke er noen trussel for sikkerheten i Norge.

– Vi forholder oss til at dette er en sak som er håndtert av italiensk påtalemyndighet, som har blitt fremmet for domstolen hvor det foreligger en foreløpig avgjørelse. Utover det har jeg ikke noen kommentar til dette, sier Nyvoll Nygaard.

To andre fra Norge er også dømt i Italia for terrorplaner. Disse har ikke PST pågrepet ettersom de er norske statsborgere, noe ikke mulla Krekar er. Advokat Brynjar Meling mener de to aldri skulle vært domfelt i Italia.

– Norge har en forpliktelse til å be om å få overta etterforskningen av disse to. Hvis de ikke har gjort det så viser jo dette hva det handler om, nemlig en hestehandel for å få mulla Krekar ut av landet. Det er ikke PST sitt ansvar å oppfylle Fremskrittspartiets valgløfter, forteller Meling til NRK onsdag kveld.

Les også: Nabo: – Det er deilig at Krekar ble pågrepet

SISTE NYTT

Siste meldinger