Hopp til innhold

Meling om Jensen-juryen: – Jeg ville valgt unge, selvstendig næringsdrivende

Ankesaken mot Eirik Jensen begynner med utvelgelsen av juryen som skal avgjøre skyldspørsmålet. Forsvarsadvokat Brynjar Meling ville valgt bort de eldste jurymedlemmene.

Rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Oslo tingrett

MØTER JURY: Eirik Jensen, her med sin forsvarer John Christian Elden, må håpe på at minst fire personer i juryen kommer til en annen konklusjon enn det dommerne i Oslo tingrett gjorde i fjor.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tirsdag morgen starter den historiske ankesaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen og narkotikasmugleren Gjermund Cappelen i lagmannsretten. Noe av det første og kanskje viktigste som skjer er utvelgelsen av juryen. Denne består av vanlige folk, eller lagrettemedlemmer på fagspråket.

18 personer uten juridisk bakgrunn skal i utgangspunktet møte i retten. På grunn av gyldig forfall møter bare 15 når retten settes tirsdag morgen.

Forsvaret og påtalemyndigheten kan etter bestemte regler «skyte ut» inntil tre lagrettemedlemmer hver. Dersom utskytelsesretten ikke blir brukt eller bare delvis brukt, velges 12 lagrettemedlemmer ved hjelp av loddtrekning.

Forsvarsadvokat Brynjar Meling sier norske forsvarere de siste 10–15 årene er blitt mer bevisste på hvem som sitter i juryen.

– Uten at det er blitt helt amerikanske tilstander, så er det en helt annen prosess enn det var da jeg begynte for 25 år siden, da det ofte var loddtrekning eller man startet i den ene enden av lista, sier Meling til NRK.

Følg ankesaken mot Eirik Jensen direkte her fra klokken 08.45:

Ville valgt unge

Meling fikk frikjent mulla Krekar foran en jury i lagmannsretten i 2016 etter at Krekar først ble dømt til 1,5 års fengsel i tingretten.

På spørsmål om hvordan Meling ville tenkt om han var Jensens forsvarer, svarer Meling at han ville fjernet flest mulig som jobber i det offentlige.

– Jeg ville prøvd å sette sammen en jury med personer som jobber i selvstendige yrker, helst fra den yngre garde som i denne konkrete saken kunne se at det går an å jobbe utradisjonelt som politi uten at man dermed har gjort noe straffbart, sier Meling.

– På hvilket grunnlag gjør du dette valget?

– Jeg tror tilliten til det offentlige og påtalemyndigheten kan være mer satt hos den eldre garde enn hos yngre. Så får andre vurdere om det er en riktig tenkemåte eller om det bare er noe man tror, sier Meling, og legger til:

– Jeg liker godt å ha selvstendig næringsdrivende i juryen, mer enn offentlig ansatte som er en del av makta eller apparatet.

Han påpeker at han ikke ser bort fra at Jensens forsvarerteam, anført av John Christian Elden, har gjort egne undersøkelser som gjør at de tar andre valg.

Mulla Krekar og hans advokat Brynjar Meling drar fra Borgarting lagmannsrett fredag formiddag.

VANT FRAM HOS JURY: Advokat Brynjar Meling fikk frikjent mulla Krekar for en jury i Borgarting lagmannsrett etter at Krekar ble dømt i tingretten.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Få unge meddommere

Borgarting lagmannsrett opplyser at lagrettelisten ikke utleveres før saken starter, men at lagrettemedlemmenes sammensetning (kjønn, alder, yrke) vil gjøres kjent i åpen rett. Bare 10 av de 12 som er igjen etter dagens utvelgelse skal være med på avgjøre skyldspørsmålet etter nyttår, de to siste er vararepresentanter.

Personer som er dømt til betinget fengsel de siste fem år, eller ubetinget fengsel de siste 10 år og ikke er løslatt, kan ikke sitte i juryen. Bare personer mellom 18 og 70 år kan være jurymedlemmer.

Ifølge fagfolk NRK har vært i kontakt med, finnes det ikke forskning på om yngre dømmer annerledes enn eldre.

Men det fins tall på hvilken gruppe det er flest av blant norske lekdommere.

Den typiske meddommeren er over 50 år og har to norske foreldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år.

Det betyr at yngre folk er underrepresentert blant lekdommerne. Det kom fram i en fersk undersøkelse fra Domstolsadministrasjonen.

Det er like mange ansatte i privat og offentlig sektor blant de norske meddommerne.

En kort oppsummering av en komplisert sak.

Dette bør du vite om Eirik Jensen-saken.

Flyttet Cappelen

Når Jensen og Cappelen møtes i rettssal 250 i Oslo tingrett tirsdag, er det nesten ett år siden de to ble dømt til henholdsvis 21 og 15 år i den samme salen for ett år siden. Ettersom juryen også skal få plass i salen denne gang, skulle Gjermund Cappelen i utgangspunktet sitte på en benk rett bak Jensen i de fem månedene saken pågår.

Men etter det NRK forstår skal Jensen ha bedt om at Cappelen ble flyttet, slik at han blir sittende på skrå bak Jensen i rettslokalet. Dette skal også Cappelens forsvarere ha godtatt.

Store deler av den første rettsdagen går med til juryutvelgelse og innledningsforedraget til Spesialenheten for politisaker.

Torsdag er det duket for Eirik Jensens forklaring.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ