Meldte seg ut av kirken i protest

Ap-politiker Silje Grytten meldte seg ut av kirken da Kirkemøtet stemte mot forslaget om å la homofile få gifte seg i kirken. – Dette kan jeg ikke stå inne for, sier hun.

homofile vielse

Homofile får fortsatt ikke gifte seg i Den norske Kirke. Det bestemte et knapt flertall i Kirkemøtet tidligere i dag.

Foto: MICK TSIKAS / Reuters Creative

Mange hadde forventninger til at årets Kirkemøte ville gå inn for en endring av dagens praksis som innebærer at likekjønnede par gifter seg borgerlig og kan få en forbønn i kirken etterpå, hvis presten vil.

Silje Grytten

Stabssjef for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo, Silje Grytten, melder seg ut av Den norske kirke.

Foto: Stortinget

Men forslaget ble forkastet med 64 mot 51 stemmer. Avgjørelsen skapte sterke reaksjoner og flere gråt i salen da Kirkemøtet stemte nei.

På sosiale medier tok flere umiddelbart til orde for å melde seg ut av kirken i protest mot avgjørelsen. Silje Grytten, som er stabssjef for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo, er en av dem.

– Nok er nok!

På Twitter skriver hun at nok er nok. Jeg melder meg herved ut!

Laster Twitter-innhold

Grytten lenker til et utmeldingsskjema og oppfordrer flere til å gjøre som henne.

– Ja, utmeldingen er allerede sendt. Jeg er veldig skuffet over at kirken, så aktivt, velger å opprettholde denne praksisen, sier hun.

Hun mener kirken ikke lenger er en folkekirke, og at dette var dråpen som fikk det til å renne over.

– Jeg burde kanskje ha gjort dette tidligere, men dette var spikeren i kista. Det er en aktiv handling å være medlem, og dette kan jeg ikke stå inne for. Da blir det helt feil å være medlem, sier hun.

Likevel mener hun det er litt vemodig å melde seg ut.

– Jeg er glad i kirken. Den står også for mange gode verdier, og den har tidligere klart å omstille seg, selv om det tar tid, men jeg kan som sagt ikke stå inne for medlemskapet lenger.

– Fortsett kampen

Gateprest for ungdom i Oslo bispedømme, Jan Christian Kielland, er enig med Grytten i at det er på tide å tillate vigsler av homofile, men oppfordrer folk til å forbli medlemmer.

– Det ville være en tragedie dersom mange nå skulle melde seg ut av kirken. Denne kampen er ikke tapt. Det store flertallet av medlemmene i kirken har en annen oppfatning enn det som kom frem på Kirkemøtet, sier han.

Laster Twitter-innhold

Derfor mener han det er viktig å være medlem og benytte seg av retten til å stemme ved neste Kirkevalg, og sier debatten har likhetstrekk til debatten om kvinnelige prester.

– Kirken kommer til å vie homofile par. Det er en forandring som kommer til å skje, men da må folk engasjere seg mer. Nå er det de konservative kreftene, som er i mindretall, som er mest engasjerte.

Siv Thompson

kommunikasjonsrådgiver i Den norske kirke, Siv Thompson.

Foto: Kirken

Kirken la om nettsidene

Den norske kirke har ingen oversikt over hvor mange som har henvendt seg for å melde seg ut eller inn etter Kirkemøtet tirsdag.

– Vi har over 1200 menigheter, og har ikke et system for å fange opp dette allerede nå. Men det vi ser et at mange ytrer seg, kanskje i affekt, og sier at de skal melde seg ut, sier kommunikasjonsrådgiver Siv Thompson.

Det var også mange som dannet Facebook-grupper og oppfordret til å melde seg ut da kirken ville reise avskjedssak mot sognepresten i Vålerenga menighet, Einar Gelius

Thompson sier at selv om flere tusen støttet en gruppe som oppfordret til utmeldelse av Den norske kirke, var det ikke mange som faktisk meldte seg ut da Gelius sluttet i stillingen.

– Hvor mange vet jeg ikke, men det var ikke i nærheten av like mange som ga uttrykk for at de ville gjøre det, sier hun.

Det stormet også rundt Gelius da han ikke fikk jobben som prest i Ibestad. Flere av innbyggerne i kommunen valgte å melde seg ut av kirka i protest, og mange engasjerte seg i grupper på sosiale medier til støtte for presten.

Thompson bekrefter at kirken la om nettsidene sine i forkant av Kirkemøte for å gjøre det enklere for folk å finne informasjon om hvordan man melder inn eller ut.

– Vi gjorde det ikke i dag, men for noen dager siden, sier Thompson.

Laster Twitter-innhold

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger