Funksjonshemmede tør ikke melde fra om overgrep

Mange syke eller funksjonshemmede melder ikke fra om vold og overgrep de blir utsatt for. Grunnen er at de er redd for ikke å bli trodd ifølge en ny rapport fra forskningsinstituttet Nova.

Mange syke eller funksjonshemmede melder ikke fra om vold og overgrep de blir utsatt for. Grunnen er at de er redd for ikke å bli trodd ifølge en ny rapport fra forskningsinstituttet Nova.

I dag presenterer forskerne i NOVA en rapport om hvordan kommunene og hjelpeapparatet håndterer vold og overgrep mot mennesker som er syke eller funksjonshemmede.

Rapporten finner at personer med nedsatt funksjonsevne er minst like sårbare for vold og overgrep som andre. Likevel melder de sjeldent fra til politiet eller kommunen.

Les også: EU-rapport avdekker omfattende overgrep mot kvinner

– De kan være redd for ikke å bli trodd det er helt vanlig for personer som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg står disse i et avhengighetsforhold til sin tjenesteutøver. De frykter at de i en konfrontasjon med disse ikke blir trodd og de frykter at en klage vil føre til at de mister tilbudet sitt, sier forsker Tonje Gundersen i Nova.

Tonje Gundersen

Forsker i NOVA Tonje Gundersen.

Foto: Guro L. Grønn / NRK

Mer utsatt

Generalsekretær Liv Arum Funksjonshemmedes fellesorganisasjon mener funksjonshemmede er mer utsatt for vold og overgrep fordi de må eksponere seg selv i intime situasjoner.

Les også: Kan miste jobben for bildemisbruk

– Tenk deg at du trenger hjelp med å dusje, med å gå på do, med å legge deg og stå opp. Dette er intime situasjoner som folk flest takler på egen hånd men som funksjonshemmede må ha hjelp til, derfor er de mer utsatt, sier Arum.

Vanskelig å si ifra

Arum peker på at flere personer med nedsatt funksjonsevne også kan ha rent fysiske vanskeligheter med å si ifra fordi den funksjonshemmede kan ha nedsatt taleevne. I tillegg til at de står i unik situasjon til overgriperen.

– Når du er hundre prosent avhengig av hjelp så har du et tillitsforhold til de som hjelper deg og når det tillitsforholdet brytes så raser alt, sier Arum.

Dårlige rutiner

Rapporten viser at mange kommuner ikke er bevisste nok på dette.

– De har ikke utarbeidet rutiner og prosedyrer om hvordan de skal håndtere vold og overgrep mot personer med nedsatt funksjonsevne. Det virker heller ikke som om de har en grundig opplæring av dem som jobber i tjenesteapparatet hverken i forhold til hvordan de skal opptre overfor dem som har nedsatt funksjonsevne eller den doble problematikken som det er å bli utsatt for vold når du er i den situasjonen, sier Gundersen.

Les også: – 8 av 10 kommuner bruker ulovlig tvang

I mange kommuner er ledere og ansatte ikke bevisste nok på at syke og funksjonshemmede kan ha vanskeligheter med å melde fra om vold og overgrep. Både rutiner og opplæring er for dårlig og dermed er det fort tilfeldighetene som rår ifølge rapporten.

– Du kan være heldig å treffe noen i hjelpeapparatet som kan noe om det, men du kan også være uheldig. Det går ikke bare på å kunne noe om volden men også i forhold til hvordan man best skal gå frem når vold er oppdaget i forhold til anmeldelse, sier Gundersen.


SISTE NYTT

Siste meldinger