NRK Meny
Normal

Meklingen pågår tolv timer på overtid – kan gå mot en løsning

Tolv timer på overtid kan Norsk Industri og Fellesforbundet være i ferd med å komme til enighet, ifølge Fri Fagbevegelse. Riksmekleren varsler pressekonferanse klokka 13.

Lønnsoppgjøret 2016

PÅ OVERTID: Riksmekler Nils Dalseide skal forsøke å få til enighet mellom Fellesforbundets Jørn Eggum (t.v.) og Norsk Industris Stein Lier-Hansen (til høyre).

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mye tyder på at det nå bare gjenstår små detaljer før forhandlingene er i mål, ifølge Fri Fagbevegelse.

Aftenposten skriver at kilder fra både arbeidstager- og arbeidsgiverhold sier at de går gjennom protokollene for å se om de kan godtas.

Riksmekleren har vaslet en pressekonferanse i forbindelse med meklingen i frontfaget klokka 13, så mye tyder på at Riksmekler Nils Dalseide er nær en løsning. Se pressekonferansen på nrk.no.

Lønn, reisebestemmelser, problematikk rundt sosial dumping og ikke minst pensjon har vært sentrale stridstema i meklingen.

Fellesforbundet krevet at kjøpekraften opprettholdes. De ber ikke om et stort lønnstillegg, men at de ansatte ikke i realiteten skal gå ned i lønn om oppgjøret ikke matcher prisoppgangen.

Det har vært spekulert på at pensjon mer eller mindre kan bli trukket ut av forhandlingene for å hjelpe partene i havn.

– Parat har ønsket å se videre på en individuell pensjonskonto. Men skal det bli mulig, er man nødt til å få regjering og storting til å endre loven, sa Parat-nestleder Vegard Einan til NTB søndag formiddag.

Trond Lydersen direkte fra Riksmeklingsmannen

Dersom de ikke blir enige, vil 26 000 LO-medlemmer gå ut i streik, ifølge Fellesforbundet. Det er meldt plassfratredelse for 800 bedrifter tilsluttet Norsk Industri og bedrifter som arbeidsgiverforbundet har direkteavtale med.

– Det må betydelig bevegelse til for at partene skal bli enige, sa Dalseide.

Ved 09.30-tiden søndag uttaler administrerende direktør for Norsk Industri, Stein Lier Hansen, at partene fremdeles er langt fra en løsning.

Riksmekleren forteller om forventningene til meklingen mellom Norsk Industri og Fellesforbundet

Riksmekler Nils Dalseide lørdag kveld.

Legger grunnlaget

Det gjenstår flere viktige prinsipielle spørsmål som Norsk Industri, som representerer arbeidsgiversiden, og Fellesforbundet, som representerer arbeidstakersiden, har veldig motstridende interesser og syn på.

– Det er avstand mellom partene på mange punkt. Alle må løses for å unngå storstreik, sa Dalseide til NRK Kveldsnytt rett før midnatt.

I forkant av årets lønnsoppgjør har arbeidsgiverne pekt på oljenedtur, svak økonomisk vekst og økende ledighet som argumenter for et svært moderat oppgjør. Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen gikk på forhånd ut og varslet at dette ville bli et rent nulloppgjør.

Arbeidstakerne krever imidlertid at kjøpekraften opprettholdes og at ordninger rundt reisebestemmelser, som borteboertillegg, ikke endres i deres disfavør.

Dalseide sier det har vært en ansvarlig og konstruktiv samhandlingsevne fra begge parter, men at det fremdeles er et godt stykke til enighet.

– Vi kan ikke se at en løsning er i sikte. Det er nok mulig å finne en løsning, men den har vi ikke konjunkturene til ennå, sa Dalseide til Kveldsnytt.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at partene i tillegg til å forhandle lønn, også skal revidere tariffavtalen. I forkant av meklingen har pensjon blitt trukket fram som et av de vanskeligste områdene å komme til enighet på.

Vestlandet rammes

Faren for streik var fortsatt til stede da meklingsfristen utløp.

– Status er at begge parter er villige til å fortsette meglingen etter frist utløpet. Vi tilrettelegger for videre forhandling, sa Dalseide.

Dersom det blir streik, vil det ramme virksomheter som allerede er i en vanskelig situasjon. Fellesforbundets oversikt viser at flest vil bli tatt ut i de oljedominerte vestlandsfylkene Hordaland med 4035 ansatte og Rogaland med 3505 ansatte.

– En streik vil ramme arbeidsgiverne, noe vi mener er riktig. Den kan også ramme publikum på sikt, men i utgangspunktet skal den ramme arbeidsgiverne, uttalte kommunikasjonsansvarlig Vidar Grønli i Fellesforbundet til NTB lørdag.

Også sist det var hovedoppgjør, i 2014, forhandlet Norsk Industri og Fellesforbundet på overtid. Den gang kom partene til enighet drøyt 19 timer etter fristen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger