Meklingen for å unngå storstreik i gang

Meklingen for å unngå storstreik fra søndag er i gang. Lykkes den ikke, kan 35.000 være i streik fra neste uke. Her er noen av de vanskeligste punktene på riksmeklerens bord.

LO/YS og NHO starter mekling hos Riksmekleren

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund møtte onsdag morgen LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Riksmekler Nils Dalseide til mekling. Meklerne Kine Steinsvik og Mats Rudland sitter ved siden av Dalseide.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Partene i arbeidslivet sitter nå hos Riksmekleren i et forsøk på å få lønnsoppgjøret i privat sektor i havn.

Streikefaren er større enn på mange år.

Riksmekler Nils Dalseide skal nå sammen med meklerne Kine Steinsvik og Mats Rudland prøve å løse de vanskeligste flokene i årets lønnsoppgjør. Det er et såkalt hovedoppgjør.

. Utfordringene knyttes til fire punkter:

 • Lønn
 • Kost og losji
 • Endringer i avtalefestet pensjon
 • Endringer i obligatorisk tjenestepensjon

Der de to pensjonsspørsmålene trolig er de vanskeligste. Arbeidstakersiden krever obligatorisk tjenestepensjon fra første krone.

– Dette er viktig for de unge og de med lav lønn. Slik jeg ser det mister vi en fjerdedel av vår rettmessige pensjon for fremtiden, sier konserntillitsvalgt Bjørn Johansen hos kjøttprodusenten Grilstad til NRK. Han er ansatt i en bedrift som ikke har opptjening fra første krone.

Kristin Skogen Lund, NHO

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund sier til NRK ved starten av meklingen at hun har god tro på at partene vil finne en løsning og at dialogen er konstruktiv. – Ingen av oss ønsker konflikt, sier hun. LO-leder Hans Christian Gabrielsen ønsket ikke å kommentere muligheten for å komme til en løsning på vei inn til mekleren.

Foto: Andreas Sundby / NRK
 • En av de vanskeligste nøttene, er spørsmålet om obligatorisk tjenestepensjon skal innføres fra første krone.
 • Med dagens regelverk er det fritak for pensjon fra lønn opp til 1G. Det tilsvarer i overkant av 90.000 kroner.
 • Likevel er det mulig for arbeidsgiver å betale inn til tjenestepensjon for all lønn etter lov om innskuddspensjon. Laveste sats er 2 prosent.
 • Arbeidstakersiden vil ha pensjonsopptjening fra første krone for alle bedrifter med tariffavtale.
 • Men NHO mener at bedriftene ikke har rom for økte kostnader til pensjon. Konkurranseevnen vil i så fall svekkes. For NHO er det viktig å ha stabilitet og forutsigbarhet i fremtidige pensjonskostnader.

– Hvis du har lav lønn vil opptjening fra første krone være særlig viktig. Det er egentlig ganske enkelt, tjener du 400.000 kroner, vil 1G utgjøre nesten en fjerdedel av pensjonsopptjeningen din, sier forskningssleder Jon Hippe i forskningsstiftelsen FAFO.

Han kan mer om pensjon enn de fleste.

– Staten kan bli bedt om å bidra

 • Obligatorisk tjenestepensjon fra første krone for alle arbeidstakere er kostnadsberegnet til tre komma fem milliarder kroner.
 • Omtrent halvparten av bedriftene i tariffområdet kan allerede ha innført det, men anslaget er usikkert. I tillegg kompliseres kostnadsbildet av at mange bedrifter ikke har tariffavtale.
  Jon Hippe, FAFO

  Forskningsleder Jon Hippe i FAFO mener pensjon og AFP i særdeleshet er blant de vanskeligste nøttene på Riksmeklerens bord. Han tror deler av de vanskeligste punktene når det gjelder pensjon kan bli skjøvet på fordi de er for vanskelige å løse i løpet av hektiske dager i mekling.

  Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

Hippe ser ikke bort fra at partene går til staten for å be om hjelp for å løse floken.

– Det som kan skjer er at partene henvender seg til myndighetene og spør om lovregulering. Det som da vil skje er at man lager en lov som sier at alle arbeidstakere skal ha pensjonsopptjening fra første krone, sier Hippe.

 • Utfordringen for myndighetene, er
 • 1) At de pålegger de bedriftene i tariffområdet som har valgt å ikke innføre pensjon fra første krone, økte kostnader.
 • 2) I tillegg pålegges alle andre bedrifter, også de som ikke har tariffavtale, de samme kostnadene.

– Forberedt på det verste

Hos de fagorganiserte ved bedriften Grilstad, håper man at Riksmekleren finner en løsning. Men streikeviljen er stor.

– Dette vil vi ta til «the bitter end» hvis det blir nødvendig, sier konserntillitsvalgt Bjørn Johansen.

Fagforbundets leder Mette Nord sitter i forhandlingsutvalget som i dag møtes hos Riksmekleren. Hun tror at partene vil finne frem til en løsning.

– Vi håper på og regner med at vi skal finne en løsning, og så er vi forberedt på det verste, sier Nord.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger