Hopp til innhold

Nå er også eiendomsmeglerne bekymret for prisgalloppen

Veksten i boligmarkedet er nå så høy at selv eiendomsmeglerne er bekymret for utviklingen. Det har de god grunn til, mener eksperter.

meglerne

– IKKE TJENT MED: – Slik boligprisutvikling er vi ikke tjent med, sa eiendomsmeglertoppene etter å ha presentert ny prisstatistikk mandag. Fra høyre: Tormod Boldvik, leder Norges Eiendomsmeglerforbund og Leif Laugen i Eiendomsmeglernes forening.

Foto: NTB Scanpix

– Vi skulle gjerne sett en noe lavere prisøkning, jeg må nok innrømme det, sier Terje Buraas, styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes forening (EEF) til NRK.no.

45.000 kroner kvadratmeteren

Terje Buraas, styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes forening

STABILITET: – Vi er opptatt av stabilitet over tid, sier Terje Buraas, styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes forening.

Foto: Eff

Den noe oppsiktsvekkende innrømmelsen på vegne av meglerstanden kom mandag, etter at han sammen med leder Tormod Boldvik i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) hadde presentert nok et solid byks på boligprisstatistikken. I august steg prisene med 2,9 prosent fra juli – 0,7 prosent justert for sesongvariasjoner – og boligprisene har dermed steget hele 8,1 prosent det siste året.

Med dette koster den norske gjennomsnittsboligen for første gang i historien i snitt over 30.000 kroner per kvadratmeter, og i byer som Oslo og Stavanger ligger snittprisen for leiligheter på hele 45.000 kroner kvadratmeteren.

Boldvik i NEF er like bekymret som sin kollega, og avviser at eiendomsmeglerne kun gnir seg i hendene over et tre som tilsynelatende ser ut til å vokse inn i himmelen.

– Det er viktig at vi har en boligprisutvikling som er i takt med øvrig lønns- og prisutvikling i samfunnet, som er bærekraftig på lang sikt og som ikke blir preget av kjappe opp- og nedturer, sier Boldvik til NRK.no.

I år ligger reallønnsveksten an til å lande på drøye fire prosent. Det er betydelig høyere enn den forventede samlede boligprisveksten på mellom seks og åtte prosent i 2012.

– Det vi er opptatt av, er stabilitet over tid. Vi ønsker rammebetingelser for privatpersoner som er forutsigbare, og da må vi ha trygghet rundt boligene. Og da skal ikke veksten være så mye høyere enn den økonomiske utviklingen er for norske familier, sier Buraas.

Meglerne bekymrer seg ikke uten grunn, ifølge sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank Securities.

Frykter eurokrisen nærmer seg

Boliger til under én million

FORTSATT PRISGALLOPP: Boligprisene er nå 8,1 prosent høyere enn i fjor på denne tid.

Foto: Faksimile / Finn.no

– Meglerne lever best av at det går stabilt, rett frem. De er redd for alt som går opp og ned, og vil suge dropsen lenge og sakte. Situasjonen nå gir all grunn til å legge en demper på gleden, sier Andreassen til NRK.no.

For samme dag som eiendomsmeglerne presenterte tallene som indikerer stor optimisme blant boligkjøperne, presenterte Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tall som tegner langt dystrere utsikter for viktige deler av norsk økonomi. Næringslivets økonomibarometer viser at bedriftene venter en markert svakere utvikling fra neste år, og at problemene i Europa for alvor nærmer seg Norge:

  • Forventninger om både salg, priser og driftsresultat nedjusteres blant de eksporttunge bedriftene.
  • Investeringsnivået er nå det laveste nivået siden 1970-tallet.
  • Man kan ikke ta for gitt at den for øyeblikket solide veksten i oljeindustrien, selve bærebjelken for fortsatt vekst, vil holde seg slik lenge fremover.

Og alt dette kan ifølge ekspertene igjen slå ut i boligmarkedet:

– Disse tallene er en påminnelse om at alle trær ikke vokser inn i himmelen. Vi må nok se i øynene at vi ikke kan øke lønns- og kostnadsnivået i Norge særlig lengre. Den formidable lønnsveksten må ned på nivå med utlandet, trolig rundt to prosent, sier Andreassen, og får støtte av sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.

Kjersti Haugland

SPÅR NEDGANG: DNB mener at boliigprisveksten synker fra neste år, og spår prisnedgang allerede i 2015, ifølge sjeføkonom Kjersti Haugland.

Foto: DnB NOR

– Vi kan ikke håpe på like sterke impulser fra oljeindustrien i årene som kommer, og norsk tradisjonell eksport vil utvikle seg negativt på grunn av situasjonen i Europa. Vi har fortsatt en god vekst i norsk økonomi, men det blir ikke like friskt, og kjøpekraften svekkes, sier hun til NRK.no.

Det er nettopp dette som gir meglerne grunn til bekymring, ifølge Andreassen. Han betegner kjøpernes iver som en «irrasjonell optimisme», som ikke tar hensyn til dette.

Spår prisfall i 2015

– Det er derfor jeg ikke er komfortabel med den utviklingen som har vært i boligmarkedet. Jeg tror man har høstet de gevinster man kan høste i denne situasjonen nå. Når vi ser tilbake i historien, ser vi mange av fellestrekkene fra andre land før de fikk problemer: En sterk økonomi, høy tilflytning og lav boligbygging. Det har vist seg før at det faller før eller siden, sier Andreassen.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities

– VOKSER IKKE I HIMMELEN: Nordmenn er preget av en irrasjonell optimisme, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

DNB har prognoser som tilsier at boligprisene skal synke allerede om tre år. Før et forventet prisfall på 0,5 prosent i 2015, vil prisveksten avta jevnt og trutt fra neste år, ifølge storbanken.

– I tillegg til at inntektsveksten ikke blir like sterk fremover, vil renten gå opp etter hvert, og vi ser allerede et markert oppsving i boligbyggingen. Det vil dempe prispresset og –veksten, sier Haugland.

– Dere legger opp til et bratt fall i prisveksten?

– Ja, men det har gått bratt opp. Selv om vi ikke ser noe boble i Norge nå, så skal ikke boligprisen være evig stigende. Vi vil ha perioder med oppgang, og nedgang. Vi har sett gode grunner til at boligmarkedet har vært som det er nå, slik situasjonen har vært, men det vil endre seg, svarer hun.

Det er nettopp dette eiendomsmeglerne håper at kjøperne nå tar med seg i bakhodet på boligjakten. Gjennomsnittsnordmannen har nå gjeld på mer enn 200 prosent av inntekten.

– I et langsiktig perspektiv er jeg helt sikker på at vi vil ha en positiv boligprisutvikling i Norge. Det som er viktig, er at man ikke får en situasjon hvor man skaper unødvendige vinnere og tapere, sier Boldvik i NEF.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ