Hopp til innhold

Medlemsflukt hos FpU – Grønn Ungdom doblet medlemstall

Fremskrittpartiets Ungdom (FpU) har mer enn halvert medlemstallene sine på ti år. I Grønn Ungdom er trenden den motsatte.

MDG holder pressekonferanse

Teodor Bruu og Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom gleder seg over de nye medlemmene.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I 2010 hadde Fremskrittspartiets ungdomslag 1978 aktive medlemmer under 26 år. I 2020 var tallet 855.

Det viser tall fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). I tillegg har NRK hentet oppdaterte tall for 2020 fra hvert enkelt ungdomsparti.

Formann i FpU, Andreas Simon Brännström, sier han er kjent med den negative utviklingen.

Fremskrittspartiets landsmøte 2020

Andreas Simon Brännström, formann i FpU.

Foto: Berit Roald / NTB

– Men vi opplever ikke at engasjementet blant unge har avtatt. Samtidig har regjeringsengasjementet naturligvis kostet, både på oppslutning, men også på medlemstall. Det koster å ta ansvar, men det er også en viktig del av politikken, sier han.

FpU-lederen mener det har blitt vanskeligere å drive ungdomspolitikk under koronapandemien.

– Det har vært vanskeligere å møte og samle ungdom, så det er kanskje også en del av forklaringen, sier han.

Men mange av partiene har jo gått ned under korona, dere har holdt dere stabilt. Er det da en god nok forklaring?

– Ja, for jeg er helt overbevist om at hvis vi hadde fått drevet som normalt, så hadde vi hatt flere medlemmer. Mange av aktivitetene våre har vært avlyst eller utsatt i over et år, sier Brännström.

Kraftig vekst for Grønn Ungdom

Trenden er imidlertid motsatt for MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom. I 2013 hadde de 468 medlemmer, mens de i 2020 hadde 907 medlemmer, noe som tilsvarer nesten en dobling.

MDG holder pressekonferanse

Teodor Bruu, talsperson for Grønn Ungdom.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det har jo vært noen veldig viktige år for klimabevegelsen. Mange har sluttet seg til den og er veldig opptatt av klimaendringer og rettferdighet i verden. De finner oss som en naturlig havn for å bruke det engasjementet, noe vi er glade for, sier Teodor Bruu som er talsperson for Grønn Ungdom.

Generasjonsgap og klimakamp

Ungdomspartienes medlemstall stemmer godt med forskning på området.

Sosiolog Guro Ødegård fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA, ser et tydelig politisk skille mellom dagens ungdom og tidligere generasjoner.

– Det vi kan se er et generasjonsgap i politiske ideologier og verdiorienteringer, som har forsterket seg det siste tiåret. Unge har mer liberale holdninger til både innvandring og klima. Vi ser at dette også gir utslag i stemmegivningen til unge, og at det er større variasjon mellom unge og eldre.

Guro Ødegård

Guro Ødegård er sosiolog og instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun ser et tydelig politisk skille mellom dagens ungdom og tidligere generasjoner.

Foto: OsloMet

Ødegård mener vi står ved et politisk tidsskille, og trekker frem klimakampen som en nøkkelfaktor.

– Vi ser en økt generasjonspolarisering på en del politiske områder. Altså nærings- og industriutvikling, kombinert med det grønne skiftet og klimakampen, som unge definitivt setter ekstremt høyt sammenliknet med eldre velgere. Så vi står jo nå ved et tidsskille, sier hun.

Ødegård er også overbevist om at ungdommens tankesett vil få konsekvenser for partiene i årene fremover.

– De politiske partiene blir nødt til å forholde seg til disse unge velgerne med et annerledes politisk verdisett enn eldre generasjoner.

Nedgang under korona

Etter terrorangrepet 22. juli 2011 økte medlemstallene i de fleste ungdomspartiene.

I 2020 er det imidlertid en nedgang i flere partier.

Teodor Bruu i Grønn Ungdom sier det har vært vanskelig å holde aktiviteten oppe under koronapandemien.

– Men vi ser allerede nå, i forbindelse med valgkampen, at mange av dem som falt ut over nyttår er på vei inn igjen og at det kommer nye medlemmer fra nye grupper, så vi har tro på at det kommer til å vokse i årene framover. Det er den trenden vi ser fra klimabevegelsen i resten av verden også, at den er i kraftig vekst, sier han.

Også Rød Ungdom har opplevd en nedgang under koronaåret. Leder Alberte Bekkhus sier det er vanskeligere å få kontigentinnbetalinger når man ikke kan møte medlemmene.

– Heldigvis er det ikke snakk om utmeldinger. Nå som samfunnet åpnes opp satser vi på å nå nye høyder, sier hun.

AUF mangler tall

AUF er det eneste ungdomspartiet som ikke har klart å oppgi tall for betalende medlemmer under 26 år. De bekrefter likevel at det har vært en nedgang i 2020.

– AUF har hvert år en naturlig utskiftning, slik som de fleste ungdomsorganisasjoner opplever, men under korona har vi ikke hatt de samme mulighetene til å møte og rekruttere nye AUF-ere. Vi merker godt at vi ikke har hatt verken sommerleir eller de vanlige møteplassene for å diskutere politikk i 2020 og første halvdel av 2021, skriver generalsekretær Sindre Lysø i en e-post til NRK.

– Vi er helt sikre på at utviklingen snur når med gjenåpningen. Sommerleir på Utøya, skolevalgkamp og fysiske møter gir en enorm boost til organisasjonen vår, skriver han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ