Hopp til innhold

Medikamenter blir salgsvare i fengsel

Medikamenter som brukes i rusbehandling av fanger, blir salgsvarer i fengslene. Der ser de tendenser til at unge blir avhengige av de statlig utdelte stoffene.

Jan Kyllevik

Jan Kyllevik er en tidligere innsatt. Han forteller åpent at subutex og metadon flyter fritt på innsiden av norske fengsler, og gjør folk narkomane på innsiden.

Foto: NRK

Stadig flere innsatte i fengsel er på rusbehandling, og får kunstig framstilt narkotika utlevert på innsiden.

Nå har medikamenter som subutex blitt en omsetningsvare mellom fangene, og fengslene ser tendenser til at unge blir avhengige av de statlig utdelte stoffene inne i fengslene.

I Bergen fengsel har NRK møtt en fange som bekrefter det. Han får sin daglige dose kunstig framstilt narkotika, finansiert av staten. Fengselsbetjentene passer på at han faktisk tar medisinen sin under utdelingen.

Mannen har vært rusmisbruker i 20 år og mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det vil si at han får utdelt medikamenter som metadon, subutex eller suboxone hver dag.

– Hvis jeg ikke hadde fått medisin, hadde jeg vært russyk og mer urolig, sier mannen som ønsker å være anonym.

– Får et problem etter at de begynner i fengsel

De fengselsansatte skal passe på at ikke noe lures unna. Det er ikke enkelt. De innsatte har sine metoder. Og LAR-medikamenter har blitt en handelsvare mellom fangene.

– Det er gjerne noen som får seg et problem her inne ved at de begynner å bruke dette, sier mannen til NRK.

– Hvordan da?

– Nei, hvis de aldri har brukt noe før da, så kommer de inn her på en dom, og har tilgang på dette hele tiden. Det er klart at veien er mye kortere når de kommer ut igjen, svarer han.

Direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet Marianne Vollan

Direktør i Kriminalomsorgen, Marianne Vollan, erkjenner at de ikke har full kontroll med utdelingen av rusbehandlingsmedikamenter i fengslene.

Foto: NRK

Skaper nye narkomane på innsiden

Jan Kyllevik sonet i Bergen fengsel i fjor, og så hvordan stoffer som Subutex og metadon ble omsatt, og skapte nye narkomane på innsiden.

– Dette var i fri flyt, i luftegårder og kapellet osv. Jeg så selv at folk som aldri hadde brukt rus, ble avhengige av dette, sier han til NRK.

Han er tidligere rusmisbruker selv, og er kritisk til at fanger får kunstig framstilt narkotika inne i fengslene gjennom LAR-ordningen.

– Hvis det skal være LAR-ordning, så må det være et nedtrappingssystem. Jeg mener at det ikke burde være et slikt LAR-tilbud i fengsel, sier han.

– Det er svært uheldig

Kriminalomsorgen erkjenner at de ikke har full kontroll med utdelingen av rusbehandlingsmedikamenter i fengslene.

– Det er svært uheldig om noen begynner å bruke narkotika i våre fengsler. Vår ambisjon er at det overhodet ikke skal være narkotika innenfor murene. Vi setter i gang kontrolltiltak og skal sørge for å hindre dette, sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgen, til NRK.

Sikkerhetsinspektør Roar Johannessen i Bergen Fengsel er også kjent med at det foregår et misbruk av medikamenter i fengslene.

– Paradokset er at dette er en legal medisin som skal brukes til behandling. Også kommer det videre til innsatte som kanskje ikke har brukt stoff i det hele tatt tidligere, Johannesen til NRK.

Stadig flere fanger får LAR-medisin lovlig og gratis utdelt. Bare i Bergen fengsel gjelder det for 10 til 15 prosent av de innsatte.

Sikkerhetsinspektør Roar Johannessen i Bergen Fengsel

Sikkerhetsinspektør Roar Johannessen i Bergen Fengsel forteller at 10 til 15 prosent av de innsatte i Bergen fengsel får LAR-medisin lovlig.

Foto: NRK

Mottar bekymringsmeldinger fra flere fengsler

Det er ikke bare i Bergen stoffene omsettes til andre enn de som egentlig skal ha dem. Fengselsbetjentenes fagforeninger, Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY), får bekymringsmeldinger fra hele landet om det samme.

KY-leder Knut Are Svenskerud forteller at de vet at det er et omsetningsmiddel på innsiden.

– Det ser vi blant annet på urinprøver. Vi ser innsatte som tidligere kanskje ikke har vært rusmisbrukere i det hele tatt. Også blir de også det jeg kaller statsnarkomane, sier Svenskerud til NRK.

– Et stort problem og et stort dilemma

Det er avdeling for rusmedisin ved Haukeland sykehus som er ansvarlige for LAR-pasientene i Bergen. Også de er kjent med at medikamentene omsettes innenfor murene

– Det er et stort problem og et stort dilemma. Det er ikke lett å se noen umiddelbar løsning på problemet, sier seksjonsoverlege Christian Ohldieck ved avdelingen.

Fengselsansatte mener LAR har blitt en passiv medikamentutdeling som i liten grad følges opp av rehabiliterende tiltak – og at det er grunn til å stille spørsmål ved hele ordningen slik den nå fungerer innenfor murene

– Vi har stilt spørsmålet ved det. Jeg synes at samfunnet også skal gjøre det. Ikke med den hensikt om å frata innsatte hjelpen de får, men vi må sørge for at de mottar en forsvarlig hjelp, sier Svenskerud.

KY-leder Knut Are Svenskerud

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) får bekymringsmeldinger fra hele landet om det samme problemet, forteller KY-leder Knut Are Svenskerud.

Foto: NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger