Ny rapport: Medieoppslag ga flere voldtektsanmeldelser

I 2011 ble det registrert historiens høyeste antall voldtektsanmeldelser i Oslo politidistrikt. I en ny rapport påpeker politiet at media hadde en påvirkning.

Voldtekt

Mange meldte fra om voldtekt høsten 2011, samtidig med at mediene skrev om voldtektsbølgen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Marianne Sætre

Marianne Sætre i Oslo politidistrikt har vært med på å utarbeide rapporten.

Foto: Kristin Granbo / NRK

I 2011 økte antall anmeldte forsøk på voldtekt med 59,3 prosent sammenlignet med året før. Antall anmeldte fullbyrdete voldtekter økte med 31,5 prosent.

I en ny rapport, gjennomført av Oslo politidistrikt på oppdrag fra Justisdepartementet, mener politiet å finne en sammenheng mellom mediedekningen og den enorme økningen i voldtektsanmeldelser i fjor.

Rapporten ble lagt fram under et seminar ved Politihuset i Oslo tirsdag.

I rapporten påpeker analytiker Marianne Sætre i Oslo-politiet at det var en «ekstraordinær intensitet i medieoppslagene omkring overfallsvoldtekter i Oslo i 2011».

LES OGSÅ: Mange planer og rapporter, men voldtektsanmeldelsene øker

– Bra hvis folk blir mer bevisste

– Det er bra hvis folk blir mer bevisste på sine egne rettigheter og at folk i større grad ønsker å anmelde de krenkelser man utsettes for. Men det har også blitt pekt på at medienes oppslag kan ha ført til frykt og mistillit mellom folk i byen, og at anmeldelsene var en effekt av dette, sier Sætre til NRK.no.

Spørsmålet rapporten skulle svare på var: Er det flere voldtekter eller skaper mediene en effekt som gir flere anmeldelser? Men ifølge Sætre er det fortsatt vanskelig å svare på om det i løpet av høsten 2011 skjedde flere faktiske overgrep eller ikke.

– Mediene skrev mest om overfallsvoldtekter, men det vi fikk flest anmeldelser av var festrelaterte voldtekter. Da kan man antakelig si at det ikke var en «copy cat» effekt. Dersom gjerningspersoner kopierte det som sto i mediene ville vi sett flere anmeldte overfallsvoldtekter. Det mest sannsynlige er at det har vært en bevisstgjøringseffekt og en frykteffekt.

LES OGSÅ: Etterlyser holdningsendring for å redusere antallet festvoldtekter

– Det så ille ut

I statistikk hentet ut av verktøyet Retriever finner man at begrepet «overfallsvoldtekt» ble nevnt i papir- og nettaviser 74 ganger i januar 2011. I november var antallet oppe i 2830.

– Det er mer enn det samlede antallet for hele forrige toppår, understreker Sætre, som legger til at medieomtalen dreide seg om til sammen fire episoder beskrevet som overfallsvoldtekter.

Sætre påpeker at tallgrunnlaget media har brukt gir et feilaktig inntrykk av de faktiske forhold, fordi definisjonen på voldtektene som omtales ofte endres i en senere fase av etterforskningen.

Da peker hun spesielt på omtalen av antallet overfallsvoldtekter i Oslo, som til tider så ut til å være svært høyt.

– Mediene forholdt seg til arbeidsbegrepet, og da så det ille ut, sier Sætre.

Hvis man ser på antall fullbyrdete overfallsvoldtekter som ble anmeldt i 2011, var det kun to flere enn i 2010, fra 16 anmeldelser til 18. Anmeldte forsøk på overfallsvoldtekter gikk derimot opp fra åtte i 2010 til 19 i 2011.

(Artikkelen fortsetter)

I en ny rapport, gjennomført av Oslo politidistrikt på oppdrag fra Justisdepartementet – mener politiet å finne en sammenheng mellom mediedekningen og den enorme økningen i voldtektsanmeldelser i fjor.

SE VIDEO: Marianne Sætre mener mediene skapte frykt.

– Utfordring vi aldri finner en god løsning på

Helge Øgrim

Helge Øgrim, redaktør av Journalisten, mener det kom positive ting ut av medienes dekning.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Redaktør av fagbladet Journalisten, Helge Øgrim, mener at nettopp dette viser at medias dekning har ført med seg noe positivt.

– Det ser ut til at medietrykket rundt voldtekter har ført til flere anmeldelser og at det også har fått flere kvinner til å gå rett til lege etter voldtekt. Det tror jeg er gunstig.

Han peker imidlertid også på det som var negativt med dekningen.

– Sakene i mediene kan ha skapt ubegrunnet frykt i befolkningen og det kan ha kommet uriktige anmeldelser.

Han ser ikke noen umiddelbar løsning på hvordan mediene skulle håndtert fjorårets hendelser annerledes.

– Det er vanskelig for mediene å gripe tak i noe så viktig å dekke og alvorlig som voldtekt, uten å fortegne samfunnet vi lever i. Det er en utfordring vi aldri finner en god løsning på, sier han til NRK.no.

Tror inspirasjonseffekten er årsaken

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener inspirasjonseffekten kan være grunnen til at mediedekningen og antall anmeldelser stiger i takt.

– Dersom man hadde gått inn i analysene på de forskjellige teoriene så ville man funnet en større inspirasjonseffekt hos enkelte av overgriperne, sier hun.

– Når man ser på inspirasjonseffekter må man også intervjue gjerningsmenn, og det har man ikke gjort. Da må man vite hvordan gjerningsmannen har tenkt og sett seg ut offeret.

– Studier andre steder viser en effekt hvor store saker i mediene gir en økning av samme type kriminalitet som mediene omtaler med en topp tre uker etter. Det er ingen grunn til å tro at ikke det samme skulle skje i Norge, sier Bjørnebekk til NRK.no.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener inspirasjonseffekten kan være grunnen til at mediedekningen og antall anmeldelser stiger i takt.

SE VIDEO: Bjørnebekk tror copy cat-effekt er grunnen til flere voldtektsanmeldelser.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger