Med sjefens øyne i nakken

I flere år har fem jenter blitt kameraovervåket på arbeidsplassen uten å samtykke. De ansatte føler seg spionert på.

Thea Bratlie

Thea Bratlie har blitt overvåket siden november ved Thinh Lunsjbar.

Foto: Fatima Elkadi / NRK

I en liten kafé ved Bryn Senter henger et kamera på veggen og følger med på de ansatte på jobb. Kameraet er knyttet til arbeidsgiverens private PC der hun følger med på hva som foregår i kafeen hennes når hun ikke er på jobb. Arbeidsgiveren bruker overvåkingen kontinuerlig og de ansatte syntes overvåkingen er unødvendig og uhyggelig.

- Hun følger med på absolutt alt og kan finne på å ringe og si at jeg ikke har fylt på vafler. Da blir jeg skikkelig satt ut, for det er som om hennes øyne er overalt, sier Thea Bratlie (17).

Thea forteller at kameraet har vært der lenge før hun ble ansatt ved Thinh Lunsjbar. Hun har vært ansatt ved lunsjbaren siden november og merker at stemningen blant de ansatte er dårlig.

- Jeg merker at det ødelegger arbeidsmiljøet. Vi som jobber her har snakket mye om det oss i mellom. Det er ubehagelig å ha et kamera som snur seg etter deg og følger med på hver minste bevegelse du tar. Det er svært ekkelt, sier hun.

Redde for å miste jobben

Ifølge LO må de ansatte melde sin reaksjon om overvåkingen til Arbeidstilsynet eller Datatilsynet ettersom de ikke er fagorganiserte.

De ansatte ved lunsjbaren er unge jenter på 16-18 år og er alle redde for å miste jobben dersom de sier sjefen imot eller går bak hennes rygg.

- Vi har snakket med henne om det, og hun har forklart at overvåkingen er til vårt eget beste. Men jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke har fått lov til å drøfte overvåkingen med henne og inngå kompromisser sammen. Jeg tror at det er mange som ikke tør å si fra fordi de frykter å miste jobben, og det er forståelig ettersom det er vanskelig å få seg deltidsjobb som 16-17-åringer, sier Bratlie.

- Det var ei jente på jobb som ga tydelige signaler om at hun mislikte overvåkingen. Da kameraet ble ødelagt noen uker senere, ble hun anklaget for å ha ødelagt det. Arbeidsgiveren mente den ansatte hadde ønsker om å sabotere overvåkingen, sier Thea.

Overvåker to steder

Kameraovervåking

Arbeidsgiver overvåker de ansatte med dette kameraet verdt 43.000 kroner. Kameraet er tilkoblet hennes private PC.

Foto: Fatima Elkadi / NRK

Eieren av Thinh Lunsjbar driver to steder, ett på Bryn Senter og ett på Akerbrygge. Kvinnen har installert private kameraer hun påstår er verdt 43.000 kroner pr stykk på begge stedene. Arbeidsgiveren sier at den er der for å beskytte jentene. De ansatte sier kameraovervåkingen brukes til andre ting.

- Hun ene kollegaen min får stadig telefoner når hun har glemt å ha på seg uniform, sette opp håret eller glemt å rette opp glassene som står ved kassen. Jeg føler at denne type overvåking blir feil og unødvendig, sier Thea.

De ansatte forteller at arbeidsgiveren har med seg hennes private PC når hun er på jobb på Bryn Senter for å følge med på de ansatte på Akerbrygge.

- Det er som om vi blir mistenkt for å gjøre noe ulovlig. På jobb bør man føle seg beskytta, ikke spionert på. Og hvis hun ikke stoler på oss som jobber her, bør hun være på jobb hele tiden, sier Thea.

Må overveie liv og helse

Det finnes ingen regler som sier at man må søke om å montere overvåkningskamera på arbeidsplassen. I praksis setter de fleste opp overvåkningskamera fordi teknologien er så tilgjengelig. Likevel må man følge kameraveiledning ved bruk av overvåkningskamera. Her finnes regler som sier når man kan sette opp kamera og om overvåkningen er lovlig eller ikke i henhold til personvernloven.

- Er ikke overvåkningen nødvendig, er den heller ikke lovlig, sier Ove Skåre ved Datatilsynet.

Ifølge Datatilsynet må begrunnelsen overveie liv og helse, og saklige behov. I butikk kan overvåking kunne tillates dersom formålet er å motvirke straffbare handlinger fra de ansatte selv som for eksempel underslag og svinn.

- Vi har hatt mange tilfeller der ansatte har reagert fordi overvåkningen har vært unødvendig. I mange tilfeller setter arbeidsgivere opp kamera for å passe på at ansatte gjør jobben sin riktig, dette er feil, sier Skåre.

- Dersom dette er tilfellet kommer vi til å be om å få detaljerte opplysninger dokumentert. Vi kommer til å snakke med tillitsvalgt, datatilsynet og deretter ta dette opp med arbeidsgiver. Vi kommer til å gripe inn dersom de ansatte ikke har fått medvirket i beslutningen, eller dersom de ansattes opplevelse av å være ansatt er dårlig, sier Bente Bakke ved Arbeidstilsynet.

Thinh Lunsjbar

Her foregår den ulovlige overvåkingen.

Foto: Fatima Elkadi / NRK

- Lager kaffen feil

Arbeidsgiver Thi Thinh Dang mener videoovervåkingen er lovlig og sier hun har fått godkjennelse av Datatilsynet til å installere kameraet på jobben.

- Jeg driver begge stedene helt alene og er ytterst avhengig av å overvåke de ansatte for å ha kontroll over arbeidet som gjøres. Jeg må følge med på at arbeidet gjøres ordentlig, sier eieren av stedet.

- Hvilken gyldig grunn har du til å overvåke dine ansatte?

- Jeg må passe på at de ikke gjør noen feil i lunsjbaren. Jeg har to barn som jeg må hjem til og har ikke kapasitet til å være på jobb hele tiden. Derfor hjelper jeg mine ansatte hjemmefra. Hvis de lager kaffen feil, sier jeg ifra og lærer dem å lage kaffen ordentlig. Jeg har ikke råd til noe annet, sier hun.

Thinh er kjent med at de ansatte er misfornøyde med videoovervåkingen men mener hun ikke er trygg uten. Hun vil ikke fjerne kameraene.

- Overvåkingen er både for min egen og deres trygghet, sier hun.

Overvåkingen har pågått i tre år.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger