ME-pasienter forbys å gi blod, men i Norge finnes ikke restriksjoner

Nye retningslinjer forbyr ME-pasienter å gi blod i en rekke land. I Norge ser ikke myndighetene noen grunn til å nedlegge samme forbud.

Mange har gitt blod de siste dagene

ME-pasienter i flere land har fått forbud mot å gi blod. (Illustrasjon).

Foto: Gunnar Lier / Scanpix

Nye studier antyder at sykdommen kan ha sammenheng med et retrovirus som kan smitte via blod.

Resultatet har fått flere land til å legge ned forbud mot at pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (ME) donerer av blodet sitt.

Les mer om diagnosen her.

Les også: - ME-syke smittet av flått

– I praksis har vi et forbud

Øystein Flesland er seksjonsleder på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og leder av veiledergruppen i Transfusjonstjenestens kvalitetsråd.

Han forteller at de ikke spør norske blodgivere om de har, eller har hatt, ME.

– Vi har krav om at en blodgiver føler seg 100 prosent frisk når personen skal gi blod. Videre spør vi om blodgiveren har hatt en alvorlig sykdom som vi ikke har spurt spesifikt om. Spørsmålene er altså ikke knyttet konkret til ME, men vi mener at en blodgiver som har, eller har hatt ME, vil oppfatte det som så alvorlig at de vil fortelle blodbanken om det, sier Flesland.

Han sier problematikken nylig var oppe i kvalitetsrådet, og at gruppen konkluderte med at denne gruppen hele tiden har vært utelukket.

– Dersom noen forteller at de har hatt ME, og har blitt 100 prosent friske, vil vi kunne akseptere dem som blodgivere. Dette vil være etter individuell vurdering, der vi må ta høyde for at diagnosen kan ha vært feil i utgangspunktet, siden diagnosen kan være vanskelig å stille, sier Flesland.

Les også: Homofile får ikke gi blod: – Kanskje er vi for strenge i Norge
Les mer: – Jeg følte meg diskriminert

– Dårlig vitenskap

Blant landene som nå har innført forbud er Australia, Storbritannia og Malta.

Norske myndigheter ser imidlertid ingen grunn til å innføre forbud ennå.

– Vitenskapen rundt dette er fortsatt ganske usikker. To amerikanske studier kan gi indikasjon på sammenheng mellom virusinfeksjonen og ME, mens to europeiske studier ikke finner noen sammenheng.

Mange uten ME har viruset i kroppen.

– Dersom vi hadde gjort tester etter selve viruset hadde vi måtte utelukke mange flere enn de som har, eller har hatt viruset. Dersom vi hadde trodd at viruset var et problem så ville vi ikke komme i mål ved å spørre om blodgiverne har blitt diagnostisert med ME, sier Flesland.

Utelukker ikke endring

På bakgrunn av få konkrete utfall i vitenskapen mener Flesland det er litt tidlig å innføre spesielle tiltak som nå er gjort i flere andre land, men utelukker ikke en endring i fremtiden.

– Pasienter med ME føler seg ikke friske og vil derfor i utgangspunktet ikke bli akseptert, selv om vi ikke spør konkret om ME.

Les også: Frarådes å gi blod
Les også: Trenger 30.000 nye blodgivere
Les: Akutt blodmangel i hovedstaden

SISTE NYTT

Siste meldinger