MDG-forslag: Vil ha slutt på nye hyttefelt – og strøm på hytta

MDGs programkomite vil stoppe bygging av nye hytter utenfor eksisterende hyttefelt. Hytteområder som ikke allerede har vann, strøm, kloakk og vei, skal ikke få det.

MDGs programkomite vil ha slutt på nye hyttefelt

MDGs programkomite vil at staten skal bestemme hvor store hytter folk skal få lov til å bygge, og at det bør innføres en nasjonal maksgrense for hyttestørrelse.

Foto: Anne W. Nyhus

I utkastet til nytt partiprogram for Miljøpartiet De Grønne er dette blant tiltakene som skal hindre tap av natur og naturmangfold.

– Vi mener at nye hytter må komme innenfor eksisterende hytteområder der det er mulig å fortette og bygge hyttene på en annen måte, sier Arild Hermstad, som er nestleder i MDG og medlem av programkomiteen.

Arild Hermstad

Nestleder Arild Hermstad i partiet MDG sitter i komiteen som har utarbeidet forslaget til partiets fremtidige politikk. Komiteen vil ha slutt på at natur bygges ned, og at ødelagt natur i stedet repareres og bygges opp igjen.

Foto: Tore Linnerud

I Norge finnes det ifølge Statistisk sentralbyrå allerede 438.000 hytter og fritidsboliger. Hermstad setter spørsmålstegn ved om alle må ha sin egen hytte. Kanskje folk kan dele?

– Det tror jeg også er en nøkkel for å forbruke mindre ressurser i fremtiden, at folk kan bli flinkere til å dele på de ressursene vi har, sier han.

Programkomiteen foreslår også å innføre en nasjonal maksgrense for hyttestørrelse:

– Jo strengere vi er med hyttestørrelse, og jo strengere vi er med nye felt, jo enklere blir det å ta vare på naturen, sier Hermstad.

– Meningsløst

– Dette er et meningsløst forslag. Politikeres iver etter å regulere synes å være uten grenser, og dette er et eksempel på akkurat det, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Han sier hytta er veldig viktig for mange nordmenn, og det er mulig å ta hensyn til naturen og uberørte områder uten at politikere på Stortinget blander seg inn.

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne

– Dette er reguleringer som er unødvendige, og er å gripe inn i kommunenes egen mulighet til å utvikle eget næringsgrunnlag og sysselsetting, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Foto: Johan B. Sættem

– Fremtidige hytteeiere og norske kommuner klarer det godt uten nasjonal politisk regulering, sier Meyer.

Vil gjøre det ulovlig å legge inn strøm, vann og kloakk

MDGs programkomite vil også hindre videre utbygging av infrastruktur til eksisterende hyttefelt.

Dersom det ikke er infrastruktur som vann, strøm, vei og kloakk i et hytteområde, så skal det heller ikke tillates bygget, ifølge ett av forslagene.

Styreleder Trond Hagen i Norges Hytteforbund mener forslaget fra MDG ikke er miljøvennlig.

– Uten vei og strøm kan du ikke bruke elbil til hytta. Det første folk anskaffer seg er generatorer for å forsyne hytta med 12 volts strøm. Du åpner for økt bruk av fossilt brennstoff, for hytter er som kjent unntatt fra bestemmelsen av forbud mot bruk av fossilt brennstoff fra 1. januar i år, sier Hagen.

– Viktig

Trysil er landets nest største hyttekommune med 6.800 hytter – litt flere enn antall innbyggere. Og hyttene er viktig, sier ordfører Erik Sletten fra Senterpartiet:

Erik Sletten

– Jeg tror det er veldig viktig at det er en sterk lokal medbestemmelse for hvordan utbygging av hyttefelt og bruk av arealer skal foregå, slik det har vært. Det tror jeg er veldig viktig, sier Erik Sletten (Sp), som er ordfører i Trysil.

Foto: Grete Myrvold Rydje

– Det betyr en veldig stor verdiskapning, at det bygges fritidsboliger og hytter, og ikke minst at hytteeierne bruker hyttene sine mye og legger igjen mye verdiskapning gjennom å handle i lokalsamfunnet, sier han.

I Trysil er hyttene konsentrert i enkelte områder. For selv om kommunen er stor og har god plass, skal det ikke brukes mer arealer enn nødvendig, mener Sletten. Men der er ikke Trysil ennå:

– Grunnleggende uenig i at vi på Stortinget skal bestemme

– Det er selvsagt viktig at dette foregår på en god måte, og det føler jeg at vi har gjort i mange år her i Trysil, at utbyggingen foregår på en kontrollert og god måte. Vi er en god bit unna noen grense ennå, sier Sletten.

Liv Kari Eskeland sitter på Stortinget for Høyre og leder partiets distrikstnettverk.

– Jeg synes dette er ganske inngripende forslag i folks privatliv, og jeg tror ikke de som har foreslått dette kan ha reist mye rundt i landet. Nordover i landet er det ikke mange hyttefelt – og dermed ikke mulig å fortette. Jeg er grunnleggende uenig i at vi på Stortinget skal bestemme dette, det klarer kommunene selv, sier Eskeland.

Vil reparere ødelagt natur

Begrensninger for hyttebygging er bare et av en rekke forslag om naturpolitikk i programutkastet som nå er ute på høring i MDG. Programkomiteen går også inn for flere endringer i lover og regler, nye planer og forskning.

Målet er å gjenerobre naturen. Null netto tap av natur målt i tilstand og utbredelse innen 2025, ifølge forslaget

– Det betyr at hvis man skal bygge noe nytt så må det vernes natur i samme skala som man bygger ut, at man bidrar til å reetablere ødelagt natur., sier Hermstad.

Innen 2050 er målet 20 prosent forbedring. Det skal nås ved bindende sektorvise mål og handlingsplaner ifølge partiet.

Utkastet er nå på høring. Nytt partiprogram skal vedtas neste år.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger