MDG: – Regjeringen er uærlig i bompengedebatten

Miljøpartiet De Grønne mener regjeringen ikke har snakket nok om kommende veiprosjekter som skal bli finansiert av bompenger. – Tøv, svarer Frps samferdselsminister.

Arendalsuka 2019: Partilederdebatten
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Regjeringen bør være ærlig om at de har planer om å øke motorveiutbygging i byene, som igjen vil øke bompengene, sier Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson, Une Aina Bastholm.

Miljøpartiet De Grønne

Nasjonal talsperson for Miljøpartiet de grønne, Une Aina Bastholm.

Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Etter bompengeopprøret i vinter prøver regjeringspartiene å forhandle seg fram til en løsning som skal redusere bompengebelastningen. Løsningen lar foreløpig vente på seg.

Men Bastholm mener regjeringen later som det skal bli mindre bompenger, mens den egentlig har planer om store veiprosjekter som vil gi enda høyere bompenge-utgifter for bilistene.

Problem for kollektivutbygging

Bastholm viser til motorveiprosjektene i nåværende Nasjonal Transportplan (NTP) i og rundt Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og hevder prosjekter som E18 vest for Oslo eller E6 øst for Trondheim i realiteten vil stjele fra kollektivsatsingen i byene.

– Regjeringen ønsker seg både i pose og sekk. De ønsker både mer kollektivt, men også mer motorvei inn til byene, sier hun, og mener det ikke er nok penger i kassen til å kunne finansiere begge deler.

– I hvert fall ikke hvis man ikke skal øke den statlige finansieringen og øke bompengene inn i byene.

– Mer bompenger med MDG

Samferdselsminister Jon Georg Dale rister på hodet av beskyldningene fra MDG om uærlighet, og sier det er tøv.

– MDG vet utmerket godt at vi jobber hele tiden for å få ned kostnaden på prosjekt, men også bompengene i prosjektene, også i byområdene, sier Dale.

Han bekrefter at de i mange byområder bygger ut veiene inn til byen.

– Men i de fleste byområdene er prosjektene som ligger i området omfattet av byvekstavtalene som vi er inne i forhandlinger om nå, uttaler ministeren.

Jon Georg Dale i Jølster

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Foto: Bård Siem

Avviser du at en del av de store veiprosjektene i nasjonal transportplan også skal finansieres av bompenger?

– Det er ingen tvil om at det ligger mange prosjekter i NTP som er tenkt delvis finansiert med bompenger, men det er derfor Frp nå jobber alt vi kan for å få gjennomslag på større vis på bompengeområdet, forklarer Dale.

Dale sier videre at det i neste NTP, som han skal legge frem våren 2021, skal beregnes enda mindre i bompengefinansiering.

– Det konfliktbildet MDG nå prøver å dra opp, er det ikke grunnlag for. Det de egentlig vil er å ha høyere bompenger, men de vil ikke ha nye veiprosjekt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger