Hopp til innhold

– Vi snakker nå om et sikkerhetsspørsmål

75 prosent av alle insekter er forsvunnet i Tyskland. I morgen må klima – og miljøminister Vidar Helgesen svare MDG på hvordan regjeringen stiller seg til drastisk økende insektsdød.

Une Aina Bastholm

VIL HA SVAR: Leder for Miljøpartiet De Grønne Une Aina Bastholm, mener den økende forsvinningen av insekter ikke får nok oppmerksomhet.

Foto: MDG

CO₂ i atmosfæren
417.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Dette studiet viser sjokkerende tall, og vi må gjøre noe med det. Dette er ikke lenger et interessespørsmål for dem som er interessert i natur, men et sikkerhetsspørsmål for matsikkerhet og naturmangfold.

Miljøpartiet De Grønnes partileder Une Bastholm snakker om en forskningsrapport som ble publisert for noen uker siden.

Den viser at hele 75 prosent av alle insekter er forsvunnet i tyske naturreservater i løpet av de siste 27 årene.

bie på blomst

IKKE BARE BIER: Tre biearter, i tillegg til humlen, er i dag rødlistede arter i Norge. Dette kan også gjelde flere insekter, men overvåkingen i landet er ikke god nok.

Foto: Sven Hoppe / AFP

Nå vil Bastholm spørre klima – og miljøministeren om hva han tenker om saken.

– I Stortingets spørretime i morgen vil jeg spørre Helgesen om han er enig i at tap av insekter er en kritisk trussel både nasjonalt og globalt. Vi har lenge visst at det går dårlig med biebestandene og humlene, men dette viser en helt annen bredde, sier Bastholm til NRK.

– Klima og miljø er et sikkerhetsspørsmål

Konsekvenser for pollinering av matplanter og store følger for økosystemet er ikke den eneste grunnen til at Bastholm stiller spørsmål.

Hun mener regjeringen går i feil retning.

– I forslaget til det nye statsbudsjettet kutter regjeringen mellom 100 og 200 millioner kroner i bevilgningen til natur. Dette gjelder blant annet bevilgninger til skogvern, tiltak for å ta vare på vassdragsnaturen, til å kartlegge verdifull natur og til truede arter, sier Bastholm.

Men virker ikke de da ganske negativ til naturvern i utgangspunktet?

– Jo, jeg er spent på hva Helgesen vil svare. Det er på tide at vi nå anerkjenner klima– og miljøspørsmål som et sikkerhetsspørsmål. Dette burde blir prioritert på samme nivå som sikkerhetstrusler fordi det kan få enorme konsekvenser hvis vi ikke handler raskt.

SV: Vil kartlegge insektsdød

Da rapporten kom snakket NRK med Frode Ødegaard, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Frode Ødegaard

IKKE OVERVÅKNINGSSYSTEM I NORGE: Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener dagens situasjon kan være mer dramatisk enn vi kan se.

Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

I motsetning til Tyskland har ikke Norge kunnet kartlegge hvor stor insektsdøden kan være her til lands.

– Vi har ikke et særlig godt overvåkingssystem, så vi vet rett og slett ikke hvordan situasjonen er her i Norge. Det kan være mer dramatisk enn vi er i stand til å se med de verktøyene vi har i dag, sa Ødegaard.

Men nå vil Sosialistisk Venstre gjøre noe med saken.

– Vi vil nå foreslå et program for insektsforskning i Norge og bevilge fem millioner kroner i statsbudsjettet til et overvåkningsprogram for å kartlegge omfanget, sier stortingsrepresentant Lars Haltbekken.

Han understreker at de har fått flere innspill fra NINA.

– Vi har forskere i Norge som har kompetanse til å utføre dette. Vi vet det går nedover med humler og bier, men resten av insektene vet vi lite om, sier Haltbekken.

Insekter blir nedprioritert

Bastholm mener flere tiltak er viktige.

– Vi må blant annet verne mer naturområder og forske mer på sprøytemidler og bruke mindre av dem. Insekter har lenge blitt nedprioritert, der mange tenker på de utrydningstruede artene som større dyr, som tiger og panda, sier hun.

Partilederen syns SVs initiativ er bra, men mener det er viktig å ikke glemme at det finnes flere gode forskningsmiljøer i Norge.

– Det høres ut som noe vi trenger, men vi må passe på å ikke undergrave andre forskningsmiljøer som allerede eksisterer og jobber med lignende. Disse må få mer penger. Men uansett hva Helgesen svarer vil vi følge dette opp i Stortinget, sier Bastholm.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger