Hopp til innhold

MDG-Hansson kjører på 60 prosent palmeoljeprodukt

De grønneste av de grønne drivstoffene kan være alt annet enn grønne. Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne kjører rundt på et drivstoff som inneholder inntil 60 prosent palmeoljeprodukter – og han visste det ikke selv.

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson, kjører rundt på et drivstoff han trodde var 100 prosent rent og fornybart.

VIDEO: Rasmus Hansson (MDG) vil ha en diskusjon om hvorvidt all palmeolje er forferdelig.

CO₂ i atmosfæren
419.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Stortingsrepresentanten sier han bruker et 100 prosent fornybart dieselprodukt som heter 2G Polar.

Produsenten Eco-1 sier til NRK at drivstoffet inneholder mellom 40 og 60 prosent palmeoljeprodukt.

– Jeg er ikke spesielt bekvem med det, men jeg er først og fremst bekvem med at det å kjøre på 100 prosent biodiesel er 100 prosent klimanøytralt, altså enormt mye bedre enn å kjøre på vanlig diesel, og har veldig mye lavere utslipp til luft for øvrig, sier Hansson.

– Jeg syns ikke det er greit hvis det er riktig at andelen palmeoljeprodukt i råstoffet for den dieselen jeg kjører på er så høy, da er det et opplagt problem. Men dette vil jeg diskutere nøye med direktoratet og organisasjonene, for hvis alternativet er fossil diesel er det et kjempedårlig alternativ, sier han.

Hevder drivstoffet er sertifisert

Geir Ingeborgrud

Geir Ingeborgrud i Eco-1 mener han har kontroll på hvor avfallet kommer fra.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Daglig leder i Eco-1, Geir Ingeborgrud, nektet inntil for noen få dager siden å svare på om drivstoffet hans inneholder palmeoljeprodukter.

Han sier de må bruke PFAD fordi det er dette stoffet som er tilgjengelig i flere år framover, og hevder drivstoffet er sertifisert.

– Grunnen er at det er sertifisert, det vil si at det er kontroll på og dokumentasjon på hvor avfallet kommer fra, er at det er et reelt avfall. Da er det bedre å bruke det til energi enn å kaste det, sier han.

NRK får opplyst at fordi det er definert som et avfall, slipper det unna alle bærekraftkriterier og sertifiseringer inn til Finland, for eksempel fra Indonesia til Finland.

Ingeborgrud hevder det ikke stemmer.

– Jeg kan dokumentere det med noe som heter fornybarhetsdirektivet. Det er Miljødirektoratets regler for hva som er sertifisert eller ikke. Det er EU som har utarbeidet det, Miljødirektoratet har kopiert det inn i Norge. Dersom det skal være sertifisert skal en vite hvor avfallet kommer fra, altså fysisk hvor fabrikken der det er blitt produsert er, og så skal man dokumentere veien derfra til produksjon og så til kunde.

Kan bare spores til fabrikk, ikke plantasje

Men ifølge det finske oljeselskapet Neste, som produserer drivstoffet for Eco-1, er det ikke mulig å spore palmeoljeproduktet nøyaktig tilbake til plantasjen det ble produsert på, kun tilbake til fabrikken. Grunnen er at det defineres som et avfall.

Også Regnskogfondet hevder Eco-1 tar feil.

– Det er slik at Neste ikke stiller krav til at PFAD som de kjøper inn skal være sertifisert og at den skal være avskogingsfri, sier daglig leder Lars Løvold.

Han viser til kriteriene som er offentliggjort:

«Vegetable oils are traced back to plantations and waste and residues to the place they are produced, typically production facilities.»

– Neste stiller veldig strenge krav om at den rene palmeoljen de kjøper skal være garantert avskogingsfri, men de stiller ikke det samme kravet når det gjelder PFAD, som er det Eco-1 kjøper, sier Løvold.

Venstre-nestleder: Angrer ikke

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V) visste ikke hva drivstoffet inneholdt da han klippet snora hos Eco-1.

Foto: Per Onsheim / NRK

Da Eco-1 åpnet sin første pumpe i Asker i Akershus i fjor høst, var det Venstres nestleder Ola Elvestuen som klippet snora.

Heller ikke han visste hva drivstoffet inneholdt, men sier han ikke angrer selv om drivstoffet ikke er grønt nok.

– Når vi skal gjøre det store grønne skiftet, er jeg forberedt på at det dukker opp overraskelser underveis, sier han.

Også miljøstiftelsen Zero var til stede ved åpningen av Eco-1-stasjonen og har ivret sterkt for økt bruk av biodrivstoff i Norge. I oktober i fjor visste heller ikke daglig leder Marius Holm at drivstoffet han applauderte inneholdt inntil 60 prosent palmeoljeprodukt.

– Vi synes fortsatt at folk bør velge bort fossil diesel fordi det ødelegger klimaet på jorda. vi ønsker at folk skal legge om til fornybar diesel, men makten til å endre sammensetningen av den fornybare dieselen ligger hos de store kundene, altså store transportører som kjøper store mengder diesel, sier Holm.

Nå har Zero oppfordret sine samarbeidspartnere til å etterspørre biodrivstoff basert på annet biologisk materiale enn palmeolje, og mener bruken av PFAD bør fases ut.

Statoils biodrivstoff er 100 prosent palmeoljeprodukt

Det andre fullbiologiske drivstoffet på markedet er det Statoil som selger. Hos dem heter produktet HVO100.

– Dette produktet er utelukkende basert på et produkt fra palmeoljeproduksjon. Det er et produkt som ikke er nytt i det norske markedet, det finnes i såper og kraftfôr. Men det er nytt i drivstoff, sier informasjonssjef Pål Heldaas i Statoil Fuel & Retail.

Pål Heldaas

Norske drivstoffleverandører står i et dilemma, sier Pål Heldaas i Statoil Fuel & Retail.

Foto: Per Onsheim / NRK

Heldaas vedgår at lønnsomheten til palmeoljeproduksjon øker med etterspørselen i det europeiske markedet.

– Det kommer vi ikke utenom. Men vi står i et dilemma, enten må vi ta i bruk et produkt som gir store klimautslippskutt i det norske markedet, eller så må vi falle tilbake på fossil diesel.

Ifølge Heldaas kjører Posten, Tine, Asko og flere andre transportører på dette drivstoffet. De leverer også til Norsk Lastebileierforbund, som er den største drivstoffavtalen i Norge.

Hansson vil ha diskusjon om palmeolje alltid er forderdelig

At det helbiologiske drivstoffet til Statoil er basert utelukkende på palmeoljeprodukter, kommer også som en overraskelse på Rasmus Hansson.

– Hvis det er riktig, er det jo mildt sagt en interessant opplysning som man selvfølgelig må gå grundig etter i sømmene, sier han.

Hansson etterlyser en diskusjon om hvorvidt palmeolje «totalt sett er forferdelig», eller om det er produksjonen som fordriver urfolk og ødelegger regnskog og biomangfold som skal unngås.

– Det er ikke opplagt at man skal kriminalisere all palmeolje som er produsert på normale måter, sier han.

Busser og båter i Oslo på palmeoljeprodukter

I januar annonserte transportselskapet Ruter at alle oslofergene nå skulle gå på fornybar diesel. I skrytesaken på egne nettsider sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguen Berg:

– Nå har vi de første passasjerfergene i verden som kjører på fornybar diesel. Det er et steg i riktig retning og et av mange bidrag for å redusere klimagassutslippene i Oslo.

Etter planen skal også en del av bussene over på biodrivstoffet som inneholder inntil 60 prosent palmeoljeprodukt.

Prosjektleder i Ruter, Pernille Aga, innrømmer at de ikke ante hva 2G Polar inneholdt.

– Det er ikke noe vi er kjent med, men når det nå viser seg at det er usikkerhet knyttet til det, så er det selvfølgelig uheldig. Vi trenger et klart og entydig regelverk som sikrer at de miljøtiltakene vi iverksetter faktisk er reelle bærekraftige miljøtiltak, sier hun.

Vi er i en situasjon der passasjerene på oslofergene ikke kan spise sjokolade med palmeolje, men ferga kjører på palmeoljeprodukter, det er vel i overkant rart?

– Vi må sørge for at regelverket er i tråd med det som er gode og bærekraftige løsninger sånn at vi kan lene oss på det. Ruter må ha et solid og tydelig regelverk.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger