Hopp til innhold

Forelder en, to, tre? Nå åpner MDG for flere juridiske foreldre

I Norge kan barn ha to juridiske foreldre, uavhengig av hvor mange omsorgspersoner barnet har. Nå vil Miljøpartiet De Grønne (MDG) gi foreldrerettigheter til flere.

Une Bastholm og Lan Marie Berg, Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Partileder Une Bastholm og Oslo-byråd Lan Marie Berg møtte NRK før MDGs landsmøte startet torsdag. Det er partiets andre landsmøte som foregår heldigitalt som følge av pandemien.

Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Lørdag vedtok landsmøtet å åpne for at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre.

Bak forslaget står Grønne Glitrende, som er MDGs LGBTIQ-nettverk.

Magnus Thun er leder for Grønne Glitrende. Han er glad for at partiet nå anerkjenner mer utradisjonelle familier med flere omsorgspersoner.

– Jeg synes det er fint at programmet nå også anerkjenner mangfoldet blant familier. Den moderne familien er veldig annerledes enn tidligere, sier han.

Åpner for bonusforeldre

Forslaget åpner ikke bare for at skeive par blir likestilt som juridiske foreldre, men også for at bonusforeldre å bli juridiske foreldre.

I dag kan et barn ha maksimalt to juridiske foreldre.

– Det er ikke alltid de biologiske foreldrene holder sammen gjennom barnets oppvekst. Kanskje får foreldrene nye partnere som blir omsorgspersoner for barnet. Da er det naturlig at de også kan få foreldrerettigheter hvis de og barnet ønsker det, sier Thun.

Magnus Thun, leder for Mdgs regnbuenettverk Grønne Glitrende.

Magnus Thun i Grønne Glitrende er glad for at familiemangfold nå har fått en plass i Mdgs partiprogram.

Foto: Eirik Hæreid Marcussen

Målet er å sikre barns rett til kontakt med sine omsorgspersoner, også om disse ikke er biologiske foreldre.

Dersom barnets biologiske forelder blir skilt fra sin nye partner, ønsker Thun at barnet skal ha rett til samvær med bonusforelderen – dersom det er ønskelig.

I tillegg er forslaget viktig for de såkalte regnbuefamiliene, mener han.

– Det kan være skeive par som får barn sammen, eller familier der det er flere foreldre, som i polyrelasjoner, sier Thun.

Ap vil vurdere, men først i regjering

Jon Reidar Øyan er leder i homonettverket i Arbeiderpartiet. Han er glad for at landsmøtet til MDG løfter denne debatten, men er likevel ikke helt sikker på om Ap vil følge etter.

– Vi mener at et slikt forslag må konsekvensutredes først. Dette er komplekst og all lovgivning som angår barn må utredes grundig, sier Øyan.

Leder for Homonettverket i Arbeiderpartiet, Jon Reidar Øyan.

Jon Reidar Øyan i Homonettverket i Arbeiderpartiet vil at forslaget om flere juridiske foreldre skal vurderes dersom Ap vinner valget.

Foto: Oslo Ap

Han peker på at barns beste alltid må være førende for politikken.

– Vi er opptatt av å ha en familiepolitikk som tar innover seg at familiemønstrene er endret, og at barn lever i ulike familiekonstellasjoner i mye større grad enn før, sier han.

På landsmøtet i 2017 vedtok Arbeiderpartiet å vurdere om barn kan ha flere enn to juridiske foreldre.

– Ettersom vi ikke har sittet med regjeringsmakt de siste fire årene, har vi heller ikke hatt anledning til å benytte oss av den juridiske ekspertisen i departementene. Jeg mener det er naturlig at en slik konsekvensutredning igangsettes på det tidspunktet vi inntar regjeringskontorene igjen, sier Øyan.

Utvider foreldrepermisjonen

Flere punkter for en ny familiepolitikk ble debattert på landsmøtet lørdag.

Partiet vedtok blant annet å utvide dagens foreldrepermisjonsordning med fire ekstra uker.

Kostnaden på utvidelsen er anslått til om lag 1,5 milliarder kroner årlig.

Kriss Rokkan Iversen

Nestleder i MDG, Kriss Rokkan, er fornøyd med at partiet nå går inn for fire ekstra uker i foreldrepermisjon.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Forslaget, som ble fremmet av partileder Une Bastholm, innebærer en økning av fellesperioden fra 16 til 20 uker. Nestleder Kriss Rokkan er fornøyd med utfallet.

– Dagens ordning med tredeling passer ikke for alle familier, og jeg er glad for at vi nå gjør det enklere for familier å tilpasse permisjonen til sin familie- og livssituasjon. Samtidig ivaretar vi likestillingen i samfunnet, ved at permisjonen kun kan flyttes fra far til mor under gitte kriterier, sier Rokkan.

Forslaget innebærer også å «innføre flere muligheter til unntak, slik at en kan få overført permisjonsuker mellom foreldrene etter gitte kriterier.»

Une Bastholm, Miljøpartiet De Grønne (MDG)

En høygravid Une Bastholm tok til orde for utvidet foreldreperm og nei til utvidelse av grensen for selvbestemt abort.

Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Mamma- og pappapermen skal forbli som i dag, med 15 ukers permisjon hver. Stress og sykemeldinger blant småbarnsmødre var blant argumentene for lengre permisjon.

Utvider selvbestemt abort til uke 18

Partiet vedtok et forslag til endring av dagens abortlov.

Etter mye debatt, besluttet landsmøtet at partiet vil:

«Utvide retten til selvbestemt abort til uke 18 ved å erstatte dagens abortnemnd med et rådgivende og støttende organ rettet mot kvinner og foreldre som velger å avbryte svangerskapet mellom uke 12 og 18.»

Forslaget skjer på tross av partileder Une Bastholms oppfordring til å stemme for å bevare dagens grense ved 12 uker.

– Vi hadde en god og grundig debatt, der de etiske dilemmaene kom godt frem. Det var et tydelig flertall for at kvinnen skal ha siste ordet i disse vanskelige avgjørelsene, og at dagens nemnder skal endres til å bli rådgivende, skriver Bastholm i en e-post til NRK etter avstemningen.

AKTUELT NÅ