Mattilsynet avslørte tunfisk-juks

I ett av fem tilfeller fant Mattilsynet ulovlig bruk av matsminke på tunfisk som selges i Norge.

rotten tunfisk

Sminking av tunfisk er ikke et ukjent fenomen i Europa. En unaturlig rødfarge kan være tegn på at tunfisken er behandlet med ulovlige stoffer.

Foto: Skjermdump/Europol

Den årlige aksjonen til Europol fant en rekke alvorlige brudd på matsikkerhet. Råtten melk, farget tunfisk og falsk barnemelk er blant funnene etter Operasjonen «Opson 7». Norge deltok sammen med ti andre europeiske land i aksjonen koordinert av Europol.

I Norge det funnet ulovlig bruk av matsminke i én av fem prøver tatt av Mattilsynet.

– Det er mye. Det kan være alvorlig når kundene tror at fersk tunfisk av høy kvalitet kan vise seg å være et produkt av dårlig kvalitet. I tillegg kan den inneholde høyt nivå av histamin som kan gi kraftige allergiske reaksjoner, sier Lise Rokkones, seksjonssjef i Mattilsynet.

En unaturlig rødfarge kan være tegn på at tunfisken er behandlet med ulovlige stoffer. Dette er imidlertid svært vanskelig å få øye på. Selv seksjonssjefen ville hatt problemer med å påpeke matsminke uten at det foreligger eksakte prøver.

– Utfordringen er at det er vanskelig å se. Det sikreste er å styre unna gode tilbud. Tunfisk er dyrt, så er prisen for lav, bør varsellampene blinke.

Lise Rokkones, Mattilsynet

Seksjonssjef i Mattilsynet, Lise Rokkones.

Foto: Mattilsynet

Funnet på restaurant

I Norge ble det foretatt 31 prøver av fersk og frossen tunfisk. Prøvene ble tatt hos butikker, grossister, restauranter og grensekontroll.

– Minst ett av tilfellene ble funnet på restaurant, sier Lise Rokkones.

Prøvene ble analysert for karbonmonoksid, histamin, nitritt, nitrat og fargestoff. To av prøvene hadde en mistenkelig rødfarge, og viste seg å ha høye verdier av karbonmonoksid. I ytterligere fire prøver var det mistanke om ulovlig bruk av karbonmonoksid.

Dette stoffet blir brukt for å gi tunfisken en frisk rødfarge. Karbonmonoksid er ikke vurdert som helseskadelig, men stoffet er ulovlig siden det brukes til å kamuflere dårlig kvalitet og mulig høye nivåer av histamin. Det ble ikke påvist høye nivåer av histamin i fisken som selges på det norske markedet.

– Det vi fant hadde ikke vært farlig å spise, sier Rokkones.

Størstedelen importeres fra Asia, men det er Spania som peker seg ut når det gjelder bruk av matsminke. Fri flyt av varer over grensene gjør det vanskeligere for Mattilsynet å følge opp den spanske importen.

– Spania har en utfordring, og dette følger nå både EU og Mattilsynet ekstra godt med på.

Tunfisk Mattilsynet

Mattilsynet har avdekket ulovlig bruk av matsminke i tunfisk som selges på det norske markedet.

Foto: Mattilsynet

Trekker tilbake varer fra markedet

Mattilsynet har informert importører om funnene. Det er fattet vedtak om omsetningsforbud og tilbaketrekking av varer. De vil følge saken overfor importørene videre.

– Siden karbonmonoksid er tilsatt fisken før den kommer til Norge, er det først og fremst importørene som blir fulgt opp. Det er de som er ansvarlige for å sikre at varene de tar inn i landet er lovlig å omsette, sier Lise Rokkones.

SISTE NYTT

Siste meldinger