Måtte vente seks måneder på dagpenger: – Helt vilt

Nav beklager at de gjorde feil, da Helge Edland måtte vente i flere måneder før de omgjorde om avslaget på dagpenger. Etaten har ikke oversikt over hvor lang køen for dagpengeklager er.

Helge Edland

REAGERER: Helge Edland reagerer på Nav klagebehandlingstid hos Nav, og at de ikke har vært villige til å ta innover seg det han mener er enkle presiseringer.

Foto: Fredrik Kampevoll / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da Norge stengte ned 12. mars ble det bråstopp for tolkeoppdragene for Helge Edland. Dager etter søkte han, i likhet med flere hundre tusen andre nordmenn i samme periode, om dagpenger fra Nav.

Det skulle imidlertid ta et halvt år før han fikk godkjent søknaden, som først ble avslått på grunn av studiene han tok ved siden av jobb.

For å få dagpenger, kan du ikke studere mer enn 50 prosent. Men Edland studerte ikke for mye, han var akkurat innenfor grensen. Det bekreftet dokumentene fra Universitetet i Stavanger, som han la ved i søknaden.

– Jeg reagerer mest på at de ikke har klart å lese dokumentasjonen rett, og når jeg påpeker at de har gjort en feil, er de ikke interessert i å gå inn i saken på nytt, sier Edland.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge

116 761 total
5 468 færre
Graf fra 3. mars
Oppdatert 1. september

Dagpenger ved permittering Innsendte søknader

419 199 total
109 nye
Graf fra 9. mars
Oppdatert 7. september

«Behandlet innen 34 uker»

Da avslaget kom, kontaktet Edland Nav for å si at noen hadde lest dokumentasjonen feil.

– Da jeg ringte var det for så vidt forståelse for det jeg forklarte, men igjen, jeg måtte anke.

Etter å ha klaget på avslaget, samtidig som han sendte mer dokumentasjon fra universitetet, fikk han 30 april følgende svar:

  • «Saken vil bli behandlet innen 34 uker».
  • Navs mål er at klager vanligvis skal behandles innen 12 uker.

Nav beklager

– I denne saken må vi for det første beklage at vi ikke oppdaget feilen da vi vurderte klagen første gang, sier Bjørn Lien, som er fungerende ytelsesdirektør i Nav.

Bjørn Lien er fungerende ytelsesdirektør i Nav

FEIL: Bjørn Lien, som er fungerende ytelsesdirektør i Nav, sier at det skyldtes en feil at Helge Edland ikke fikk godkjent søknaden om dagpenger i vår.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

I mange lignende saker løser Nav saken på en enkel måte når de mottar ekstrainformasjon, sier Lien.

– At vi ikke har klart det i denne saken, er ikke noe vi ønsker. Vi har gode rutiner på å få endret saken, dersom vi får ekstra informasjon. Da behandler vi ofte sakene veldig fort.

– Større risiko

Torsdag 10. september kontaktet NRK Nav om Edlands sak. Lørdagen etter fikk han beskjed om at Nav startet behandlingen av klagen.

16. september, en dag fra halvtårsdagen til den første dagpengesøknaden, fikk Edland medhold på klagen.

På spørsmål om dette har sammenheng, svarer Lien:

– Når vi får ny informasjon i en sak, så ønsker vi alltid å ta opp den saken så raskt så mulig. Dette helt uavhengig av hvordan denne informasjonen kommer til oss. For vi ønsker å gjøre mest mulig riktige vedtak, og de skal vi gjøre så raskt som mulig.

Siden midten av mars har Nav mottatt 530.000 dagpengesøknader. For å komme i mål, har de flyttet ressurser fra klagebehandling. I tillegg har de ansatt flere saksbehandlere.

– I en slik helt ekstrem situasjon er det en større risiko for at en sak ikke blir behandlet slik den burde blitt behandlet.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKENARBEIDSLEDIGE
FØR KORONA
ARBEIDSLEDIGE
ETTER KORONA
Reiseliv og transport
3.4%
8.7%
Kontorarbeid
3.2%
5.7%
Industriarbeid
3.3%
5.7%
Ledere
2.4%
5.4%
Butikk- og salgsarbeid
2.9%
5.1%
Oppdatert 1. september

Vil skjerme klagebehandling

Nav var i starten av september à jour med alle dagpengesøknadene som hadde hopet seg opp i kjølvannet av koronakrisen. De kunne dermed flytte folk tilbake til klagebehandling

Men Nav har ikke oversikt over hvor mange klagesaker knyttet til dagpenger de har, eller hvor lang saksbehandlingstiden er.

– Så fort vi vet det, vil vi informere den enkelte om hvor lang tid det vil ta før de kan forvente å få svar, sier Lien.

Dersom det kommer nye runder med massepermitteringer, skal Nav prøve å skjerme klagebehandling.

– Men her må vi ta alle mulige forbehold, sier Lien, og legger til at de må ta selvstendige vurderinger ut fra utviklingen ved eventuelle nye smitteutbrudd, sier Lien.

– Viktig at Nav ikke lenger er i krisemodus

Det har vært nødvendig og riktig å prioritere dagpengesakene, selv om det har gått utover klagetiden, mener Lien.

Han får støtte fra arbeids og- sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, som sier det var nødvendig å prioritere dagpenger.

– Men fremover nå er det viktig at Nav ikke lenger er i krisemodus, og at man da begynner å jobbe for å få ned forlenget saksbehandlingstid på andre områder, som dessverre da har vokst som følge av at man måtte håndtere ledighetskrisen som følge av korona.

– Nav kan ikke si hvor lang saksbehandlingstiden er for klagesaker. Hva får det deg til å tenkte?

– Jeg tenker at Nav har vært i en krise på grunn av koronasjokket i norsk økonomi, med en rekordhøy ledighet som vi ikke har noen paralleller til i fredstid i Norge. Og min klare forventning, som jeg vet Nav er opptatt av, er at man både skal behandle dagpengesøknader, men at man også skal tilbake til å behandle en del saker som har fått lenger saksbehandlingstid – herunder klagesaker.

Arbeids- og sosialministeren kommenterer trygdeoppgjøret

LANG TID: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) synes det har vært en veldig lang saksbehandlingstid når han hører om klagesaken til Edland.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Helt vilt

Edland sier han har forståelse for at det tar lengre tid enn vanlig å behandle klagesaker.

– Men jeg synes fremdeles inntil drøye 30 uker er – jeg vet ikke ordet jeg skal bruke – men det er helt vilt. Det hjelper ikke om det er mye å gjøre og lang behandlingstid, når de i utgangspunktet ikke klarer å behandle søknaden korrekt.

Edland sier at den eneste beklagelsen han har fått fra Nav, er via NRK. For hans egen del sier han at det kunne vært verre.

– Jeg har jobbet 30 prosent som tillitsvalgt for Akademikerforbundet, som har vært de eneste inntektene jeg egentlig har hatt siden 12. mars. Det har gjort at det har gått rundt på et vis.

Status Norge

Sist oppdatert: 19.10.2020
1 079
Siste uke
29
Innlagt
278
Døde

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger