Hopp til innhold

Oppdrettsgigant ber om mer tilsyn

Oppdrettsgigant Marine Harvest ber om mer tilsyn i kampen mot lakselus. – Næringen kan ikke regulere seg selv, uttaler konserndirektør i selskapet.

Lakselus

I Trøndelag, Møre og Romsdal måtte 30 prosent av anleggene avluses i sommermånedene. Det er en oppgang på 50 prosent fra i fjor, selv om det brukes stadig mere legemidler i kampen mot lusa. Et av problemene er at mange lus er resistente mot legemidlene som brukes.

Foto: NRK

Kristine Gramstad

- Luseutfordringen må løses. sier Kristine Gramstad, konserndirektør for kommunikasjon i Marine Harvest. Hun ber politikerne øremerke midler til mer tilsyn av oppdrettsnæringen.

– Luseutfordringen må løses. Havbruksnæringen kan ikke overlates til selvregulering, sier Kristine Gramstad, konserndirektør for kommunikasjon i Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap.

Marine Harvest foreslår at politikerne gir mer penger til Mattilsynet neste år, slik at tilsynet kan øke antall kontroller av oppdrettsanlegg..

– Vi foreslår at politikerne i årets budsjett gir 15 millioner kroner ekstra til Mattilsynet og 15 millioner kroner til Fiskeridirektoratet, pengene bør øremerkes tilsyn, sier Gramstad.

I flere regioner rapporterer Mattilsynet om en særdeles krevende lakselussituasjon i oppdrettsnæringen. Innrapporteringer fra selskapene og en rekke tilsyn viser at situasjonen ikke er under kontroll.

50 prosent økning

Gjennom året har en rekke oppdrettsanlegg pøst på med medikamenter og annen behandling for å stoppe lakselusa, uten og lykkes.

En intern rapport fra Mattilsynet for Trøndelag, Møre og Romsdal fra september måned beskriver lusesituasjonen slik:

  • Nedsatt følsomhet/ resistens mot medikamenter i økende omfang i hele regionen.
  • Spesielt dårlig effekt på bevegelige stadier på Nordmøre. Også redusert effekt på kjønnsmodne lus i Romsdal. Det er observert massive nypåslag kort tid etter avlsusing, dvs mye luselarver i sjøen.
  • De største utfordringene med lusebekjempelse i sommer er registrert i Namdal og på Vikna, på Hitra og Frøya, det har også vært problemer med avlusinger og problemer med disse i Romsal og på Sunnmøre.
  • Problemene med resistent lakselus ble kjent i vår region for sju år siden.
  • Utfordningen med resistente lus har nå vart i så mange år at det er rimelig å forvente at næringen skal kunne ha tilpasset seg situasjonen og klare å etterleve regelverk og bekjempe lus på en velferdsmessig forsvarlig måte. En kunne nå forventet at næringa hadde funnet balansen mellom utsatt fisk og kapasitet til å drifte forsvarlig. Vi registrer derimot en negativ utvikling.
  • Antall lokaliteter som har overskredet lusegrensa i juli og august i regionen Trøndelag, Møre og Romsdal er 30 prosent av antall lokaliteter i drift, en økning på 50 prosent fra 2013.


Mattilsynet drukner i klager

I Mattilsynet vil de ikke mene noe om budsjettpenger og forslaget fra Marine Harvest, men de skulle gjerne utført flere tilsyn.

Friede Andersen

- Når oppdrettsnæringen anker alle vedtak spiser det mye av ressursene, sier Friede Andersen, seksjonssjef Mattilsynet. Hun oppfordrer næringen til å klage på færre vedtak.

Foto: Stein Anders Larsen/Mattilsynet

– Det er ingen tvil om at lusesituasjonen er krevende fordi man ikke har legemidler som virker, sier Friede Andersen, seksjonssjef i Mattilsynet

Men en av de største utfordringer til Mattilsynet er at Marine Harvest og de andre oppdrettsselskapene anker vedtak om utslaktning av lusbefengt fisk.

Når et anlegg ikke klarer å få kontroll med luseproblemer etter gjentatte behandlinger med medikamente kommer vedtak om å slakte fisken, og det gir økonomisk tap hvis fisken må slaktes før den er fullvoksen.

– Det handler om mye penger. Men vi har oppfordret næringen til ikke å klage når lakselussituasjonen medfører en stor smitterisiko for andre anlegg og miljøet.

– Hadde oppdretterne frivillig slaktet ut fisken når de ikke overholder lusegrensen, ville Mattilsynet kunne bruke mye mer tid til tilsyn og kontroll av blant annet lus, sier seksjonssjef Andersen.

Drømmer om en femdobling av produksjonen

Selv om Marine Harvest påpeker at lakselussituasjonen ikke er under kontroll, har de håp om at Norge skal blir en enda viktigere stormakt innen havbruk og oppdrett.

– Forskerne sier vi kan femdoble produksjonen i Norge hvis vi gjør ting riktig. Og det er det viktig å tilrettelegge for akkurat det, sier konserndirektøren i Marine Harvest.

Sjøørret med lakselus

Ikke bare villaks, men også sjøøretten plages med lakselus som smitter fra oppdrettsanlegg og deres slaktelokaliteter.

Foto: Gisle Sverdrup/Norges jeger- og fiskeforening

Lyspunkt

AKTUELT NÅ