Hopp til innhold

Marianne Telle solgte konsulentoppdrag til Helse Nord

Samtidig som hun var styreleder i Helse Nord, solgte Marianne Telle tjenester til foretak i helseregionen. Senest i 2017 brukte Helse Nord IKT selskapet Bedriftskompetanse, der Telle er direktør, til å rekruttere ledere.

Marianne Telle, styreleder i Helse Nord

INTERNT OPPDRAG: Marianne Telles firma har hatt oppdrag for Helse Nord IKT etter at hun ble styreleder i det regionale moderselskapet Helse Nord

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Helse Nord IKT har benyttet seg av Bedriftskompetanse sine rekrutteringstjenester fra kontoret i Bodø og i Tromsø.

Det bekrefter kommunikasjonsansvarlig Kari H. Slaattelid i Helse Nord IKT i en e-post, etter at NRK har spurt om Telles selskap har solgt tjenester til helseforetaket.

Det er snakk om lederrekruttering både i Tromsø og Bodø for Helse Nord IKT.

Marianne Telle ble styreleder i Helse Nord i januar 2016. Selskapet hvor Telle er administrerende direktør, Bedriftskompetanse, har hatt oppdrag i Helse Nord-systemet så sent som i 2017.

Telle har fått en godtgjørelse som styreleder på 263.000 kroner i året.

Inntektene fra konsulentoppdragene gikk til selskapet Bedriftspartner hvor Telle er toppsjef.

Flere oppdrag

Helse Nord IKT er et IT-selskap som er 100 prosent eid av det statlige regionale helseforetaket Helse Nord, hvor Telle altså frem til i dag var styreleder.

Bedriftskompetanse har også hatt oppdrag for Finnmarkssykehuset etter at Telle ble styreleder i Helse Nord, får NRK opplyst i dag.

– Vi benyttet Bedriftskompetanse i 2013 og i 2016, sier kommunikasjonssjef Ivar Greiner i Finnmarkssykehuset.

I 2016 etter at Telle ble styreleder i Helse Nord fikk selskapet hennes jobben med å finne administrerende direktør i Finnmarkssykehuset.

Marianne Telle trakk seg i dag som styreleder i Helse Nord, etter at det har vært fokus på hennes dobbeltrolle i flyambulansesaken.

Flere roller

Ved siden av det tidligere vervet som styreleder for Helse Nord, har Telle i flere år vært administrerende direktør i rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse.

Etter at Telle ble styreleder for Helse Nord i januar 2016, inngikk hun en intensjonsavtale med det britiske Babcock om å rekruttere piloter og andre ansatte dersom selskapet fikk kontrakten om ambulansefly. Babcock fikk kontrakten, men Telle fortalte ikke omverdenen om at hun var involvert.

Helse Nord er en av fire eiere bak det statlige Luftambulansetjenesten, som delte ut kontrakten om ny luftambulansekontrakt til det britiske selskapet.

Likevel informerte ikke Telle om oppdraget med det britiske selskapet.

Anbudet om luftambulansekontrakten har flere ganger vært tema på styremøter i Helse Nord, uten at Marianne Telle har gjort resten av styret oppmerksom på at hun hadde egeninteresse i hvem som fikk oppdraget.

Telle har senere beklaget at hun ikke informerte om at Babcock var kunden, og innrømmet at hun burde gjort ting annerledes.

Erklærte seg inhabil

Etter fokus på hennes roller i ambulanseflysaken, erklærte hun seg inhabil i forrige uke. Samarbeidet mellom Bedriftskompetanse og Babcock ble også avsluttet for noen dager siden.

Marianne Telle ble i dag sykmeldt på ubestemt tid. Telle har ikke svart på NRKs henvendelser i dag.

Bedriftskompetanse, hvor Telle er sjef, har 19 ansatte og driver med rekruttering. Selskapet hadde i siste tilgjengelige regnskap fra 2016 en omsetning på 26 millioner kroner og et underskudd på 1,17 millioner kroner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ