Marianne Borgen blir ordfører i Oslo

Etter det NRK erfarer er Marianne Borgen (64) fra SV utpekt som Oslos nye ordfører. Hun blir således hovedstadens frontfigur.

Marianne Borgen ville ikke bekrefte ordførervervet.

SE VIDEO: Marianne Borgen er etter alt å dømmer ny ordfører i Oslo, men vil ikke bekrefte noe før bystyret konstituerer seg på onsdag.

Marianne Borgen

HEMMELIGHETSFULL: Marianne Borgen hadde fått blomster og gliste bredt, men vil ikke bekrefte at hun er hovedstadens nye ordfører.

Foto: Martin Fjørtoft / NRK

Borgen ville selv ikke bekrefte nyheten da hun snakket med NRK rett før klokken 21 i kveld.

– Jeg synes det er hyggelig at folk har pekt på meg i denne kabalen, men jeg synes vi skal vente med det til bystyret konstitueres på onsdag, sier Borgen til NRK.

Hun ville heller ikke komme med noen programerklæring i kveld.

– Jeg tror jeg skal vente med denne type kommentarer til bystyret har fattet sitt vedtak. Da faller alle brikkene på plass, sier Borgen.

Erklæringen fra de tre partiene skal presenteres mandag før klokken 12, etter det NRK erfarer.

– Kommer Oslo-borgerne til å merke dette skiftet fra dag én?

– Ja, på mange forskjellige måter, sier Borgen.

Johansen blir byrådsleder

Forhandlinger mellom Sosialistisk venstreparti (SV), Arbeiderpartiet (Ap), og Miljøpartiet De Grønne (MDG), skal ha ført til at Marianne Borgen (SV) overtar ordførerstolen etter Fabian Stang (H).

Etter det NRK kjenner til, blir Raymond Johansen (Ap) byrådsleder. Han får dermed den politisk mest sentrale posisjonen, i spissen for åtte byrådsmedlemmer. Miljøpartiet får to byråd, blant annet miljøbyrådet.

Marianne Borgen (SV), Raymond Johansen (AP) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

VIDEO: Politisk kommentator Lars Nehru Sand om hvordan de tre partiene fordeler byrådspostene mellom seg.

En kilde med kjennskap til forhandlingene sier likevel til NRK at posisjonen som byråd ikke er avklart.

MDGs førstekandidat vil ikke avsløre om hun blir miljøbyråd.

– Jeg er veldig entusiastisk over det vi har fått til og jeg gleder meg til å sette i gang med arbeidet. Hvem som blir byråder og hele den kabalen vil bli lagt fram neste uke, sier Lan Marie Nguyen Berg, til NRK.

Hun kaller enigheten mellom de tre partiene for en historisk dag.

– På onsdag begynner arbeidet med å gjøre Oslo til verdens grønneste by og en trygg by for alle å bo i, sier Berg.

Byrådsfordelingen mellom de tre partiene skal være klar, men ikke alle navnene er på plass.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl får etter det NRK kjenner til et viktig byrådsverv i Oslo.

Etter kveldens møte bekreftet fylkesleder i Oslo SV, Benjamin E. Larsen, at SV har fått helse- og sosialbyråden. Han ville ikke røpe hvem i SV som har fått denne ene byrådsposten.

Var kandidat i 2007

Borgen (64) var også SVs ordførerkandidat til kommunevalget i 2007. Hun er ansatt i Redd Barna, men har permisjon.

Borgen er utdannet sosiolog, med tilleggsfagene historie og tysk i universitetsgraden. Hun satt i byrådstyret i perioden 1979-1983. Etter en pause har hun hatt fast plass i bystyret siden 1995.

Borgen har tidligere sittet i finanskomiteen og i Helse- og sosialkomiteen, samt hatt plass i styret for Aker Universitetssykehus.

Hun sa at hun gledet seg til å presentere avtalen, men ville ikke kommentere hvordan det blir å bli ordfører i Oslo.

– Nå skal vi inn og snakke om avtalen og så får vi ta de andre tingene etter hvert. Ha det bra, sa Borgen.

Det så lenge ut til at MDGs kandidat Shoaib Sultan (41) skulle få jobben som ordfører. MDG gjorde et så godt valg at de har vært i posisjon til å få den avgjørende posisjonen - ikke minst fordi de erklærte seg blokknøytrale og ikke nødvendigvis ville velge et samarbeid med venstresiden.

Bilfritt sentrum

Det nye byrådet vil gjøre en rokering slik at boligbyggingen skal komme mer sentralt inn i ansvarsområdet til heltidspolitikerne.

De tre partiene sier seg mest fornøyde med miljøkapitlet i det 30-sider lange dokumentet de nå stemmer over hver for seg.

En av kampsakene til MDG er å stanse den planlagte utbyggingen av en ny E18, og i avtalen som nå foreligger skal de ha fått gjennomslag for sitt syn.

Det ligger nemlig inne formuleringer om at man skal sikre en utbygging som ikke fører til kapasitetsøkning eller trafikkvekst. Det blir også en ordning med bilfritt sentrum innenfor Ring 1 i hovedstaden.

Ifølge Dagsavisen skal Oslo sentrum være bilfritt innen 2019.

I tillegg skal de partiene være fornøyde med at de er enige om en storstilt sykkelsatsing.

«Dybdeskole»

Ett annet punkt er at det skal bli mindre tester i Oslo-skolen og disse skal i større grad være frivillige. I en av formuleringene heter det at man ønsker å gå fra «puggeskole» til «dybdeskole».

Det blir også en aktivitetsskole (AKS), eller skolefritidsordning (SFO) i Oslo som er mer i tråd med det SV ønsker. Det innebærer en opptrappingsplan som gjør at flere barn skal få tilbudet gratis.

SISTE NYTT

Siste meldinger