Hopp til innhold

Maria kunne miste alt – nå kommer redningen

Maria Florencia Becherini fra Argentina står i fare for å bli permittert uten rett på dagpenger. Nå vil regjeringen endre reglene og sikrer faglærte utlendinger inntekt ved permittering.

Maria Florencia Becherini

Maria Florencia Becherini jubler for gladnyheten om at regjeringen vil endre reglene, som gjør at også hun får rett på dagpenger. Nå gjenstår formaliteter på Stortinget før endringene trer i kraft.

Foto: Marita Andersen

Maria Florencia Becherini jubler for gladnyheten om at regjeringen vil endre reglene, som gjør at også hun får rett på dagpenger. Nå gjenstår formaliteter på Stortinget før endringene trer i kraft.

Foto: Marita Andersen

– Jeg kjenner en stor glede når jeg hører denne nyheten, sier Becherini til NRK.

Hun er en av nesten 13.000 faglærte mennesker som kommer fra andre land, og som ikke har rett på dagpenger ved permitteringer.

NRK fortalte i april om Maria Florencia Becherini, som kan bli permittert når som helst, og risikerer å miste alt.

Faglærte utlendinger fra land utenfor EØS-området har ikke rett på dagpenger ved permittering.

Etter flere NRK-saker om dette, foreslår regjeringen nå å endre reglene slik at også denne gruppen blir sikret inntekt. Forskriften med midlertidige regelendringer blir fredag sendt til behandling i Stortinget.

De vil få et unntak fra dagpengekravet om å ta hvilken som helst jobb, hvor som helst. Slik kan de få dagpenger til tross for begrensningene i oppholdstillatelsen.

Unntaket skal gjelde fra 4. mai og frem til 31. oktober. I tillegg skal de få full lønn i 20 dager fra permitteringen startet.

Glad og stolt

Becherini har jobb i cruisenæringen, og er godt etablert med boliglån i Tromsø. Hun står i fare for å bli permittert, men føler nå en trygghet ved å vite at hun kan betale regningene sine uansett.

– Jeg føler meg også stolt, fordi jeg får delta i det norske samfunnet, hvor den demokratiske prosessen er gjennomsiktig og man blir hørt og tatt i betraktning av de representantene som sitter i regjeringen, sier Becherini.

Når en krise rammer hele verden, mener hun det er viktig at alle får den hjelpen de trenger for å komme seg videre.

Maria Florencia Becherini

Maria Florencia Becherini har økonomiutdanning, og har i flere år jobbet som kontorsjef i et organisasjon som driver med cruiseturisme i Arktis. Kompetansen hennes sikret Becherini status som faglært og opphold i Norge.

Foto: Marita Andersen

Maria Florencia Becherini har økonomiutdanning, og har i flere år jobbet som kontorsjef i et organisasjon som driver med cruiseturisme i Arktis. Kompetansen hennes sikret Becherini status som faglært og opphold i Norge.

Foto: Marita Andersen

Mange permitterte, faglærte utlendinger har kontaktet NRK i kjølvannet av disse sakene. De er fortvilte og befinner seg i en sårbar situasjon der koronakrisen har hatt fra dem levebrødet og gjort returmuligheten til hjemlandet vanskelig.

Trenger kompetansen

Da NRK snakket med de ulike partiene om saken i april, ga de fleste partiene bortsett fra Frp sin støtte til å endre regelverket.

Forskriftsendringen blir vedtatt hvis Stortinget gir sin tilslutning til at det bevilges ekstra midler for å dekke de økte utgiftene til dagpenger i 2020.

– Arbeidsinnvandrere har spesialkompetanse som norske bedrifter trenger, og det vil kunne svekke næringslivets konkurranseevne hvis denne fagkompetansen forsvinner ut av landet som følge av koronapandemien, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til NRK fredag.

Stortingets muntlig spørretime

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er viktig å beholde spesialkompetansen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er viktig å beholde spesialkompetansen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Denne gruppen fra land utenfor EØS-området er låst til et bestemt yrke eller en bestemt arbeidsgiver gjennom oppholdstillatelsen. Siden de ikke kan ta andre jobber, blir de heller ikke ansett som «reelle arbeidssøkere» av Nav. Da har de ingen rett på dagpenger.

Kan komme ny smittebølge

Retten på dagpenger slår inn fra 4. mai og skal vare ut oktober. Spørsmålet er om det holder, i tilfelle det kommer en koronabølge nummer to.

– Slik som jeg forstår det er det stor usikkerhet rundt hvordan viruset utvikler seg, og om det blir en andre bølge med smitte eller ikke. Hvis det blir det, og det blir flere permitteringer igjen, kunne det være fint at tiltaket varte lenger. Jeg håper at dette blir tatt i betraktning hvis det er behov for det, sier Becherini.

Røe Isaksen påpeker at dette er en midlertidig løsning og et unntak i reglene som gjelder. Derfor mener han det er naturlig at løsningen fases ut i løpet av høsten.

Er det aktuelt å forlenge ordningen hvis det kommer en ny bølge?

– Jeg skal aldri si aldri, men utgangspunktet er at unntaket gjelder til 31. oktober. Vi forventer ikke at krisen slik den er nå, skal fortsette gjennom hele høsten, sier arbeids- og sosialministeren.

AKTUELT NÅ